Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariadnadc98

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 06:57 ΠΜ EDT
Chondrodesmus - Photo (c) passepartout, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by passepartout
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Γένος Chondrodesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariadnadc98

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 06:57 ΠΜ EDT
Chelodesminae - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Υποοικογένεια Chelodesminae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)

Παρατηρητής

nloon

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 03:46 ΜΜ EDT
Οδοντόγναθα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Οδοντόγναθα (Τάξη Odonata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielchanis

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 11:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Se comio un Papo entero...

Romalea varipennis - Photo (c) Luis Carlos Rodríguez Méndez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Carlos Rodríguez Méndez
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Romalea varipennis, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)

Παρατηρητής

joesack

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 06:50 ΠΜ EST

Τόπος

Donoso, Panamá (Google, OSM)
Meliponini - Photo (c) Richard Araya Villalobos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Araya Villalobos
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Φυλή Meliponini, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martarivas21

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023
Mygalomorphae - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Υποτάξη Mygalomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitshef

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 03:34 ΜΜ EST

Τόπος

Antón, PA-CC, PA (Google, OSM)

Περιγραφή

One of the rocket frogs ...

Allobates talamancae - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Allobates talamancae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcanglin

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 12:57 ΜΜ EST
Dysdercus - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ritafoo
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Γένος Dysdercus, Ένα μέλος του Πυροκορίδες (Οικογένεια Pyrrhocoridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelicachen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 09:11 ΜΜ EST

Τόπος

Cerro Cabra (Google, OSM)
Prisopodidae - Photo (c) Miguel Álvaro Méndez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miguel Álvaro Méndez
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Οικογένεια Prisopodidae, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martarivas21

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 07:29 ΠΜ EST
Κουρκουλιονίδες - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castellum

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 09:06 ΠΜ EDT
Heraclides thoas - Photo (c) Martín De Los Santos Bailón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martín De Los Santos Bailón
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Heraclides thoas, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brosisrodriguez

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 02:46 ΜΜ -05
Ctenolepisma longicaudatum - Photo (c) Kaj Hoffman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kaj Hoffman
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Ctenolepisma longicaudatum, Ένα μέλος του Ασημόψαρο (Τάξη Zygentoma)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdwong22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021

Τόπος

La Chorrera (Google, OSM)
Diactor bogotanus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Diactor bogotanus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ausinheiler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:20 ΠΜ UTC

Τόπος

Panama (Google, OSM)
Κουρκουλιονοειδή - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

ausinheiler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:40 ΜΜ UTC

Τόπος

Panama (Google, OSM)
Πεντατομοειδή - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ausinheiler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:55 ΜΜ UTC

Τόπος

Chepo, PA-PN, PA (Google, OSM)
Κοκκοειδή - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielchanis

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 11:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Se comio un Papo entero...

Taeniopoda varipennis - Photo (c) Luis Carlos Rodríguez Méndez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Carlos Rodríguez Méndez
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Taeniopoda varipennis [inactive], Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janoy_santana

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 10:46 ΠΜ UTC

Τόπος

Antón, Panamá (Google, OSM)
Coryphoideae - Photo (c) JLPC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Υποοικογένεια Coryphoideae, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agonzalo

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 01:14 ΜΜ EDT
Spicauda procne - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Spicauda procne, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentvanvuren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2013 07:42 ΠΜ PDT
Opiliones - Photo (c) Edgardo Flores, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edgardo Flores
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Τάξη Opiliones, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2021
Υποστηρικτικό
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

maria1890

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 01:56 ΠΜ UTC
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentvanvuren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2013 03:28 ΠΜ PDT
Anartia jatrophae - Photo (c) John Rosford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Rosford
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Anartia jatrophae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentvanvuren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2013 07:36 ΠΜ PDT

Περιγραφή

not sure of the species

Eriophora - Photo (c) Peter Marting, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Peter Marting
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Γένος Eriophora, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

jmartinez30

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 02:08 ΜΜ UTC
Αζτεκόγλαρος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janoy_santana

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 01:13 ΠΜ UTC

Τόπος

Antón, Panamá (Google, OSM)
Phrynonax poecilonotus - Photo (c) Geoff Gallice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Phrynonax poecilonotus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josanel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 09:50 ΠΜ EST

Τόπος

San Carlos, Panama (Google, OSM)
Compsus auricephalus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Compsus auricephalus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiaisabelacampbellbetancurt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 06:20 ΜΜ HST
Alagoasa - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Γένος Alagoasa, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocand

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 01:09 ΜΜ EDT

Τόπος

Panamá, PA-PN, PA (Google, OSM)
Moringa - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Γένος Moringa, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

migueld9a2

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 06:06 ΜΜ EDT
Πεντατομοειδή - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yolanfa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 06:58 ΠΜ UTC
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη andresmatos: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 73