Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomgibo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 03:14 ΠΜ CST
Bothriechis nigroadspersus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Bothriechis nigroadspersus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreadeux

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clim-max

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 02:49 ΜΜ CET
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

alexislours

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 12:38 ΜΜ CET
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oroq

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 01:20 ΜΜ CET
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josue350

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 12:15 ΠΜ CST
Trogon tenellus - Photo (c) marvtorrez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Trogon tenellus, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berardom

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2006 07:18 ΜΜ CEST
Macrolepiota procera - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Macrolepiota procera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bio_en_masse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 09:59 ΠΜ CEST

Τόπος

Rambouillet (Google, OSM)
Cantharellus cibarius - Photo (c) Lola Smirnova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Cantharellus cibarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahlng

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 11:28 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος - Photo (c) Michael Gäbler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος (Erinaceus europaeus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marie_line___alain

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 12:09 ΜΜ CEST
Hyacinthoides non-scripta - Photo (c) Ian Hayhurst, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Hyacinthoides non-scripta, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomgibo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 03:14 ΠΜ CST
Bothriechis schlegelii - Photo (c) FERNANDO CASTRO HERRERA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by FERNANDO CASTRO HERRERA
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Bothriechis schlegelii, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_remacha

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 03:59 ΜΜ CST
Dendrobates auratus - Photo (c) Noah Yawn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Noah Yawn
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Dendrobates auratus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paige446

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 07:57 ΠΜ CST

Τόπος

Veragua Rainforest (Google, OSM)
Dendrobates auratus - Photo (c) Noah Yawn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Noah Yawn
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Dendrobates auratus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chandiv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 06:52 ΜΜ CST

Τόπος

Veragua Rainforest (Google, OSM)
Agalychnis callidryas - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Agalychnis callidryas, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan1851

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 01:02 ΜΜ CST

Τόπος

Veragua Rainforest (Google, OSM)
Trichonephila clavipes - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elí García-Padilla
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmm06250

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 06:41 ΜΜ CST

Τόπος

Veragua Rainforest (Google, OSM)
Agalychnis callidryas - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Agalychnis callidryas, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

covirenas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:57 ΜΜ CST

Τόπος

Osa, CR-PU, CR (Google, OSM)
Cookeina - Photo (c) Aitor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Aitor
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Γένος Cookeina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiologist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 08:37 ΠΜ CST
Ramphastos sulfuratus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Ramphastos sulfuratus, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Πόσουμ (Didelphis marsupialis)

Παρατηρητής

adolfoartavia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 06:42 ΠΜ CST
Κοινό Πόσουμ - Photo (c) Mario Luis Urriola Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mario Luis Urriola Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Κοινό Πόσουμ (Didelphis marsupialis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swetlana_k

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 10:53 ΠΜ CST
Staheliomyces cinctus - Photo (c) Esteban Suárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Esteban Suárez
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Staheliomyces cinctus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_o12

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 10:30 ΠΜ CST

Τόπος

FEIMA-UCR (Google, OSM)
Coprinellus disseminatus - Photo (c) magikarp99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Coprinellus disseminatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelcastellanos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 09:16 ΠΜ CST
Phillipsia domingensis - Photo (c) Eduardo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eduardo
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Phillipsia domingensis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jairosancho

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 05:01 ΜΜ CST

Περιγραφή

Hongo Parásito

Braconidae - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Οικογένεια Braconidae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielpadillar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 07:06 ΠΜ CST
Eriophora ravilla - Photo (c) Karo Carvajal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karo Carvajal
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Eriophora ravilla, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Πόσουμ (Didelphis marsupialis)

Παρατηρητής

naturundfoto

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 08:40 ΜΜ CST
Κοινό Πόσουμ - Photo (c) Mario Luis Urriola Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mario Luis Urriola Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Κοινό Πόσουμ (Didelphis marsupialis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amalycelium

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 02:24 ΜΜ CST

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)
Tremella fuciformis - Photo (c) Eduardo A. Esquivel Rios (Eduardo27) at Mushroom Observer, a source for mycological images., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Tremella fuciformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορχέλα (Γένος Morchella)

Παρατηρητής

fungarinacr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 10:44 ΠΜ CST
Μορχέλα - Photo (c) chickenofthewoods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

satanfungi

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 03:24 ΜΜ CST
Calostoma cinnabarinum - Photo (c) alan_cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Calostoma cinnabarinum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πέκαρι Με Κολλάρο (Pecari tajacu)

Παρατηρητής

naturundfoto

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2018 09:22 ΠΜ CST

Περιγραφή

Pecari tajacu

Πέκαρι Με Κολλάρο - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Πέκαρι Με Κολλάρο (Pecari tajacu)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmoya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 09:18 ΠΜ CST
Caracara plancus - Photo (c) Jamie Drake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amanditamuscaria: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 191