Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 03:54 PM -04
Cylindroiulini - Photo (c) Klaus Dühr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Φυλή Cylindroiulini, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 12:16 PM -04
Lithobiomorpha - Photo (c) Jarvo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Τάξη Lithobiomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:54 AM -04

Τόπος

Antofagasta, Chile (Google, OSM)
Geophilomorpha - Photo (c) Anton Gjeldum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Τάξη Geophilomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 12:09 AM -04
Geophilomorpha - Photo (c) Anton Gjeldum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Τάξη Geophilomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Tsagonus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

matiasbryanmedinaarenas

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 05:00 PM UTC

Τόπος

Chillan (Google, OSM)
Anaulacodesmus - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Anaulacodesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastian_riveros

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2016 05:10 PM -03
Ologonosoma - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Ologonosoma, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

educarrero

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 02:22 PM -04
Blaniulidae - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Οικογένεια Blaniulidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 08:27 PM UTC

Περιγραφή

Encontrado entre la corteza de un ciprés

Cryptops - Photo (c) J.claude, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Cryptops, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 11:20 PM -04
Anaulacodesmus - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Anaulacodesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 06:46 PM -04
Anaulacodesmus - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Anaulacodesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 12:55 AM -04
Anaulacodesmus - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Anaulacodesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nitsuga74

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 11:09 AM -03
Cylindroiulus - Photo (c) Joe Girgente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Cylindroiulus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:03 AM -04
Polyxenidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Οικογένεια Polyxenidae, Ένα μέλος του Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 12:13 PM UTC
Autostreptus - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Autostreptus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2015 11:06 PM -03
Anaulacodesmus - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Anaulacodesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 06:30 PM -04
Brachyiulus pusillus - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Brachyiulus pusillus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 01:01 PM -04
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Abatodesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignaciolagos

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 11:59 AM -04
Anaulacodesmus - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Anaulacodesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2015 01:14 PM -03

Περιγραφή

Polyxenidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Οικογένεια Polyxenidae, Ένα μέλος του Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hsegura

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021
Oxidus gracilis - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Oxidus gracilis, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 02:22 PM -04
Monenchodesmus - Photo (c) Vicente Pantoja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Monenchodesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catasarav

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 02:38 PM ADT

Περιγραφή

Arboretum valdivia

Zinagon - Photo (c) Edgardo Flores, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Zinagon, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinaturalist2

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 02:32 PM -04
Cylindroiulus - Photo (c) Joe Girgente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Cylindroiulus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2015 12:20 PM -03
Siphonotus - Photo (c) Edgardo Flores, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Siphonotus, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 02:00 PM -04
Scutigerella chilensis - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Scutigerella chilensis, Ένα μέλος του Σύμφυλα (Ομοταξία Symphyla)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nitsuga74

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 05:00 PM -03

Τόπος

Cautín, CL-AR, CL (Google, OSM)
Akymnopellis chilensis - Photo (c) Bernardo Segura Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Akymnopellis chilensis, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 03:45 PM -04
Lithobiomorpha - Photo (c) Jarvo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Τάξη Lithobiomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 12:42 PM -04
Anaulacodesmus - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Γένος Anaulacodesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bemarchant

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 09:01 PM ADT
Brachydesmus superus - Photo (c) Francisco Barros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη antoniopg: Brachydesmus superus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2021.
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 282