Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 05:10 ΜΜ AST
Antillattus - Photo (c) Pedro Genaro Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Genaro Rodriguez
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Γένος Antillattus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

growninhaiti

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 04:31 ΜΜ EST
Ctenus - Photo (c) Thiago Gonçalves Coronado Antunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thiago Gonçalves Coronado Antunes
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Γένος Ctenus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliotrn3252

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 12:54 ΜΜ AST
Hentzia antillana - Photo (c) theaffablearachnid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by theaffablearachnid
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Hentzia antillana, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 08:11 ΜΜ AST
Phormictopus - Photo (c) René Durocher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Γένος Phormictopus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 03:26 ΜΜ AST
Cyrtopholis - Photo (c) Ivelisse Irizarry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivelisse Irizarry
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Γένος Cyrtopholis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 03:26 ΜΜ AST
Cyrtopholis - Photo (c) Ivelisse Irizarry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivelisse Irizarry
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Γένος Cyrtopholis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 08:54 ΜΜ AST
Phormictopus - Photo (c) René Durocher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Γένος Phormictopus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 09:59 ΠΜ AST
Leucauge argyra - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Leucauge argyra, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 12:30 ΜΜ AST
Phrynus longipes - Photo (c) louislo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by louislo
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Phrynus longipes, Ένα μέλος του Φρυνίδες (Οικογένεια Phrynidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2022 08:02 ΜΜ AST
Centruroides - Photo (c) Robert Gundy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert Gundy
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Γένος Centruroides, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2014 02:04 ΜΜ AST
Anasaitis banksi - Photo (c) Bill Lucas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Lucas
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Anasaitis banksi, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2014 03:35 ΜΜ AST
Cyrtopholis agilis - Photo (c) Antonio Tosto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Antonio Tosto
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Cyrtopholis agilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Dominican Republic (Google, OSM)
Phormictopus atrichomatus - Photo (c) Francis Reyes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francis Reyes
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Phormictopus atrichomatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 06:04 ΜΜ AST
Cyrtophora citricola - Photo (c) Andrés E. Ríos Saldaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrés E. Ríos Saldaña
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Cyrtophora citricola, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 12:11 ΜΜ AST
Phidippus regius - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Phidippus regius, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 08:26 ΜΜ AST
Hogna - Photo (c) Eric Neubauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Neubauer
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Γένος Hogna, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 08:27 ΜΜ AST
Hogna - Photo (c) Eric Neubauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Neubauer
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Γένος Hogna, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 04:13 ΜΜ AST
Hogna - Photo (c) Eric Neubauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Neubauer
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Γένος Hogna, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 07:14 ΜΜ AST
Olios - Photo (c) Kenneth Lorenzen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Lorenzen
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Γένος Olios, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 10:08 ΠΜ AST
Heteronebo - Photo (c) ritirene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ritirene
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Γένος Heteronebo, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eglarkspur

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 06:49 ΜΜ AST
Phormictopus atrichomatus - Photo (c) Francis Reyes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francis Reyes
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Phormictopus atrichomatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 11:24 ΜΜ AST
Olios - Photo (c) Kenneth Lorenzen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Lorenzen
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Γένος Olios, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 09:44 ΜΜ AST
Phormictopus atrichomatus - Photo (c) Francis Reyes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francis Reyes
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Phormictopus atrichomatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amindiaz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 11:00 ΠΜ AST
Anasaitis elegantissima - Photo (c) Maribel Armenteros, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maribel Armenteros
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Anasaitis elegantissima, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreinanovar

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 11:14 ΠΜ AST
Phormictopus atrichomatus - Photo (c) Francis Reyes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francis Reyes
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Phormictopus atrichomatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paniaguanaturalista

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Dominican Republic (Google, OSM)
Latrodectus mactans - Photo (c) rmcdaniel43, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Latrodectus mactans, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patriciatorrespineda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 10:52 ΠΜ HST
Phrynus longipes - Photo (c) louislo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by louislo
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Phrynus longipes, Ένα μέλος του Φρυνίδες (Οικογένεια Phrynidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patriciatorrespineda

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 09:18 ΜΜ HST
Neoscona crucifera - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Neoscona crucifera, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patriciatorrespineda

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2017 08:19 ΜΜ HST
Phormictopus atrichomatus - Photo (c) Francis Reyes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francis Reyes
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Phormictopus atrichomatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patriciatorrespineda

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2015
Loxosceles taino - Photo (c) Patricia Torres Pineda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patricia Torres Pineda
Η ταυτότητα του χρήστη antoniotosto66: Loxosceles taino, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 96