Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 11:44 ΠΜ PST

Περιγραφή

Link to confirmed observation of Dwarf Checkermallow (Sidalcea malviflora) showing the bracts: https://www.inaturalist.org/observations/160817129

Dwarf Checkermallow (Sidalcea malviflora) California Endemic. A.k.a. Checker Bloom, Checker Mallow, or Wild Hollyhock. Native, perennial, hairy plant in the Mallow and Hibiscus (Malvaceae) family that is commonly found in open meadows and grasslands, and some subspecies have affinity for serpentine soils. It is a common plant, though variable in appearance. There are several subspecies (Calflora lists 7). Stems and buds are generally hairy. Lower leaves are 2–6 cm across, fan-shaped to almost circular, and separated into 7–9 lobes. The lobes may be dissected, but not deeply. Upper leaves are smaller. Inflorescence is dense to open; lowest bracts often leaf-like, generally divided to base; bractlets 0. Flowers are pink to dark pink, generally white-veined. Peak bloom time: February-May. Indigenous people may have used the leaves as salad greens. 2 traditional uses are described here:

Native American Ethnobotany: A database of plants used as drugs, foods, dyes, fibers, and more, by native Peoples of North America. http://naeb.brit.org/uses/search/?string=Sidalcea+malviflora

Calflora (with species distribution map in CA) https://www.calflora.org/app/taxon?crn=7564
Calflora (lists 7 subspecies): https://www.calflora.org/entry/psearch.html?namesoup=Sidalcea+malviflora&countylist=any&plantcomm=any&format=photos&orderby=taxon
and sightings in Monterey County: https://www.calflora.org/entry/observ.html?track=m#srch=t&lpcli=t&taxon=Sidalcea+malviflora&chk=t&cch=t&cnabh=t&inat=r&cc=MNT

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=44424

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 204-205.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 96.

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p. 143.

Monterey County Wildflowers– a photographic guide https://montereywildflowers.com/malvaceae/
(only lists the subspecies) "Sidalcea malviflora subsp. malviflora "Habitat: Moist open coastal meadows and lower coastal hills. It is a common plant, though variable in its appearance. Generally low-growing and spreading, it can also send up tall, erect stems. The flowers have 5 bright to dark pink petals, with prominent veins. Lower leaves are 2–6 cm across, fan-shaped to almost circular, and separated into 7–9 lobes. The lobes may themselves be dissected, but not deeply. Upper leaves are much smaller. "

Ohlone Uses of Sidalcea malviflora, as food and medicinally. Wildflowers of Point Lobos State Reserve, A. Muto, p. 111.

5-minute video of Fort Ord Flora and Fauna, produced by David Styer: https://fortordcleanup.com/archives/2020/natural-treasures-of-fort-ord-90-amazing-photographs/

Fort Ord A Love Story, Dorothy E. Denning, 2024 (includes 1,000+ color photos) pp. 170-171.

What is Serpentine Soil? https://en.wikipedia.org/wiki/Serpentine_soil

See I-Nat Project: Serpentine Plants of the Western United States (jhorthos on I-Nat) and 60-page slideshow (with great photos) by James H. Thomas "Recognizing Serpentine Rocks and Plants"
https://docs.google.com/presentation/d/1Ct7veutb0Gj-_nAQ8wRfhbKynVKXHtR5o4ouZC1q0gQ/edit#slide=id.p

I-Nat Project: Serpentine endemics and related plants https://www.inaturalist.org/projects/serpentine-endemics-and-related-plants

Sidalcea - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Γένος Sidalcea, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 12:34 ΜΜ PST

Περιγραφή

Jepson Key to Amsinckia (Fiddlenecks): https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_keys.php?key=8753

Bristly Fiddleneck (Amsinckia tessellata) COMPARED TO Common Fiddleneck (Amsinckia menziesii):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bristly Fiddleneck (Amsinckia tessellata) Native, annual, stiff-bristly plant in the Borage (Boraginaceae) family that grows in sandy, gravelly soil. There are several subspecies. Inflorescence consists of golden yellow-orange, tiny, tubular flowers arranged on spike-like cymes with coiled tips. Corolla has 20 veins just above base. Peak bloom time: March-June. The back of the nutlet or "seed" is tessellate like a mosaic.

