Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

ppiero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 02:27 ΜΜ CET
Αιγίθαλος - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

mcdamo

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 11:15 ΠΜ JST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

ben69

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 09:12 ΠΜ AEDT
Λευκοσκαλίδρα - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

louis_marsaud

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 08:12 ΠΜ CEST
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 06:15 ΜΜ EAT
Arenaria - Photo (c) Isidro Vila Verde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Γένος Arenaria, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

marie-fisen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 09:26 ΠΜ CEST
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

janofonsagrada

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2013 08:58 ΠΜ CEST
Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 10:41 ΠΜ CEST
Καλόγερος - Photo (c) Евгения, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Евгения
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

schoenenberger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 03:47 ΜΜ CEST
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 09:42 ΠΜ CEST
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 09:30 ΠΜ CEST
Λοφιοπαπαδίτσα - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)

Παρατηρητής

mikedrebet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2007 12:14 ΜΜ EET
Μαλάκια - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Μαλάκια (Συνομοταξία Mollusca)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 10:09 ΠΜ CEST
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 10:18 ΠΜ CEST
Κότσυφας - Photo (c) Птицы Челябинской области, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Птицы Челябинской области
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 01:04 ΜΜ JST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 08:31 ΜΜ CEST
Λοφιοπαπαδίτσα - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 08:27 ΜΜ CEST
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 08:32 ΜΜ CEST
Αιγίθαλος - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 08:49 ΜΜ CEST
Λοφιοπαπαδίτσα - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

michaelmeuse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 11:14 ΠΜ CEST
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

michaelmeuse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 10:39 ΠΜ CEST
Καλόγερος - Photo (c) Евгения, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Евгения
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

michaelmeuse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 10:05 ΠΜ CEST
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

simondiemer

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 04:16 ΜΜ CEST
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

jonnamari

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 10:52 ΠΜ EEST
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

anpash

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023
Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Илья Сухов
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)

Παρατηρητής

fabnobili

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 10:07 ΠΜ CEST
Κεδρότσιχλα - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

fabnobili

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 10:21 ΠΜ CEST
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετομάχος (Lanius collurio)

Παρατηρητής

fabnobili

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 11:15 ΠΜ CEST
Αετομάχος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Αετομάχος (Lanius collurio)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

broncolane

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 10:06 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

reddad

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 01:25 ΜΜ CEST
Καρβουνιάρης - Photo (c) David Roche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Roche
Η ταυτότητα του χρήστη andriy_miskov: Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 72