Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aforbes10

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 11:58 AM EDT
Melikaiella ostensackeni - Photo (c) Bob O'Kennon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Melikaiella ostensackeni, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hallm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2013 04:56 PM EDT
Kokkocynips decidua - Photo (c) Claire O'Neill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Kokkocynips decidua, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Kokkocynips decidua - Photo (c) Claire O'Neill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Kokkocynips decidua, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hallm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2013 04:56 PM EDT
Kokkocynips deciduus - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Kokkocynips deciduus [inactive], Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Kokkocynips deciduus - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Kokkocynips deciduus [inactive], Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 07:03 PM CDT

Περιγραφή

Kokkocynips imbricariae - Photo (c) james5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Shelton
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Kokkocynips imbricariae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2017 12:21 PM CDT
Kokkocynips imbricariae - Photo (c) james5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Shelton
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Kokkocynips imbricariae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna120

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Oak gall?

Kokkocynips imbricariae - Photo (c) james5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Shelton
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Kokkocynips imbricariae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kae91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2018 01:01 PM CDT
Kokkocynips imbricariae - Photo (c) james5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Shelton
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Kokkocynips imbricariae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kahokian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2018 04:30 PM CDT

Περιγραφή

Forest Glen; Westville, IL

Kokkocynips imbricariae - Photo (c) james5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Shelton
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Kokkocynips imbricariae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 10:33 AM EDT
Kokkocynips imbricariae - Photo (c) james5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Shelton
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Kokkocynips imbricariae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob777

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2017 01:34 PM CDT
Kokkocynips imbricariae - Photo (c) james5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Shelton
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Kokkocynips imbricariae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timbir5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2017 09:56 AM EDT
Kokkocynips imbricariae - Photo (c) james5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Shelton
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Kokkocynips imbricariae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aegolius

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2017 11:04 AM EDT
Kokkocynips imbricariae - Photo (c) james5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Shelton
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Kokkocynips imbricariae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 03:09 PM EDT
Kokkocynips rileyi - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Kokkocynips rileyi, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiehweg

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019 08:00 PM EDT
Callirhytis quercuscornigera - Photo (c) 104860852614073572279, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Lee Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Callirhytis quercuscornigera, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2019 11:13 AM CST

Περιγραφή

on Shingle Oak

Callirhytis quercuscornigera - Photo (c) 104860852614073572279, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Lee Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Callirhytis quercuscornigera, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

speiden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2018 06:18 PM EDT

Περιγραφή

oak gall

Callirhytis quercuscornigera - Photo (c) 104860852614073572279, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Lee Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Callirhytis quercuscornigera, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aforbes10

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 11:06 AM EDT

Περιγραφή

Colby 1

Amphibolips quercusostensackenii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Amphibolips quercusostensackenii, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkbagley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 05:54 PM CDT
Andricus - Photo (c) lauradoralaura, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Γένος Andricus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aforbes10

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2018 08:48 AM PDT
Cynips conspicuus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Cynips conspicuus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2020
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aforbes10

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2018 09:37 AM PDT
Melikaiella flora - Photo (c) 2008 Judy McBride, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Melikaiella flora, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aforbes10

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2018 09:17 AM EDT
Melikaiella tumifica - Photo (c) anna_katherine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Melikaiella tumifica, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahduhon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 05:12 PM CDT

Τόπος

Bertram, IA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Red oak

Amphibolips quercusjuglans - Photo (c) lkats, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Amphibolips quercusjuglans, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adeans

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2017 03:49 PM EDT
Callirhytis clavula - Photo (c) b_coulter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Callirhytis clavula, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adeans

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2017 03:49 PM EDT
Callirhytis clavula - Photo (c) b_coulter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Callirhytis clavula, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adeans

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2017 03:48 PM EDT
Callirhytis clavula - Photo (c) b_coulter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Callirhytis clavula, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsahoy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 03:32 PM EDT

Περιγραφή

These round nodes were on nearly every leaf of this oak tree and covered the forest floor below the tree.
This is the 2nd sighting of these nodes. I found some on the ground elsewhere in the woods and thought it was a strange plant. But didn't have my camera.

Philonix nigra - Photo (c) Ashley Rodeheaver, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Philonix nigra, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2019 01:20 PM EDT
Andricus dimorphus - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Andricus dimorphus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 01:05 PM EDT
Disholcaspis quercusglobulus - Photo (c) Jonathan Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη anna_katherine: Disholcaspis quercusglobulus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 222