Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

villerih

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 06:07 ΜΜ EEST

Τόπος

Salo, Suomi (Google, OSM)
Sitona lineatus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Sitona lineatus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanthompson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2018 11:40 ΠΜ EST
Microtarsus melanocephalos - Photo (c) Lester Tan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lester Tan
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Microtarsus melanocephalos, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecomte

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2018 11:34 ΠΜ CET

Τόπος

Morogoro, Tanzanie (Google, OSM)
Icthyophaga vocifer - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Icthyophaga vocifer, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 01:38 ΜΜ CEST

Τόπος

Asturias, Spain (Google, OSM)
Apioninae - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Υποοικογένεια Apioninae, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oneillpe

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 05:39 ΜΜ EDT
Apioninae - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Υποοικογένεια Apioninae, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksa_torri

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 07:00 ΜΜ EEST
Protapion - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Γένος Protapion, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shachar_hizkiya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:10 ΠΜ IDT
Apioninae - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Υποοικογένεια Apioninae, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven2802

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 01:12 ΜΜ CEST
Aspidapion - Photo (c) Rovanto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Γένος Aspidapion, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanbirkbc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 01:15 ΜΜ CEST
Mecinus heydeni - Photo (c) Mathias Fløe Holm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mathias Fløe Holm
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Mecinus heydeni, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanbirkbc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 02:04 ΜΜ CEST
Melanapion minimum - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Melanapion minimum, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 09:32 ΠΜ CEST

Περιγραφή

August 2023.
Kragelund Mose, Vejen, Denmark.

Χρυσομηλίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roeikjaer

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 06:47 ΜΜ CEST
Medicago lupulina - Photo (c) Gordo Laidlaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordo Laidlaw
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Medicago lupulina, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bentefrandsen

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 06:54 ΜΜ CEST
Medicago lupulina - Photo (c) Gordo Laidlaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordo Laidlaw
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Medicago lupulina, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thorkil3

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 05:47 ΜΜ CEST
Medicago lupulina - Photo (c) Gordo Laidlaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordo Laidlaw
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Medicago lupulina, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanbirkbc

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 08:02 ΠΜ CEST

Περιγραφή

On Melilotus albus

Stenopterapion meliloti - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Stenopterapion meliloti, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanbirkbc

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 08:03 ΠΜ CEST

Περιγραφή

On Melilotus albus

Tychius meliloti - Photo (c) Andreas Bennetsen Boe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Andreas Bennetsen Boe
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Tychius meliloti, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klausm

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 08:04 ΠΜ CEST
Centaurea jacea - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Centaurea jacea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janryt

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 10:59 ΠΜ CEST
Medicago lupulina - Photo (c) Gordo Laidlaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordo Laidlaw
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Medicago lupulina, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janryt

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 10:55 ΠΜ CEST
Armeria maritima - Photo (c) Randi Hausken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Armeria maritima, Ένα μέλος του Πλουμβαγινοειδή (Οικογένεια Plumbaginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

janryt

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 11:06 ΠΜ CEST
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλαριά (Vicia cracca)

Παρατηρητής

janryt

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 11:16 ΠΜ CEST
Καβαλαριά - Photo (c) Pauline Catling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pauline Catling
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Καβαλαριά (Vicia cracca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janryt

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 10:49 ΠΜ CEST
Viscaria vulgaris - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Viscaria vulgaris, Ένα μέλος του Σιληνέες (Φυλή Sileneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klausm

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 03:28 ΜΜ CEST
Thymelicus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Γένος Thymelicus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anita_winther

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 10:56 ΠΜ CEST
Hylobius abietis - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Hylobius abietis, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hjallevad

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 08:09 ΜΜ CEST
Cyanapion spencii - Photo (c) Andreas Bennetsen Boe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Andreas Bennetsen Boe
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Cyanapion spencii, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hjallevad

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 08:09 ΜΜ CEST
Squamapion vicinum - Photo (c) Hjalte Kjærby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hjalte Kjærby
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Squamapion vicinum, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hjallevad

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 08:09 ΜΜ CEST
Nanophyes marmoratus - Photo (c) Mark Gurney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Nanophyes marmoratus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanbirkbc

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023

Τόπος

9240 Nibe, Danmark (Google, OSM)
Hypera nigrirostris - Photo (c) Owen Strickland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Owen Strickland
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Hypera nigrirostris, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanbirkbc

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 02:05 ΜΜ CEST

Τόπος

9240 Nibe, Danmark (Google, OSM)
Cyanapion spencii - Photo (c) Andreas Bennetsen Boe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Andreas Bennetsen Boe
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Cyanapion spencii, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanbirkbc

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 03:51 ΜΜ CEST

Τόπος

9240 Nibe, Danmark (Google, OSM)
Eutrichapion ervi - Photo (c) dalesh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andreas_boe: Eutrichapion ervi, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5548