Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sacredreinard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 10:48 AM IST

Τόπος

Goregaon (Google, OSM)
Hypolimnas bolina - Photo (c) Soh Kam Yung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Soh Kam Yung
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Hypolimnas bolina, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Naja naja

Παρατηρητής

adityaramakrishnan13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 10:25 PM IST
Naja naja - Photo (c) Prakrit Jain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Prakrit Jain
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Naja naja, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tejal_j

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 02:47 PM IST
Udaspes folus - Photo (c) Fahim Khan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fahim Khan
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Udaspes folus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tejal_j

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 02:51 PM IST
Junonia almana - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Junonia almana, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritika_chatterjee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:09 AM IST
Herennia multipuncta - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Herennia multipuncta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suchandra_dutta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 07:55 AM IST
Tholymis tillarga - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Tholymis tillarga, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

a2hu1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 12:45 PM IST
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tejal_j

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:36 PM IST
Hesperiinae - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Υποοικογένεια Hesperiinae, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tejal_j

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:28 PM IST
Papilio polytes - Photo (c) alclam2006, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by alclam2006
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Papilio polytes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tejal_j

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Psychidae - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Οικογένεια Psychidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tejal_j

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 09:59 AM IST
Laevicaulis haroldi - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Laevicaulis haroldi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tejal_j

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 09:57 AM IST
Laevicaulis haroldi - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Laevicaulis haroldi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sushantshinde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 11:51 AM IST

Περιγραφή

Individuals of same species were found in large quantities in vicinity

Laevicaulis haroldi - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Laevicaulis haroldi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harsh50

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 01:50 PM IST
Crocothemis servilia - Photo (c) marcelfinlay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelfinlay
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Crocothemis servilia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virenvaz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 08:43 PM IST
Catopsilia pyranthe - Photo (c) Bronze Cheung Kwok Yee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bronze Cheung Kwok Yee
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Catopsilia pyranthe, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachiketgg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 12:10 PM IST
Hypolimnas misippus - Photo (c) Colin Trainor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Trainor
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Hypolimnas misippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omkarsd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 09:48 AM IST
Hoplobatrachus tigerinus - Photo (c) Uday Agashe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Uday Agashe
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Hoplobatrachus tigerinus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tejaspm2001

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2018 10:43 AM IST
Amblypodia anita - Photo (c) Yuwaraj Gurjar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yuwaraj Gurjar
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Amblypodia anita, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omkarsd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Eryx conicus - Photo (c) Swanand Kesari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by swanand kesari
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Eryx conicus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omkarsd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 06:21 PM IST
Nephila pilipes - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Nephila pilipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omkarsd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 10:35 AM IST
Appias libythea - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Howes
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Appias libythea, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omkarsd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 09:53 AM IST
Hasora badra - Photo (c) Uday Agashe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Uday Agashe
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Hasora badra, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omkarsd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 10:11 AM IST
Caprona ransonnettii - Photo (c) Vinayaraj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Caprona ransonnettii, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omkarsd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 11:02 AM IST
Neurothemis fulvia - Photo (c) Paul Dickson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Dickson
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Neurothemis fulvia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omkarsd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 11:39 AM IST
Dendrelaphis tristis - Photo (c) Rahul kumar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rahul kumar
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Dendrelaphis tristis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omkarsd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 11:39 AM IST
Dendrelaphis tristis - Photo (c) Rahul kumar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rahul kumar
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Dendrelaphis tristis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omkarsd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 12:51 PM IST
Neurothemis fulvia - Photo (c) Paul Dickson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Dickson
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Neurothemis fulvia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)

Παρατηρητής

omkarsd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 10:06 AM IST
Γαλαζολαίμης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omkarsd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 11:46 AM IST
Amblypodia anita - Photo (c) Yuwaraj Gurjar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yuwaraj Gurjar
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Amblypodia anita, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omkarsd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 12:18 PM IST
Hebomoia glaucippe - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη anil_kumar_verma: Hebomoia glaucippe, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5226