Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janika8

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 05:40 ΜΜ PST
Κιγκλίδωμα Το Ερυθρό - Photo (c) Dave Gough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη annabellemayer: Κιγκλίδωμα Το Ερυθρό (Clathrus ruber)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heavykevy13

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 03:34 ΜΜ EDT
Amphilogia gyrosa - Photo (c) ethancrenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ethancrenson
Η ταυτότητα του χρήστη annabellemayer: Amphilogia gyrosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 03:43 ΜΜ EDT
Amphilogia gyrosa - Photo (c) ethancrenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ethancrenson
Η ταυτότητα του χρήστη annabellemayer: Amphilogia gyrosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carleen

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 07:37 ΜΜ PDT
Amphilogia gyrosa - Photo (c) ethancrenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ethancrenson
Η ταυτότητα του χρήστη annabellemayer: Amphilogia gyrosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rscottl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

Dune forest, shore pine duff, cap 8 cm across, orange/yellow in flesh

Hydnellum caeruleum - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annabellemayer: Hydnellum caeruleum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredfreeberg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2019 09:06 ΠΜ PST
Clavaria fragilis - Photo (c) manual crank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη annabellemayer: Clavaria fragilis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 02:12 ΜΜ PST
Synchytrium papillatum - Photo (c) Julia Markey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julia Markey
Η ταυτότητα του χρήστη annabellemayer: Synchytrium papillatum, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 02:15 ΜΜ PST
Synchytrium papillatum - Photo (c) Julia Markey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julia Markey
Η ταυτότητα του χρήστη annabellemayer: Synchytrium papillatum, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whitneybarnett20

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 07:17 ΜΜ PDT

Τόπος

Cambria, CA, USA (Google, OSM)
Triopha maculata - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη annabellemayer: Triopha maculata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 9