Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astridmondragond

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 06:15 ΠΜ -05
Actinote ozomene - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Actinote ozomene, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quevedojuan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 09:56 ΠΜ -05
Furnarius longirostris - Photo (c) Juan José López Negrete, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan José López Negrete
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Furnarius longirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irukandji

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 12:31 ΜΜ MDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theoutdoorman102

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 11:45 ΠΜ SAST
Streptopelia semitorquata - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Streptopelia semitorquata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenjay6

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 12:28 ΜΜ PDT
Aphelocoma californica - Photo (c) Dawn Beattie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Aphelocoma californica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ara macao

Παρατηρητής

miguel_angel127

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)
Ara macao - Photo (c) Luz Marina Zuluaga Gomez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luz Marina Zuluaga Gomez
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Ara macao, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 12:14 ΜΜ -05
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_uribe85

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 10:30 ΠΜ -05
Actinote anteas - Photo (c) Valeria Castro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valeria Castro
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Actinote anteas, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόουρος Σκίουρος (Sciurus granatensis)

Παρατηρητής

crawfordaj

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 07:24 ΠΜ -05
Κοκκινόουρος Σκίουρος - Photo (c) ELI RIOS, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ELI RIOS
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Κοκκινόουρος Σκίουρος (Sciurus granatensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulapenamaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 08:14 ΠΜ -05
Ortalis garrula - Photo (c) Eduar Luis Paez Nuñez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eduar Luis Paez Nuñez
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Ortalis garrula, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 09:36 ΠΜ -05
Jacana jacana - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Jacana jacana, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:12 ΠΜ -05
Buteogallus meridionalis - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Buteogallus meridionalis, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 09:12 ΠΜ -05
Colaptes punctigula - Photo (c) Alejo Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alejo Williams
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Colaptes punctigula, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:50 ΠΜ -05
Caracara plancus - Photo (c) Jamie Drake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:57 ΠΜ -05
Dendrocygna autumnalis - Photo (c) mlhradio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Dendrocygna autumnalis, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 11:05 ΠΜ -05
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 09:22 ΠΜ -05
Caracara plancus - Photo (c) Jamie Drake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinaromerorios

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)
Sporathraupis cyanocephala - Photo (c) Brendan Ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Sporathraupis cyanocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinmunera

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2020 08:50 ΠΜ -05
Sporathraupis cyanocephala - Photo (c) Brendan Ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Sporathraupis cyanocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Πόσουμ (Didelphis marsupialis)

Παρατηρητής

benjamin_petra_schattanek-wiesmair

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2016 02:58 ΠΜ CET
Κοινό Πόσουμ - Photo (c) Mario Luis Urriola Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mario Luis Urriola Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Κοινό Πόσουμ (Didelphis marsupialis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2010 03:56 ΜΜ EST
Carica papaya - Photo (c) Hector Miranda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hector Miranda
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Carica papaya, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quevedojuan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021

Περιγραφή

Al menos 3 machos y 2 hembras
Conductas reproductivas y forrageo en Tabebuia rosea

Icterus galbula - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Icterus galbula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quevedojuan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 12:48 ΜΜ -05
Leptotila verreauxi - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Leptotila verreauxi, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidospi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 05:44 ΠΜ UTC
Patagioenas corensis - Photo (c) Gerold Morrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gerold Morrison
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Patagioenas corensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidospi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2010 03:52 ΠΜ UTC
Patagioenas corensis - Photo (c) Gerold Morrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gerold Morrison
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Patagioenas corensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

vasilestan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 05:27 ΜΜ EET
Καφέ Πελεκάνος - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidospi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2010 03:46 ΜΜ UTC
Amazona amazonica - Photo (c) Juan Diego, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Diego
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Amazona amazonica, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quevedojuan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 09:56 ΠΜ -05
Furnarius leucopus - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Furnarius leucopus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azael4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 11:30 ΠΜ -05
Geotrygon montana - Photo (c) Kim Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Geotrygon montana, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_petra_schattanek-wiesmair

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2016 03:30 ΠΜ CET
Gonatodes albogularis - Photo (c) Juan David Jiménez-Bolaño, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan David Jiménez-Bolaño
Η ταυτότητα του χρήστη alvarojrg: Gonatodes albogularis, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 150