Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annaskyewalker

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 11:11 ΠΜ -05
Corinnoidea - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Υπεροικογένεια Corinnoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

y_sofial

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 12:00 ΜΜ -05
Ancylometes - Photo (c) Diegophidio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Γένος Ancylometes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melallerena

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 06:18 ΜΜ -05
Steatoda - Photo (c) Nicky Bay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicky Bay
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Γένος Steatoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagnernogueira

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 10:24 ΠΜ -03
Castianeirinae - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Υποοικογένεια Castianeirinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yamandolivera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 01:00 ΠΜ -03
Badumna longinqua - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Badumna longinqua, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmwr1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 11:04 ΠΜ AST
Frigga - Photo (c) Jon Church, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Church
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Γένος Frigga, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olescholz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 12:32 ΜΜ -03

Τόπος

San Pedro, PY (Google, OSM)
Xiruana - Photo (c) Alec Earnshaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alec Earnshaw
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Γένος Xiruana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gene_1202

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 10:30 ΠΜ -05
Aglaoctenus - Photo (c) Leon Morra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leon Morra
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Γένος Aglaoctenus, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 04:38 ΜΜ -05
Sparassidae - Photo (c) Chen Gim Choon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chen Gim Choon
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Οικογένεια Sparassidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beln15

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 06:55 ΜΜ -03
Arachosia - Photo (c) Thiago Gonçalves Coronado Antunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thiago Gonçalves Coronado Antunes
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Γένος Arachosia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielalejandro13

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 01:50 ΜΜ -05

Τόπος

Amaguaña, Ecuador (Google, OSM)
Corinnidae - Photo (c) abhi jith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by abhi jith
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Οικογένεια Corinnidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

marapaularometti

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 05:14 ΜΜ ADT
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damlozano

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 04:51 ΜΜ -05
Anyphaenidae - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Οικογένεια Anyphaenidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemmanuel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2012 09:32 ΠΜ -05
Araneus granadensis - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Araneus granadensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelferro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 12:53 ΜΜ -05
Lycosoidea - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Υπεροικογένεια Lycosoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

sergio436

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2018

Περιγραφή

Hi, the size of the spider was just under an inch, its backside in the photo looks black, but it was more like a very strong purple with velvety texture, the head part is deep wine color and the bright orange legs.
We saw it in the Caripe del Guacharo national park in Venezuela, in front of the Cueva del Guacharo, a cave discovered by Alejandro Humboldt. It is quite aggressive because when it approached the camera it was put in attack position. We took the photo on 05/12/2018.
Greetings and thanks Sergio Hernández

Caponiidae - Photo (c) Jarrod Todd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jarrod Todd
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Οικογένεια Caponiidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelferro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 12:53 ΜΜ -05
Pisauridae - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Οικογένεια Pisauridae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophejdls

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2015 08:51 ΜΜ -05
Trechaleidae - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Οικογένεια Trechaleidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

nicole1012

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juaneromero

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 11:06 ΠΜ EDT
Anyphaenidae - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Οικογένεια Anyphaenidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rsawby

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2004 09:03 ΜΜ HST

Τόπος

Tena, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

autoguide trail

Tapinillus - Photo (c) Eerika Schulz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Γένος Tapinillus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielboada

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 02:30 ΜΜ -05
Phoneutria - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Γένος Phoneutria, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisrodrigo0133

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 09:31 ΜΜ -05

Τόπος

Tambopata, Perú (Google, OSM)
Selenops - Photo (c) Nicky Bay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicky Bay
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Γένος Selenops, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramovilla

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 03:48 ΜΜ EDT
Lycosoidea - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Υπεροικογένεια Lycosoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samcard

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 02:35 ΜΜ -04

Τόπος

El Tigre (Google, OSM)
Teminius - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Γένος Teminius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyn19

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 01:56 ΜΜ -05
Corinnoidea - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Υπεροικογένεια Corinnoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandro0701

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 08:40 ΜΜ EDT
Heteropoda venatoria - Photo (c) Cheng-Tao Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cheng-Tao Lin
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Heteropoda venatoria, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nalmeida

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 11:05 ΠΜ -05

Τόπος

Quito, Ecuador (Google, OSM)
Lycosoidea - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Υπεροικογένεια Lycosoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lasuka

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020

Περιγραφή

Zona de Intag sector la Joya de la comunidad Barcelona Parroquia Selva Alegre canton Otavalo provincia Imbabura

Cupiennius - Photo (c) RoryMacro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by RoryMacro
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Γένος Cupiennius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edu_obando

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 08:51 ΜΜ -05
Anyphaenidae - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη anadenaro94: Οικογένεια Anyphaenidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 112