Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ara macao

Παρατηρητής

miguel_angel127

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)
Ara macao - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Ara macao, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 12:14 ΜΜ -05
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_uribe85

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 10:30 ΠΜ -05
Actinote anteas - Photo (c) Valeria Castro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valeria Castro
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Actinote anteas, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόουρος Σκίουρος (Sciurus granatensis)

Παρατηρητής

crawfordaj

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 07:24 ΠΜ -05
Κοκκινόουρος Σκίουρος - Photo (c) ELI RIOS, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ELI RIOS
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Κοκκινόουρος Σκίουρος (Sciurus granatensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulapenamaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 08:14 ΠΜ -05
Ortalis garrula - Photo (c) Eduar Luis Paez Nuñez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eduar Luis Paez Nuñez
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Ortalis garrula, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 09:36 ΠΜ -05
Jacana jacana - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Jacana jacana, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:12 ΠΜ -05
Buteogallus meridionalis - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Buteogallus meridionalis, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 09:12 ΠΜ -05
Colaptes punctigula - Photo (c) Alejo Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alejo Williams
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Colaptes punctigula, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:50 ΠΜ -05
Caracara plancus - Photo (c) Jamie Drake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:57 ΠΜ -05
Dendrocygna autumnalis - Photo (c) mlhradio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Dendrocygna autumnalis, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 11:05 ΠΜ -05
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 09:22 ΠΜ -05
Caracara plancus - Photo (c) Jamie Drake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinaromerorios

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)
Sporathraupis cyanocephala - Photo (c) Brendan Ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Sporathraupis cyanocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinmunera

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2020 08:50 ΠΜ -05
Sporathraupis cyanocephala - Photo (c) Brendan Ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Sporathraupis cyanocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Πόσουμ (Didelphis marsupialis)

Παρατηρητής

benjamin_wiesmair_petra_schattanek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2016 02:58 ΠΜ CET
Κοινό Πόσουμ - Photo (c) Mario Luis Urriola Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mario Luis Urriola Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Κοινό Πόσουμ (Didelphis marsupialis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2010 03:56 ΜΜ EST
Carica papaya - Photo (c) EDUARD ALEXIS GARCIA ORTIZ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by EDUARD ALEXIS GARCIA ORTIZ
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Carica papaya, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quevedojuan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021

Περιγραφή

Al menos 3 machos y 2 hembras
Conductas reproductivas y forrageo en Tabebuia rosea

Icterus galbula - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Icterus galbula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quevedojuan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 12:48 ΜΜ -05
Leptotila verreauxi - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Leptotila verreauxi, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidospi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 05:44 ΠΜ UTC
Patagioenas corensis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Patagioenas corensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidospi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2010 03:52 ΠΜ UTC
Patagioenas corensis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Patagioenas corensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

vasilestan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 05:27 ΜΜ EET
Καφέ Πελεκάνος - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidospi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2010 03:46 ΜΜ UTC
Amazona amazonica - Photo (c) Juan Diego, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Diego
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Amazona amazonica, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quevedojuan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 09:56 ΠΜ -05
Furnarius leucopus - Photo (c) Muchaxo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Furnarius leucopus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azael4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 11:30 ΠΜ -05
Geotrygon montana - Photo (c) Kim Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Geotrygon montana, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_wiesmair_petra_schattanek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2016 03:30 ΠΜ CET
Gonatodes albogularis - Photo (c) Carolina Capera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carolina Capera
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Gonatodes albogularis, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Πόσουμ (Didelphis marsupialis)

Παρατηρητής

benjamin_wiesmair_petra_schattanek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2015 10:09 ΠΜ CET
Κοινό Πόσουμ - Photo (c) Mario Luis Urriola Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mario Luis Urriola Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Κοινό Πόσουμ (Didelphis marsupialis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_wiesmair_petra_schattanek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2016 01:04 ΠΜ CET
Αγκούτι Της Κεντρικής Αμερικής - Photo (c) Peter Nijenhuis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Αγκούτι Της Κεντρικής Αμερικής (Dasyprocta punctata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_wiesmair_petra_schattanek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2016 01:04 ΠΜ CET
Dasyprocta - Photo (c) Instituto Últimos Refúgios, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Instituto Últimos Refúgios
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Γένος Dasyprocta, Ένα μέλος του Υστρικόμορφα (Υποτάξη Hystricomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

roman_burkardt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2020 07:53 ΜΜ CET
Πράσινο Ιγκουάνα - Photo (c) Lucas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lucas
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandroarangogio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 08:09 ΠΜ -05

Περιγραφή

Individuo hembra adulto

Merganetta armata - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Merganetta armata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 145