Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavonis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2018 02:49 ΜΜ AEDT
Epacridoideae - Photo (c) Karri Horton Hartley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karri Horton Hartley
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Υποοικογένεια Epacridoideae, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

catherine_leonard

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 02:27 ΜΜ AEST
Cornus capitata - Photo (c) Jared Waters, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jared Waters
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Cornus capitata, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

yoavdanielbarness

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)
Ξινήθρα - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)

Παρατηρητής

pavonis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2018 02:56 ΜΜ AEDT
Παχιές - Photo (c) Cat Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cat Chang
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Παχιές (Hypochaeris radicata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yello_212

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2024 03:47 ΜΜ AEST
Bedfordia salicina - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Simon Tonge
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Bedfordia salicina, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbrat

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2024 11:42 ΠΜ AEST
Monotoca elliptica - Photo (c) Dion Maple, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dion Maple
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Monotoca elliptica, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gulsmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)
Allocasuarina verticillata - Photo (c) deborod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by deborod
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Allocasuarina verticillata, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavonis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2018 12:51 ΜΜ AEDT
Vicia tetrasperma - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Vicia tetrasperma, Ένα μέλος του Βίκος (Γένος Vicia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowirrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2014 01:03 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Seen by O'Neill's Creek Track. For the insect in the centre of the first photograph, see Observation 230634754:
https://inaturalist.ala.org.au/observations/230634754

Aotus ericoides - Photo (c) Natalie Tapson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Aotus ericoides, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowirrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2014 01:08 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Seen by O'Neill's Creek Track.

Dillwynia - Photo (c) cskk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Γένος Dillwynia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yello_212

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2024 12:50 ΜΜ AEST
Salicornia blackiana - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Salicornia blackiana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yello_212

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2024 12:51 ΜΜ AEST
Καρπόβρωτος - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Καρπόβρωτος (Γένος Carpobrotus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abliss

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2024 12:07 ΜΜ AEST
Styphelia adscendens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Styphelia adscendens, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρπόβρωτος (Γένος Carpobrotus)

Παρατηρητής

gulsmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)
Καρπόβρωτος - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Καρπόβρωτος (Γένος Carpobrotus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gulsmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)
Acacia longifolia sophorae - Photo (c) Natalie Tapson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Acacia longifolia ssp. sophorae, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyshaborro

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2024 11:26 ΠΜ AEST
Dodonaea viscosa spatulata - Photo (c) Brad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brad
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Dodonaea viscosa ssp. spatulata, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbrat

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2024 11:44 ΠΜ AEST
Calytrix tetragona - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Calytrix tetragona, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbrat

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2024 11:42 ΠΜ AEST
Monotoca - Photo (c) Cynthia Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cynthia Chan
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Γένος Monotoca, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbrat

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 02:11 ΜΜ AEST
Epacris impressa - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Epacris impressa, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowirrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2014 09:54 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Seen near shore of Brushy Lagoon.

Pultenaea juniperina - Photo (c) Natalie Tapson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Pultenaea juniperina, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

innylea

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2024 12:06 ΜΜ AEST
Acacia verticillata ruscifolia - Photo (c) Nick Singers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Singers
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Acacia verticillata ssp. ruscifolia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glasserp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2019 04:16 ΜΜ EST
Kunzea ambigua - Photo (c) Patrick  Campbell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick  Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Kunzea ambigua, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amcalpine

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 04:04 ΜΜ AEST
Monotoca - Photo (c) Cynthia Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cynthia Chan
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Γένος Monotoca, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nfountainjones

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 10:46 ΠΜ AEDT
Aotus ericoides - Photo (c) Natalie Tapson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Aotus ericoides, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyshaborro

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 04:04 ΜΜ AEST
Nematolepis squamea - Photo (c) Tatters:(, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Nematolepis squamea, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g-cummings

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 12:25 ΜΜ AEDT
Hakea microcarpa - Photo (c) John Tann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Hakea microcarpa, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

g-cummings

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 12:29 ΜΜ AEDT
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) fitomorfolog_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by fitomorfolog_t
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g-cummings

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 01:26 ΜΜ AEDT
Bossiaea cordigera - Photo (c) Nick Fitzgerald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Fitzgerald
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Bossiaea cordigera, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g-cummings

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 02:04 ΜΜ AEDT
Navarretia squarrosa - Photo (c) Saskia Raether, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saskia Raether
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Navarretia squarrosa, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amcalpine

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 11:01 ΠΜ AEST
Callitris rhomboidea - Photo (c) dracophylla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη annabelc: Callitris rhomboidea, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8685