Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)
Augochloropsis metallica - Photo (c) Jim McCulloch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Σύνθετο Augochloropsis metallica, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eli_rios

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 09:01 AM -05
Augochloropsis metallica - Photo (c) Jim McCulloch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Σύνθετο Augochloropsis metallica, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvarojrg

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 07:43 AM HST
Andropogon tenuispatheus - Photo (c) tex_66, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tex_66
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Andropogon tenuispatheus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvarojrg

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 07:09 AM HST
Pleroma semidecandrum - Photo (c) life_unicorn152, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by life_unicorn152
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Pleroma semidecandrum, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2020 03:10 PM -05
Telegonus alector - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Telegonus alector, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 04:38 PM -05
Telegonus alector - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Telegonus alector, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanitaut15

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 11:44 AM EDT
Eudamini - Photo (c) Susan Blayney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Susan Blayney
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Φυλή Eudamini, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 10:42 AM -05
Spicauda procne - Photo (c) andersonwarkentin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by andersonwarkentin
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Spicauda procne, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilojotage

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 01:27 PM -05
Spicauda procne - Photo (c) andersonwarkentin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by andersonwarkentin
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Spicauda procne, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 12:24 PM -05
Phobetron hipparchia - Photo (c) David Monroy R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Monroy R
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Phobetron hipparchia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 01:19 PM -05
Agelaia - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Γένος Agelaia, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamaragarcajaramillo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 06:48 PM EDT
Pterophoridae - Photo (c) Raiwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Raiwen
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Οικογένεια Pterophoridae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυκόπερδο (Γένος Lycoperdon)

Παρατηρητής

esteban_gonzalez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 05:31 PM -05
Λυκόπερδο - Photo (c) Sean Crawford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sean Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Λυκόπερδο (Γένος Lycoperdon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethrv0712

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2020 08:40 PM -05

Τόπος

Medellín (Google, OSM)
Brunfelsia pauciflora - Photo (c) Abbey Coleman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Abbey Coleman
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Brunfelsia pauciflora, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omar289

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 01:07 PM EDT
Fuchsia × hybrida - Photo (c) Teresa Grau Ros, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Fuchsia × hybrida, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omar289

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 01:02 PM EDT
Aphelandra scabra - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruth Ripley
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Aphelandra scabra, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγκάθι Του Χριστού (Euphorbia milii)

Παρατηρητής

omar289

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 12:06 PM EDT
Αγκάθι Του Χριστού - Photo (c) asheehy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Αγκάθι Του Χριστού (Euphorbia milii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchogu

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 02:18 PM -05

Ετικέτες

Catasticta flisa - Photo (c) Carlos Arturo Marín Medina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Arturo Marín Medina
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Catasticta flisa, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)
Blakea quadrangularis - Photo (c) Gabriel Camilo Jaramillo Giraldo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gabriel Camilo Jaramillo Giraldo
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Blakea quadrangularis, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)
Artomyces - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Γένος Artomyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smejiadu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2020 10:53 PM -05

Ετικέτες

Mocis - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Γένος Mocis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 09:36 AM -05
Antiteuchus tripterus - Photo (c) Roberto Guller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roberto Guller
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Antiteuchus tripterus, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 11:39 AM -05
Strymon mulucha - Photo (c) Andrew Neild, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Strymon mulucha, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omar289

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 01:05 PM EDT
Antiteuchus - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Γένος Antiteuchus, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omar289

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 01:04 PM EDT
Spathiphyllum - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Γένος Spathiphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omar289

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 01:04 PM -05
Canna - Photo (c) Forest_13, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Forest_13
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Γένος Canna, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanpablocastro

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 10:06 PM UTC
Trimezia steyermarkii - Photo (c) Wilmer Enrique Pérez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wilmer Enrique Pérez
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Trimezia steyermarkii, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanitaut15

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 11:44 AM EDT
Urbanus - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Γένος Urbanus [inactive], Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yolima1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 11:59 AM EDT

Τόπος

La Avanzada (Google, OSM)

Περιγραφή

Vivo

Exaerete - Photo (c) Eden Fontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eden Fontes
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Γένος Exaerete, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 07:50 PM -05
Leptonema - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη andreruiz: Γένος Leptonema, Ένα μέλος του Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 314