Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey_duarte

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 08:08 ΠΜ -03
Gonyleptidae - Photo (c) Henry Miller Alexandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Henry Miller Alexandre
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Οικογένεια Gonyleptidae, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palencia

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 03:17 ΜΜ -03
Pseudophisma aeolida - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Pseudophisma aeolida, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχωδίδες (Οικογένεια Psychodidae)

Παρατηρητής

palencia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 04:09 ΜΜ -03
Ψυχωδίδες - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Ψυχωδίδες (Οικογένεια Psychodidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στερνόρρυγχα (Υποτάξη Sternorrhyncha)

Παρατηρητής

palencia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 10:46 ΠΜ -03
Κοκκοειδή - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

palencia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:39 ΜΜ -03
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palencia

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 09:29 ΜΜ -03
Syntermes - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Γένος Syntermes, Ένα μέλος του Τερμιτίδες (Οικογένεια Termitidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palencia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 11:47 ΠΜ -03
Argiope argentata - Photo (c) Jon Church, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Church
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Argiope argentata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palencia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 04:09 ΜΜ -03
Chelonoidis carbonarius - Photo (c) ivanlau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ivanlau
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Chelonoidis carbonarius, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palencia

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 10:42 ΜΜ -03
Pholcidae - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Οικογένεια Pholcidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivesklein

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023

Περιγραφή

5mm (without wings), 7mm (total)

Gigantodax - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Γένος Gigantodax, Ένα μέλος του Χειρονομοειδή (Υπεροικογένεια Chironomoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrvictorsilva

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 04:31 ΜΜ -03
Simulium pertinax - Photo (c) Anderson Rabello Pereira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anderson Rabello Pereira
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Simulium pertinax, Ένα μέλος του Χειρονομοειδή (Υπεροικογένεια Chironomoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiomartins

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 04:28 ΜΜ -03
Simulium pertinax - Photo (c) Anderson Rabello Pereira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anderson Rabello Pereira
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Simulium pertinax, Ένα μέλος του Χειρονομοειδή (Υπεροικογένεια Chironomoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2017 03:35 ΜΜ -03

Περιγραφή

Leaves a bite with a tiny circular red mark

Simulium pertinax - Photo (c) Anderson Rabello Pereira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anderson Rabello Pereira
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Simulium pertinax, Ένα μέλος του Χειρονομοειδή (Υπεροικογένεια Chironomoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2012 07:40 ΠΜ -02
Simulium pertinax - Photo (c) Anderson Rabello Pereira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anderson Rabello Pereira
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Simulium pertinax, Ένα μέλος του Χειρονομοειδή (Υπεροικογένεια Chironomoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2012 07:40 ΠΜ -02
Simulium - Photo (c) Shamil Murtazin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shamil Murtazin
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Γένος Simulium, Ένα μέλος του Χειρονομοειδή (Υπεροικογένεια Chironomoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2012 07:40 ΠΜ -02
Simuliidae - Photo (c) Shamil Murtazin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shamil Murtazin
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Οικογένεια Simuliidae, Ένα μέλος του Χειρονομοειδή (Υπεροικογένεια Chironomoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john956

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 09:36 ΜΜ UTC
Acantholibitia pluriarcuata - Photo (c) John Lima, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Lima
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Acantholibitia pluriarcuata, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moopellegrini

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2010
Gagrellinae - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Υποοικογένεια Gagrellinae, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paularomano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2011 01:31 ΜΜ -02
Sclerosomatidae - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Οικογένεια Sclerosomatidae, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matheus58

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 11:17 ΜΜ UTC
Mischonyx squalidus - Photo (c) Renato Brito, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Renato Brito
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Mischonyx squalidus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2017 10:02 ΠΜ -02
Mischonyx squalidus - Photo (c) Renato Brito, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Renato Brito
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Mischonyx squalidus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projetomantis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 11:19 ΜΜ -02
Mischonyx squalidus - Photo (c) Renato Brito, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Renato Brito
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Mischonyx squalidus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasgarcia1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 11:18 ΠΜ -03
Krateromaspis dilatata - Photo (c) Gabriel Felix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gabriel Felix
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Krateromaspis dilatata, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandrovonmatter

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 12:00 ΜΜ -03
Krateromaspis dilatata - Photo (c) Gabriel Felix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gabriel Felix
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Krateromaspis dilatata, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2016 10:08 ΠΜ -02

Ετικέτες

Gagrellinae - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Υποοικογένεια Gagrellinae, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasgarcia1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 11:18 ΠΜ -03
Discocyrtus invalidus - Photo (c) Douglas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Discocyrtus invalidus [inactive], Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)

Παρατηρητής

bolelli

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 04:49 ΜΜ -03
Ιξωδίδες - Photo (c) joanyoung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2020 10:11 ΠΜ -03
Gonyleptidae - Photo (c) Henry Miller Alexandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Henry Miller Alexandre
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Οικογένεια Gonyleptidae, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2016 01:30 ΜΜ HST

Περιγραφή

Simulium sp - Simulidae - Diptera

Simulium - Photo (c) Shamil Murtazin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shamil Murtazin
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Γένος Simulium, Ένα μέλος του Χειρονομοειδή (Υπεροικογένεια Chironomoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2017 03:35 ΜΜ -03

Περιγραφή

Leaves a bite with a tiny circular red mark

Simulium - Photo (c) Shamil Murtazin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shamil Murtazin
Η ταυτότητα του χρήστη amacm: Γένος Simulium, Ένα μέλος του Χειρονομοειδή (Υπεροικογένεια Chironomoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 194