Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egodaz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 08:30 ΠΜ CST
Παθανθές - Photo (c) Sean Bloom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sean Bloom
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardoescobar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 02:57 ΜΜ CST

Περιγραφή

Pensé que había tomado otras 2 fotos en dónde aparece una A. linaria. Había 2 de ellas, y en las flores de una se había parado un macho de la mariposa Echinargus Isola.

Asclepias linaria - Photo (c) Juan Carlos López Domínguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Carlos López Domínguez
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Asclepias linaria, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willjaremkowright

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 11:34 ΠΜ CST
Σάλβια - Photo (c) Nico Rossi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico Rossi
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehecatl1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 02:39 ΜΜ CST
Salvia farinacea - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Salvia farinacea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabian_arechiga

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 01:17 ΜΜ CST
Σάλβια - Photo (c) Nico Rossi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico Rossi
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabian_arechiga

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 11:19 ΠΜ CST
Σάλβια - Photo (c) Nico Rossi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico Rossi
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zirahuenortega

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 02:22 ΜΜ CST
Σάλβια - Photo (c) Nico Rossi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico Rossi
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

san_nicolas_totolapan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 02:15 ΜΜ CDT
Salvia mexicana - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Salvia mexicana, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seldom_seen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 01:27 ΜΜ MST
Tecoma stans - Photo (c) lyndahicklin_05, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lyndahicklin_05
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Tecoma stans, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikhailmustri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 12:40 ΜΜ CST
Asclepias curassavica - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Asclepias curassavica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosi-amerena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 04:33 ΜΜ CDT
Salvia leucantha - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Salvia leucantha, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vane18

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 10:53 ΠΜ CST
Asclepias linaria - Photo (c) Juan Carlos López Domínguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Carlos López Domínguez
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Asclepias linaria, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifferlu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 12:49 ΜΜ CST

Τόπος

Valle de Bravo (Google, OSM)
Asclepias curassavica - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Asclepias curassavica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian_hb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Salvia leucantha - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Salvia leucantha, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

namelesspao

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022

Τόπος

Lago de Camécuaro (Google, OSM)
Echeveria - Photo (c) The Ruth Bancroft Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Γένος Echeveria, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian_hb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 04:32 ΜΜ CST
Asclepias curassavica - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Asclepias curassavica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

stekkelpak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:44 ΠΜ CST

Περιγραφή

The focus is on the yellow-ish spider feeding on the butterfly.

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 11:45 ΠΜ MST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 11:43 ΠΜ MST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 11:46 ΠΜ MST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 11:46 ΠΜ MST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tecolote_y_elote

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 01:25 ΜΜ CST
Asclepias curassavica - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Asclepias curassavica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casa_matla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 05:17 ΜΜ CST
Salvia leucantha - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Salvia leucantha, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachotorres

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 04:29 ΜΜ CST

Τόπος

Tzitzio, MX-MC, MX (Google, OSM)
Salvia mexicana - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Salvia mexicana, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katehr332

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 04:02 ΜΜ CST
Salvia leucantha - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Salvia leucantha, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yairfrquintanar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 10:28 ΠΜ CST

Τόπος

Miguel Hidalgo (Google, OSM)
Asclepias curassavica - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Asclepias curassavica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupita_rodri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 01:03 ΜΜ CST
Tecoma stans - Photo (c) lyndahicklin_05, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lyndahicklin_05
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Tecoma stans, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 12:41 ΜΜ CST
Salvia microphylla - Photo (c) Roberto González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto González
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Salvia microphylla, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 12:48 ΜΜ CST
Salvia microphylla - Photo (c) Roberto González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto González
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Salvia microphylla, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 01:01 ΜΜ CST
Σάλβια - Photo (c) Nico Rossi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico Rossi
Η ταυτότητα του χρήστη anagarsalas: Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 392