Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 01:04 ΜΜ -03
Misumenops - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Γένος Misumenops, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 01:09 ΜΜ -03
Chira gounellei - Photo (c) Javier Chiavone, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Chiavone
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Chira gounellei, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 01:20 ΜΜ -03
Colonus - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Γένος Colonus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 01:23 ΜΜ -03
Frigga quintensis - Photo (c) João P. Burini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Frigga quintensis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 02:30 ΜΜ -03
Oxygranulobaphus willinki - Photo (c) Kozue Kawakami, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Kozue Kawakami
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Oxygranulobaphus willinki, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tutitah

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 08:54 ΠΜ -03
Metepeira - Photo (c) Jean Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Martins
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Γένος Metepeira, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 04:36 ΜΜ -03
Steatoda retorta - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Steatoda retorta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 05:14 ΜΜ -03
Mesabolivar - Photo (c) Pedro Ivo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pedro Ivo
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Γένος Mesabolivar, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 03:11 ΜΜ -03
Pagasa - Photo (c) Robb Navarro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robb Navarro
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Γένος Pagasa, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 03:17 ΜΜ -03
Metepeira - Photo (c) Jean Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Martins
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Γένος Metepeira, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 03:15 ΜΜ -03
Euophrys melanoleuca - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Euophrys melanoleuca, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 02:41 ΜΜ -03
Latrodectus geometricus - Photo (c) Jesse Rorabaugh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Latrodectus geometricus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 05:18 ΜΜ -03
Titanattus andinus - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Titanattus andinus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

lunahidalgo

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 05:29 ΜΜ -03
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 05:07 ΜΜ -03
Metaltella - Photo (c) stevenw12339, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Γένος Metaltella, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 05:09 ΜΜ -03
Scytodes globula - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Scytodes globula, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 05:03 ΜΜ -03
Metaltella - Photo (c) stevenw12339, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Γένος Metaltella, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 04:57 ΜΜ -03
Ochrimnus cinctipennis - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Ochrimnus cinctipennis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 05:02 ΜΜ -03
Microtheca semilaevis - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Microtheca semilaevis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 04:54 ΜΜ -03
Lexiphanes coenobita - Photo (c) André Menegotto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by André Menegotto
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Lexiphanes coenobita, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gelly_13

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:42 ΜΜ -03
Eudyaria zeta - Photo (c) Marquinhos Aventureiro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marquinhos Aventureiro
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Eudyaria zeta, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 05:50 ΜΜ -03
Nesticodes rufipes - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Nesticodes rufipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

laura3497

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 11:52 ΠΜ -03
Στρουθιόμορφα - Photo (c) cristianrial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura3497

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 04:18 ΜΜ -03
Salvator merianae - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Salvator merianae, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 09:28 ΜΜ -03
Pyrophorus punctatissimus - Photo (c) José Luis Barberán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by José Luis Barberán
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Pyrophorus punctatissimus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:02 ΜΜ -03
Cyrea arrowi - Photo (c) Stephen Cresswell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Stephen Cresswell
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Cyrea arrowi, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura3497

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 11:40 ΜΜ -03
Proarna bufo - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Proarna bufo, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 11:24 ΠΜ -03
Lobiopa - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Γένος Lobiopa, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoleiva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 06:48 ΜΜ -03
Ochrimnus cinctipennis - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Ochrimnus cinctipennis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura3497

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 01:36 ΜΜ -03
Riodina lysippoides - Photo (c) Chuangzao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuangzao
Η ταυτότητα του χρήστη anto44: Riodina lysippoides, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 233