Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marktimm

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 10:56 ΠΜ EDT
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gerry Salmon
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley2190

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 10:56 ΠΜ EDT
Lymantria dispar - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Lymantria dispar, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuley

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 01:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

patches along trail side

Rhamnus cathartica - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejbakewell

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 04:39 ΜΜ EDT
Aralia nudicaulis - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Aralia nudicaulis, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svbuck

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 11:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Attracted to Everbeam 50W 365nm and 395nm LED lights.

Campaea perlata - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Campaea perlata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carpegrape

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 12:28 ΜΜ EDT
Rhamnus cathartica - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carpegrape

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 12:29 ΜΜ EDT
Rhamnus cathartica - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bestbee

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 11:42 ΠΜ EDT
Abies balsamea - Photo (c) Jenn Megyesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenn Megyesi
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Abies balsamea, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyjaun

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 12:48 ΜΜ EDT

Τόπος

St. Marys (Google, OSM)
Rhamnus cathartica - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkyart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 09:46 ΠΜ EDT
Rubus odoratus - Photo (c) Juha Haataja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Rubus odoratus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evit

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 07:58 ΠΜ EDT
Rubus odoratus - Photo (c) Juha Haataja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Rubus odoratus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-birdnird

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 11:18 ΠΜ EDT
Campaea perlata - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Campaea perlata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henderson73

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 10:48 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Heart Lake Conservation Park

Ladona julia - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Ladona julia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margiewilkes

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 07:23 ΜΜ EDT
Rubus odoratus - Photo (c) Juha Haataja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Rubus odoratus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

actyrell

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 01:39 ΜΜ EDT

Τόπος

Toronto (Google, OSM)
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

dmoffatt

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 11:14 ΠΜ EDT
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:16 ΠΜ EDT
Rubus odoratus - Photo (c) Juha Haataja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Rubus odoratus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agoodpal

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 09:59 ΜΜ EDT
Campaea perlata - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Campaea perlata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magsoswag

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 01:44 ΜΜ EDT
Rhamnus cathartica - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:16 ΠΜ EDT
Rubus odoratus - Photo (c) Juha Haataja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Rubus odoratus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maggiemoody

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 09:18 ΠΜ EDT
Campaea perlata - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Campaea perlata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monica300

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 09:01 ΠΜ EDT
Thuja occidentalis - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Thuja occidentalis, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessalynrm

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 07:23 ΠΜ EDT
Phyllodesma americana - Photo (c) Faith Reaves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Faith Reaves
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Phyllodesma americana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 01:27 ΜΜ EDT
Arisaema triphyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Arisaema triphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinnamongurl

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 07:22 ΠΜ EDT

Τόπος

North Glengarry (Google, OSM)
Campaea perlata - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Campaea perlata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjdertinger

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 11:16 ΠΜ EDT
Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ian Manning
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben-hm

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 11:26 ΠΜ EDT

Τόπος

Grey, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

10m2 clump of young buckthorn

Rhamnus cathartica - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben-hm

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 11:24 ΠΜ EDT

Τόπος

Grey, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

3 buckthorns, fairly young.

Rhamnus cathartica - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben-hm

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 11:14 ΠΜ EDT

Τόπος

Grey, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Patch of 5 mature buckthorn

Rhamnus cathartica - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben-hm

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 11:19 ΠΜ EDT

Τόπος

Grey, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Small clump of 6-8 buckthorn, young

Rhamnus cathartica - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arborsphere: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 143505