Per Jepson eFlora: "calyx lobes unequal in width, reduced to 2--4 from fusion below middle, notched at tip; corolla 8--16 mm, yellow or orange, tube 20-veined near base"

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=13151
Jepson Key to Amsinckia: https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_keys.php?key=8753

Anza-Borrego Desert Wildflowers (and more) https://borregowildflowers.org/?type=search&searchtype=S&family=&name=Amsinckia%20tessellata%20tessellata

Calflora https://www.calflora.org/app/taxon?crn=332

Calflora lists 16 possible species of Amsinckia: https://www.calflora.org/entry/psearch.html?namesoup=Amsinckia&countylist=any&plantcomm=any&format=photos&orderby=taxon

California Desert Wildflowers, Philip A. Munz, 1975, p. 101.

Flora of North America http://beta.floranorthamerica.org/Main_Page (species not listed as of 3/1/24)

Baja California Plant Field Guide, Jon P. Rebman, Norman C. Roberts, 3rd. ed, 2012

Southern California Plant Communities: http://www.calflora.net/botanicalnames/plantcommunities.html

Leaf Shape and Arrangement diagrams: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Leaf_morphology.svg

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPARED TO

Common Fiddleneck (Amsinckia menziesii) Native, annual plant that grows in open, disturbed areas at forest/woodland edges. Stems are bristly and ascending to erect. Leaves are linear to oblong, margins entire, surfaces sparsely hispid to hispid-hirsute. Inflorescence is shaped like the head of a fiddle (violin-like instrument). Tubular flowers are yellow and may have orange spots at the base of the 5 lobes. Peak bloom time April-August. Seeds and foliage may be poisonous to cattle.

Link to confirmed observation showing classic fiddleneck shape: https://www.inaturalist.org/observations/112776149

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=13145
Jepson Key to Amsinckia: https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_keys.php?key=8753

Anza-Borrego Desert Wildflowers (and more) https://borregowildflowers.org/?type=search&searchtype=S&family=&name=Amsinckia%20intermedia (lists two subspecies not one species)

Calflora https://www.calflora.org/app/taxon?crn=326

Calflora lists 16 possible species of Amsinckia: https://www.calflora.org/entry/psearch.html?namesoup=Amsinckia&countylist=any&plantcomm=any&format=photos&orderby=taxon

Flora of North America (species not listed as of 3/1/24)

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 90-91.

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/boraginaceae-amsinckia/

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 332.

Oregon Flora https://oregonflora.org/taxa/index.php?taxon=2726

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Borage (Boraginaceae) Most plants in this family are bristly or sharp-hairy with hairy leaves. Leaves are alternately arranged, or a combination of alternate and opposite leaves. Leaf blades usually have a narrow shape and many are linear or lance-shaped. They are smooth-edged or toothed, and some have petioles. Most species have inflorescences that have a coiling shape (scorpioid cymes). The flower usually has a 5-lobed calyx. The corolla varies in shape from bell-shaped to tubular. There are five stamens and one style with one or two stigmas. The fruit is a drupe, sometimes fleshy.
Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=69

Amsinckia menziesii - Photo (c) Mary K. Hanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mary K. Hanson
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Amsinckia menziesii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 12:55 ΜΜ PST

Περιγραφή

Milkmaids (Cardamine californica). Native, annual plant in the Mustard (Brassicaceae) family, that grows in mostly shaded mixed woodland. It is one of the most common shade-loving plants blooming in early spring. Leaves have 3–5 leaflets of varying shapes, from narrow and arrow-shaped to broad to rounded, sometimes with small but distinct lobes. Flowers are loose clusters of pure white (occasionally pink-tinged) 4-petalled flowers on distinct pedicels. Peak bloom time: February-March. Fruits are long, very thin, and cylyndrical.

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 108-109.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=76456

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p. 74.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 203.

Monterey County Wildflowers: a photographic guide https://montereywildflowers.com/brassicaceae-cress/

Oregon Flora https://oregonflora.org/taxa/index.php?taxon=3585

Ετικέτες

Cardamine californica - Photo (c) dloarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by dloarie
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Cardamine californica, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 11:24 ΠΜ PDT

Τόπος

Salinas, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Purple Owl's-Clover (Castilleja exserta) Native, annual plant in Genus Castilleja. It is glandular-puberulent, stiff-hairy, and densely shaggy-hairy overall. Lower leaves are long, linear, and thread-like. Flowers are usually pink-purple, but sometimes white. Tips of beak/galea (upper lip of flower) is hairy and hooked. Peak bloom time: March-May.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=18200

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 220-221.

