Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jokersnightmare

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 11:13 ΠΜ ADT

Τόπος

Cap-Pelé, NB, CA (Google, OSM)
Agrocybe - Photo (c) Seattle.roamer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Γένος Agrocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowmie700

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 10:25 ΠΜ EDT
Mutinus elegans - Photo (c) anhe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Mutinus elegans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_scott

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 09:22 ΠΜ CDT

Περιγραφή

It’s growing on a bamboo rhizome.

Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raopp

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 11:10 ΠΜ EDT
Hortiboletus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Γένος Hortiboletus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

globi1

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 08:19 ΠΜ EDT
Sebacina schweinitzii - Photo (c) Catherine Rankovic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Sebacina schweinitzii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 04:02 ΜΜ ADT
Chlorociboria - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Γένος Chlorociboria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennypansing

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 02:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

0649

Neofavolus alveolaris - Photo (c) Julie Travaglini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julie Travaglini
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Neofavolus alveolaris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slamonde

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 02:06 ΜΜ EDT

Τόπος

Chester, NH, USA (Google, OSM)
Astraeus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Γένος Astraeus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mykidsared0gs

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:14 ΠΜ EDT
Trametes lactinea - Photo (c) Cindi Fitzgerald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cindi Fitzgerald
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Trametes lactinea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendecrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Meripilus sumstinei - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Meripilus sumstinei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

mykidsared0gs

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:04 ΠΜ EDT
Πλευρώτους - Photo (c) yoshieslunchbox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by yoshieslunchbox
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianterry

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 10:25 ΠΜ EDT
Mutinus elegans - Photo (c) anhe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Mutinus elegans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 04:18 ΜΜ ADT
Entoloma - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Γένος Entoloma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaqri

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 11:32 ΠΜ EDT
Meripilus sumstinei - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Meripilus sumstinei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckraeder

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 06:13 ΜΜ CDT

Περιγραφή

06042409

Second Wolfina aurantiopsis. Growing from dead wood in mixed woods, near a swampy area. This one has little to no odor. White interior flesh is solid.

Wolfina aurantiopsis - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Wolfina aurantiopsis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 01:29 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Top is mottled purple, bottom is dusky pink. Color does not show true in photos.

Fomitopsis rosea - Photo (c) Kim Potapov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kim Potapov
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Fomitopsis rosea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobreed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2019 09:13 ΠΜ UTC
Irpiciporus mollis - Photo (c) Nancy Kolkebeck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nancy Kolkebeck
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Irpiciporus mollis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 11:19 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Bartam Trail, Franklin, NC

These caught my attention from some distance, so large and bright they were in the shade of the forest.

Growing around the base of a dead Virginia Pine, Pinus virginiana

Irpex rosettiformis - Photo (c) heberto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Irpex rosettiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caprinosaltarin

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 02:09 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Al pie de un árbol de durazno

Irpex rosettiformis - Photo (c) heberto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Irpex rosettiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimmiepaxton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2018 03:21 ΜΜ CDT
Irpex rosettiformis - Photo (c) heberto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Irpex rosettiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hillcraddock

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 01:59 ΜΜ EDT
Irpex rosettiformis - Photo (c) heberto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Irpex rosettiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larrod25

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019

Τόπος

Huntsville (Google, OSM)
Irpex rosettiformis - Photo (c) heberto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Irpex rosettiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliekarra

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 04:53 ΜΜ MST
Trametes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Γένος Trametes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_wimmer

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 12:52 ΜΜ MST

Περιγραφή

Didn’t observe this one in great detail, didn’t check scent/taste/staining. Growing from conifer wood, I think Fir specifically?

Gomphaceae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Οικογένεια Gomphaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_wimmer

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 01:01 ΜΜ MST

Περιγραφή

Was thinking L. deliciosus group initially but the milk was bright yellow. Growing in mixed conifer forest from the middle of a fallen (and elevated) conifer log, Bear Wallow, approx. 8,500ft. Can Lactarius species be saprobic on dead host trees?

Milk is yellow, odor is mild, flavor is mild but slightly acrid. I read that it is supposed to be peppery but can be milder. Stem had significant bruising when I found it. KOH reacts pretty orange at first then fades to more of an olive brown color.

Lactarius vinaceorufescens - Photo (c) natureluvr01, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Lactarius vinaceorufescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theearthworm

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 01:52 ΜΜ MST
Laccaria - Photo (c) Richard Tehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Richard Tehan
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Γένος Laccaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredheath

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 07:48 ΠΜ MST

Περιγραφή

Mushroom on dead willow log

Lentinus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Γένος Lentinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weswie

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 01:21 ΜΜ MST

Περιγραφή

nearly 8000' elevation. Mycena alcalina?

Ετικέτες

Mycena - Photo (c) naturalisttrent, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalisttrent
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weswie

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 12:19 ΜΜ MST

Ετικέτες

Spathularia rufa - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Spathularia rufa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weswie

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 12:57 ΜΜ MST

Ετικέτες

Trichaptum - Photo (c) Claire O'Neill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claire O'Neill
Η ταυτότητα του χρήστη anthonig: Γένος Trichaptum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 406