Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lysbob

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 01:31 ΜΜ AST
Inca clathratus - Photo (c) Jeanne Martins Nascimento, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeanne Martins Nascimento
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Inca clathratus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

kareema1

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:05 ΠΜ AST
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stacey14605

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 09:21 ΜΜ AST
Syssphinx molina - Photo (c) Konstantin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Syssphinx molina, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missphillip

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 11:40 ΠΜ AST

Περιγραφή

Fern

Microgramma vacciniifolia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by E. Goossen
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Microgramma vacciniifolia, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narvin1

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 11:36 ΠΜ AST
Chrysobalanus - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Γένος Chrysobalanus, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carthur

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 11:44 ΠΜ AST
Epiponini - Photo (c) Humberto Lima, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Humberto Lima
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Φυλή Epiponini, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khloe73304

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 05:05 ΜΜ AST
Anisoscelini - Photo (c) Leandro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leandro
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Φυλή Anisoscelini, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khloe73304

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Avicularia avicularia - Photo (c) Elven Remérand, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elven Remérand
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Avicularia avicularia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlikaharry

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 11:37 ΠΜ AST
Syzygium - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Γένος Syzygium, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missphillip

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 08:20 ΠΜ AST
Enoplocerus armillatus - Photo (c) Peter Marting, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Peter Marting
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Enoplocerus armillatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

islandbear19

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:03 ΠΜ AST
Αστεροειδή - Photo (c) Michelle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michelle
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

ms_pinder

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:02 ΠΜ AST

Περιγραφή

plant

Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

ms_pinder

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:17 ΠΜ AST

Περιγραφή

plant

Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ms_pinder

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 01:35 ΜΜ AST
Cissus - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Γένος Cissus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

ms_pinder

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 01:36 ΜΜ AST

Περιγραφή

plant

Σολάνο - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

ms_pinder

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 01:51 ΜΜ AST

Περιγραφή

plant

Αγγειόσπερμα - Photo (c) Amy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

godheart

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:42 ΠΜ AST
Rhinella marina - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Rhinella marina, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

godheart

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:53 ΠΜ AST
Τερμίτες - Photo (c) Angella Moorehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angella Moorehouse
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Τερμίτες (Επιοικογένεια Termitoidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zyaire2

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:40 ΠΜ AST
Rhinella marina - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Rhinella marina, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islandbear19

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:08 ΠΜ AST
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zyaire2

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:06 ΠΜ AST
Heliconia psittacorum - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Heliconia psittacorum, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ms_pinder

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:26 ΠΜ AST

Περιγραφή

Insect

Blaberoidea - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Υπεροικογένεια Blaberoidea, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathania3

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:40 ΠΜ AST
Rhinella marina - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Rhinella marina, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaii0816

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:24 ΠΜ AST

Περιγραφή

Flower

Heliconia - Photo (c) Sattvika Ragoonanan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sattvika Ragoonanan
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Γένος Heliconia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tevin58491

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 09:13 ΠΜ EST
Trochilus - Photo (c) cotinga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Γένος Trochilus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stacey14605

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 07:51 ΜΜ AST
Cyclocephala - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Γένος Cyclocephala, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stacey14605

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 10:39 ΜΜ AST
Anolis richardii - Photo (c) Chris Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Anolis richardii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

ms_pinder

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 01:40 ΜΜ AST

Περιγραφή

plant

Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collette81819

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 02:14 ΜΜ AST
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathematics1

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 01:50 ΜΜ AST
Urera - Photo (c) Silvana Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Silvana Santos
Η ταυτότητα του χρήστη amydeacontt: Γένος Urera, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 845