Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vtap

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 03:05 ΜΜ PDT
Ficus auriculata - Photo (c) Insyirah Abd Razak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Insyirah Abd Razak
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Ficus auriculata, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mika85963

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 01:22 ΜΜ PST
Parthenocissus tricuspidata - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sandy Wolkenberg
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Parthenocissus tricuspidata, Ένα μέλος του Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelbynicole

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 03:08 ΜΜ PST
Grevillea - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Γένος Grevillea, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κινεζική Φτελιά (Ulmus parvifolia)

Παρατηρητής

kvevgarden

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 01:26 ΜΜ PST
Κινεζική Φτελιά - Photo (c) Reid Hardin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reid Hardin
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Κινεζική Φτελιά (Ulmus parvifolia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίστος (Γένος Cistus)

Παρατηρητής

megan_moe_morelock

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 10:10 ΠΜ PST

Περιγραφή

Saw pale flowers

Κίστος - Photo (c) Konstantinos Barsakis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Barsakis
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Κίστος (Γένος Cistus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric2430

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 11:19 ΠΜ PDT
Arctostaphylos - Photo (c) Diego Tamayo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Tamayo
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Γένος Arctostaphylos, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

eric2430

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 11:24 ΠΜ PDT
Dietes - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Γένος Dietes, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lilialnatural

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 01:37 ΜΜ PDT

Τόπος

Anaheim (Google, OSM)
Δίανθος - Photo (c) Yael Orgad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yael Orgad
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samflach

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 06:36 ΜΜ PDT
Rhododendron - Photo (c) Thomas Shellenberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thomas Shellenberger
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Γένος Rhododendron, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sandiwheeler

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 10:43 ΠΜ PDT
Γερανιοειδή - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Γερανιοειδή (Οικογένεια Geraniaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amber106

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 11:36 ΠΜ PDT
Lupinus - Photo (c) Alma Delia Giles Guzmán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alma Delia Giles Guzmán
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Γένος Lupinus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sluggi3boi

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 02:40 ΜΜ PDT

Τόπος

Anaheim (Google, OSM)
Ranunculus asiaticus - Photo (c) cypke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Ranunculus asiaticus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sluggi3boi

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 02:41 ΜΜ PDT

Τόπος

Anaheim (Google, OSM)
Delphinium ajacis - Photo (c) Ruth Hartnup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Delphinium ajacis, Ένα μέλος του Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david86201

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 06:28 ΜΜ PDT
Chaenostoma cordatum - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Chaenostoma cordatum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken590

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 03:51 ΜΜ PDT
Grevillea - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Γένος Grevillea, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sterlingeyford

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 08:24 ΠΜ PDT
Grevillea - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Γένος Grevillea, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maya_mendez

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 12:34 ΜΜ PDT
Echium candicans - Photo (c) Christian Stein, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Stein
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Echium candicans, Ένα μέλος του Έχιο (Γένος Echium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

cindy_kingsland

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 11:42 ΠΜ PDT
Leucospermum - Photo (c) Kamogelo Solomon Modimola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kamogelo Solomon Modimola
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Γένος Leucospermum, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

desiraeb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 01:22 ΜΜ PDT
Achillea filipendulina - Photo (c) mcbattiste, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Achillea filipendulina, Ένα μέλος του Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sleepingdog21

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 06:57 ΜΜ PDT
Cosmos bipinnatus - Photo (c) llevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by llevin
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Cosmos bipinnatus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jcf330

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 12:52 ΜΜ PDT

Τόπος

Anaheim (Google, OSM)
Philotheca myoporoides - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Philotheca myoporoides, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseolle

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 12:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Not sure what this is

Berberis - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Γένος Berberis, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snivy

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 01:32 ΜΜ PDT
Sphaeralcea ambigua - Photo (c) Jim Roberts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Sphaeralcea ambigua, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κινεζική Φτελιά (Ulmus parvifolia)

Παρατηρητής

kvevgarden

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 10:39 ΠΜ PDT
Κινεζική Φτελιά - Photo (c) Reid Hardin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reid Hardin
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Κινεζική Φτελιά (Ulmus parvifolia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scotthutton

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 09:26 ΠΜ PDT
Cercis - Photo (c) Shihmei Barger 舒詩玫, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Γένος Cercis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddy2098

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 01:18 ΜΜ PDT
Sphaeralcea ambigua - Photo (c) Jim Roberts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Sphaeralcea ambigua, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher_thmpsn

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 09:07 ΠΜ PDT
Abutilon palmeri - Photo (c) ZZ 0003, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ZZ 0003
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Abutilon palmeri, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

james2596

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 08:51 ΠΜ PDT
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james2596

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 08:52 ΠΜ PDT
Melaleuca - Photo (c) Klaus Bohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Bohn
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Γένος Melaleuca, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james2596

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 08:53 ΠΜ PDT
Quercus suber - Photo (c) Felipe Castilla Lattke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Castilla Lattke
Η ταυτότητα του χρήστη arboretum_amy: Quercus suber, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 110259