Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pampammeza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Ottelia brasiliensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pampammeza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020
Ottelia - Photo (c) Shaun Winterton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Γένος Ottelia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_teplouhov

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 08:29 PM +06
Amelanchier spicata - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Amelanchier spicata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_teplouhov

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 07:03 AM +06
Crataegus sanguinea - Photo (c) Evgeny Boginsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Evgeny Boginsky
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Crataegus sanguinea, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_teplouhov

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 08:31 PM +06
Fragaria viridis - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Fragaria viridis, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rostislavgizatulin

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 10:36 AM +06
Astragalus danicus - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Astragalus danicus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_teplouhov

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 05:45 PM +06
Allium microdictyon - Photo (c) Анастасия Харасова, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Анастасия Харасова
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Allium microdictyon, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_teplouhov

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 05:33 PM +06
Allium microdictyon - Photo (c) Анастасия Харасова, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Анастасия Харасова
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Allium microdictyon, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_teplouhov

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 05:45 PM +06
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_teplouhov

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 05:45 PM +06
Allium microdictyon - Photo (c) Анастасия Харасова, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Анастасия Харасова
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Allium microdictyon, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefomsk

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 08:50 AM +06
Androsace filiformis - Photo (c) Belinda Lo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Belinda Lo
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Androsace filiformis, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rostislavgizatulin

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 10:48 AM +06
Centaurea scabiosa - Photo (c) Aleksandr Ebel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Ebel
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Centaurea scabiosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rostislavgizatulin

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 10:47 AM +06
Artemisia frigida - Photo (c) Joseph Petch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joseph Petch
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Artemisia frigida, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rostislavgizatulin

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 10:35 AM +06
Fragaria viridis - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Fragaria viridis, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rostislavgizatulin

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 10:41 AM +06
Veronica prostrata - Photo (c) Conrad Altmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Conrad Altmann
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Veronica prostrata, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rostislavgizatulin

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 10:47 AM +06
Galium verum - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Galium verum, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

rostislavgizatulin

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 10:48 AM +06
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

szuwarek

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 01:19 PM CEST
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) ebott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ebott
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

szuwarek

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 01:21 PM CEST
Parthenocissus inserta - Photo (c) Ken Potter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Potter
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Parthenocissus inserta, Ένα μέλος του Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 06:55 PM +07
Equisetum sylvaticum - Photo (c) Alinja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Equisetum sylvaticum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 06:56 PM +07
Malus baccata - Photo (c) Александр Скачко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Александр Скачко
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Malus baccata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iris_93

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:19 PM +06
Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Nonea pulla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iris_93

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 02:25 PM +06
Lathyrus pisiformis - Photo (c) Никита Боков, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Никита Боков
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Lathyrus pisiformis, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iris_93

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 02:33 PM +06
Hylotelephium telephium - Photo (c) George Kholin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Kholin
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Hylotelephium telephium, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iris_93

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 02:41 PM +06
Iris ruthenica - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Iris ruthenica, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iris_93

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 02:42 PM +06
Amelanchier spicata - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Amelanchier spicata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iris_93

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 02:05 PM +06
Iris ruthenica - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Iris ruthenica, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iris_93

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 01:16 PM +06
Fragaria viridis - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Fragaria viridis, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iris_93

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 12:01 PM +06
Rosa majalis - Photo (c) Klasse im Garten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Rosa majalis, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_teplouhov

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 07:13 AM +06
Crataegus sanguinea - Photo (c) Evgeny Boginsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Evgeny Boginsky
Η ταυτότητα του χρήστη andreyefremov: Crataegus sanguinea, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 19257