Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathasia_lawa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 01:58 PM PST
Metapocyrtus davaoensis - Photo (c) anncabras24, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anncabras24
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Metapocyrtus davaoensis, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johardy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 12:26 PM PST

Τόπος

Sumpitan Falls (Google, OSM)
Metapocyrtus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Metapocyrtus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanie_de_win

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 03:00 PM PST

Ετικέτες

Pachyrhynchus - Photo (c) Dash Huang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Pachyrhynchus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johardy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 02:44 PM PST
Metapocyrtus lindabonus - Photo (c) hdmiller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Metapocyrtus lindabonus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keanuvs

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 08:11 AM PST
Metapocyrtus kitanglandensis - Photo (c) Keanu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Keanu
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Metapocyrtus kitanglandensis, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyathic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2011 03:50 AM PST
Metapocyrtus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Metapocyrtus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyathic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2011 03:51 AM PST
Metapocyrtus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Metapocyrtus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 08:48 AM PST
Metapocyrtus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Metapocyrtus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:03 AM PST

Περιγραφή

?

Metapocyrtus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Metapocyrtus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Philippines (Google, OSM)
Metapocyrtus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Metapocyrtus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Philippines (Google, OSM)
Pachyrhynchus - Photo (c) Dash Huang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Pachyrhynchus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Philippines (Google, OSM)
Metapocyrtus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Metapocyrtus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Philippines (Google, OSM)
Glenea - Photo (c) Glenea_lefebvrei_1.jpg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Glenea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Philippines (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Tricondyla - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Tricondyla, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Philippines (Google, OSM)
Metapocyrtus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Metapocyrtus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 11:33 AM PST

Ετικέτες

Metapocyrtus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Metapocyrtus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreidreidreidrei

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 03:29 PM PST

Τόπος

Bongolanon (Google, OSM)
Coptorhynchus - Photo (c) Rob Schonberg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rob Schonberg
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Coptorhynchus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keanuvs

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 08:24 AM PST
Pachyrhynchus pseudamabilis - Photo (c) anncabras24, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anncabras24
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Pachyrhynchus pseudamabilis, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)

Παρατηρητής

keanuvs

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 02:06 PM PST
Alcidodes - Photo (c) Matteo Brambilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matteo Brambilla
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Alcidodes, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua1117

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Philippines (Google, OSM)
Carlito syrichta carbonarius - Photo (c) Joshua Donato, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joshua Donato
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Carlito syrichta ssp. carbonarius, Ένα μέλος του Τάρσιος Των Φιλιππίνων (Carlito syrichta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugenepansaon

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 10:59 AM UTC
Celeuthetini - Photo (c) Sustainable Strategies Network, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sustainable Strategies Network
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Φυλή Celeuthetini, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarretorta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2019 03:29 AM AWST
Metapocyrtus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Metapocyrtus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarretorta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2019 02:53 AM AWST
Pachyrhynchus - Photo (c) Dash Huang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Pachyrhynchus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnmedinaphilippines

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 06:42 AM AWST
Metapocyrtus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Γένος Metapocyrtus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseyfication

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 01:16 PM AWST
Leucauge fastigata - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Leucauge fastigata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loidge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 10:12 AM UTC
Metapocyrtus apoensis - Photo (c) anncabras24, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anncabras24
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Metapocyrtus apoensis, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:46 AM UTC
Metapocyrtus apoensis - Photo (c) anncabras24, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anncabras24
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Metapocyrtus apoensis, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:49 AM UTC
Metapocyrtus adspersus - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Metapocyrtus adspersus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elgie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:05 AM UTC

Περιγραφή

Carbon forest

Metapocyrtus adspersus - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Metapocyrtus adspersus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemuel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:34 AM UTC

Περιγραφή

Weevil sp.

Metapocyrtus adspersus - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη anncabras24: Metapocyrtus adspersus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 339