Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

themba_nsibande

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 12:49 ΜΜ SAST
Satyrium longicauda - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Satyrium longicauda, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

decklan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 05:43 ΠΜ SAST
Satyrium longicauda - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Satyrium longicauda, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reubenheydenrych

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2009 05:43 ΠΜ SAST
Disa woodii - Photo (c) Carel Fourie, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carel Fourie
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Disa woodii, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nubigenus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 01:12 ΜΜ SAST
Eulophia tuberculata - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Eulophia tuberculata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debbiebodley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 03:40 ΜΜ SAST
Satyrium - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Γένος Satyrium, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donneatkinson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:21 ΠΜ SAST
Bonatea speciosa - Photo (c) Gabi Miebach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gabi Miebach
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Bonatea speciosa, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debbiebodley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:29 ΠΜ SAST
Bonatea speciosa - Photo (c) Gabi Miebach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gabi Miebach
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Bonatea speciosa, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donneatkinson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:08 ΜΜ SAST
Bonatea speciosa - Photo (c) Gabi Miebach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gabi Miebach
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Bonatea speciosa, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 10:59 ΠΜ UTC

Τόπος

Maitlands (Google, OSM)
Cyrtorchis arcuata - Photo (c) Bart  Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Cyrtorchis arcuata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)

Παρατηρητής

timdouglasjones

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:46 ΜΜ SAST
Polystachya pubescens - Photo (c) murraychristian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Polystachya pubescens, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliegoossens

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 02:44 ΜΜ SAST

Περιγραφή

fern

Polystachya pubescens - Photo (c) murraychristian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Polystachya pubescens, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucstrydom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Eastern Cape, ZA (Google, OSM)
Eulophia tuberculata - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Eulophia tuberculata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingwentzel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 03:16 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Correct?

Satyrium parviflorum - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marco Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Satyrium parviflorum, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily3332

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 05:56 ΜΜ SAST
Lessertia frutescens - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Lessertia frutescens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewgillespie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 12:22 ΜΜ SAST
Satyrium parviflorum - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marco Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Satyrium parviflorum, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandmorisse

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 03:41 ΜΜ SAST
Satyrium parviflorum - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marco Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Satyrium parviflorum, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debbiebodley

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 04:41 ΜΜ SAST
Holothrix parviflora - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Holothrix parviflora, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nubigenus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023

Τόπος

Cacadu, ZA-EC, ZA (Google, OSM)
Satyrium membranaceum - Photo (c) Andrew Gillespie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Gillespie
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Satyrium membranaceum, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob_dirsuwei

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 04:28 ΜΜ SAST
Disa cornuta - Photo (c) Corli du Toit, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Corli du Toit
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Disa cornuta, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob_dirsuwei

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 04:48 ΜΜ SAST
Satyrium parviflorum - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marco Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Satyrium parviflorum, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finngrows

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 05:46 ΜΜ SAST
Satyrium parviflorum - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marco Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Satyrium parviflorum, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dereksilberblatt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 10:18 ΠΜ SAST
Satyrium parviflorum - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marco Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Satyrium parviflorum, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolf_butler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 03:34 ΜΜ SAST
Satyrium parviflorum - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marco Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Satyrium parviflorum, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muhammad_a

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:19 ΠΜ SAST
Eulophia parviflora - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Eulophia parviflora, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muhammad_a

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:31 ΠΜ SAST
Eulophia parviflora - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Eulophia parviflora, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muhammad_a

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:21 ΠΜ SAST
Eulophia parviflora - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Eulophia parviflora, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berthapi2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 09:30 ΠΜ SAST
Eulophia parviflora - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Eulophia parviflora, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desiredarling

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Cacadu, ZA-EC, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Eulophia parviflora - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Eulophia parviflora, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindaloffler

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 08:14 ΠΜ SAST
Eulophia parviflora - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Eulophia parviflora, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greggdarling

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 12:50 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Eulophia parviflora short spur

Ετικέτες

Eulophia parviflora - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη andreasdebeer: Eulophia parviflora, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 165