Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim-eisen

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 11:17 ΠΜ CST
Xylocopa appendiculata appendiculata - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Howes
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Xylocopa appendiculata ssp. appendiculata, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάραβος (Γένος Carabus)

Παρατηρητής

chenccna

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 05:24 ΜΜ CST
Κάραβος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Κάραβος (Γένος Carabus)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim-eisen

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 02:26 ΜΜ CST
Xylocopa appendiculata appendiculata - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Howes
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Xylocopa appendiculata ssp. appendiculata, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andriy

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 11:53 ΠΜ CST
Caprimulgus jotaka - Photo (c) Oscar Ho, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Ho
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Caprimulgus jotaka, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhangyiyan

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 05:27 ΜΜ CST
Actias ningpoana - Photo (c) Pasteur Ng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pasteur Ng
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Actias ningpoana, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

owlice

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 01:04 ΜΜ EDT
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

owlice

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 01:49 ΜΜ EDT
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

murrdogg

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 06:10 ΜΜ EDT
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

murrdogg

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 06:08 ΜΜ EDT
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

rhinolin

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 09:20 ΠΜ CST
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhinolin

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 08:14 ΠΜ CST
Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

annabeller

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 05:12 ΜΜ CST
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κυκνοειδής Χήνα (Anser cygnoides var. domesticus)

Παρατηρητής

yanhhh

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 03:34 ΜΜ CST
Οικόσιτη Κυκνοειδής Χήνα - Photo (c) spheller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by spheller
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Οικόσιτη Κυκνοειδής Χήνα (Anser cygnoides var. domesticus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

bja2800dk

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 03:55 ΜΜ CET
Χηνοπρίστης - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andriy

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 10:00 ΠΜ +08
Pomacentrus - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Cameron
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Γένος Pomacentrus, Ένα μέλος του Βλεννιοειδή (Τάξη Blenniiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andriy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 08:09 ΠΜ CST
Eophona migratoria - Photo (c) Mengshuai Ge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mengshuai Ge
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Eophona migratoria, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maojin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Pelophylax nigromaculatus - Photo (c) Amaël Borzée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaël Borzée
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Pelophylax nigromaculatus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markdu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Henan, CN (Google, OSM)
Gekko swinhonis - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Gekko swinhonis, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυκνοειδής Χήνα (Anser cygnoides)

Παρατηρητής

xuc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 04:28 ΜΜ CST
Κυκνοειδής Χήνα - Photo (c) lrathbone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Κυκνοειδής Χήνα (Anser cygnoides)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinogre

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Henan, CN (Google, OSM)
Pelophylax nigromaculatus - Photo (c) Amaël Borzée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaël Borzée
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Pelophylax nigromaculatus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinogre

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 07:33 ΠΜ CST
Spilopelia chinensis - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

zinogre

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 01:53 ΜΜ CST
Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhinolin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 08:39 ΠΜ CST

Τόπος

杭州植物园 (Google, OSM)
Eophona migratoria - Photo (c) Mengshuai Ge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mengshuai Ge
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Eophona migratoria, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhinolin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 08:40 ΠΜ CST

Τόπος

杭州植物园 (Google, OSM)
Eophona migratoria - Photo (c) Mengshuai Ge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mengshuai Ge
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Eophona migratoria, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

rhinolin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 09:07 ΠΜ CST

Τόπος

杭州植物园 (Google, OSM)
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhinolin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 09:07 ΠΜ CST

Τόπος

杭州植物园 (Google, OSM)
Spilopelia chinensis - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinogre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 11:39 ΠΜ CST
Pica serica - Photo (c) FreckLes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by FreckLes
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Pica serica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

wxs3344

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022
Τσαλαπετεινός - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Τσαλαπετεινός (Upupa epops)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maojin

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 04:41 ΜΜ CST
Nanorana taihangnica - Photo (c) 刑小天, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 刑小天
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Nanorana taihangnica, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bja2800dk

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 07:34 ΠΜ WITA
Aulostomus chinensis - Photo (c) Karen Willshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Willshaw
Η ταυτότητα του χρήστη antonycheng: Aulostomus chinensis, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 54