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p. 157.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, p. 109.

Monterey County Wildflowers, Trees & Ferns https://montereywildflowers.com/orobanchaceae-castilleja/

Excellent extensive photo collection/albums of every described form of Castilleja in North America north of Mexico by Mark Egger:
https://www.flickr.com/photos/mark_egger_castilleja/collections/72157617709816218/

138 beautiful photos of Castilleja exserta by Mark Egger
https://www.flickr.com/photos/mark_egger_castilleja/sets/72157623802131890/

Castilleja exserta - Photo (c) Steve Kelley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Kelley
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Castilleja exserta, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 10:53 ΠΜ PDT

Τόπος

Salinas, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

White Globe Lily (Calochortus albus) California endemic. A.k.a. White Fairy Lantern. Native, perennial plant in the Lily (Liliaceae) family and Mariposa Lilies (Calochortus) genus. It is commonly found in semi-shaded or open woodland. It first appears with a single, strap-like leaf lying prostrate on the ground. Pendulous flowers have three large, delicate, hair fringed, creamy white, occasionally pink-tinged petals. Each petal has a yellowish hump where the nectar gland is found inside the flower. It has arge, 3-sided seed pods. Peak bloom time: April-June.

We once found a Fairy Lantern with two bees sleeping inside. We called it a "B&B for Bumble Bees." Coined by A. Skinlo.

Calflora: (includes species distribution map in CA) https://www.calflora.org/app/taxon?crn=1264 and sightings in Monterey County: https://www.calflora.org/entry/observ.html?track=m#srch=t&lpcli=t&taxon=Calochortus+albus&chk=t&cch=t&cnabh=t&inat=r&cc=MNT

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=16710

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 324-325.

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p. 224.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 234.

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/liliaceae-calochortus/

Ετικέτες

Calochortus albus - Photo (c) Dan and Raymond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Calochortus albus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 11:12 ΠΜ PDT

Τόπος

Salinas, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In area that was heavily burned during the August 2020 River Fire. Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, p. 355.

Calochortus luteus - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Calochortus luteus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 09:26 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On Earl Moser Trail, in open meadow, in Jack’s Peak County Park, Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, p. 355.

Calochortus luteus - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Calochortus luteus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 09:16 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Golden Brodiaea (Triteleia ixioides ssp. ixioides) Native, perennial plant that likes sandy or clay soils. A.k.a. Pretty Face. Leaves 1-2 and grass-like. Single stem with yellow, 6 petalled, star-shaped flowers. Each petal has a dark central vein. 6 flat stamens alternate between long and short, long ones with horn like appendages. After blooming, flowers close and turn a muted orange with reddish-purple tips. Peak bloom time: March-August.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 379.

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 334-335.

eJepsons: https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=53294

Ετικέτες

Triteleia ixioides ixioides - Photo (c) Morgan Stickrod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morgan Stickrod
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Triteleia ixioides ssp. ixioides, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 09:14 ΠΜ PDT

Περιγραφή

White Globe Lily (Calochortus albus) California endemic. A.k.a. White Fairy Lantern. Native, perennial plant in the Lily (Liliaceae) family and Mariposa Lilies (Calochortus) genus. It is commonly found in semi-shaded or open woodland. It first appears with a single, strap-like leaf lying prostrate on the ground. Pendulous flowers have three large, delicate, hair fringed, creamy white, occasionally pink-tinged petals. Each petal has a yellowish hump where the nectar gland is found inside the flower. It has arge, 3-sided seed pods. Peak bloom time: April-June.

We once found a Fairy Lantern with two bees sleeping inside. We called it a "B&B for Bumble Bees." Coined by A. Skinlo.

Calflora: (includes species distribution map in CA) https://www.calflora.org/app/taxon?crn=1264 and sightings in Monterey County: https://www.calflora.org/entry/observ.html?track=m#srch=t&lpcli=t&taxon=Calochortus+albus&chk=t&cch=t&cnabh=t&inat=r&cc=MNT

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=16710

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 324-325.

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p. 224.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 234.

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/liliaceae-calochortus/

Ετικέτες

Calochortus albus - Photo (c) Dan and Raymond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Calochortus albus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 10:34 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Pacific Trillium (Trillium ovatum) Native plant growing in a semi-shaded woods near the coast.
This unique wildflower emerges in spring, its distinctive 3-petaled white infloresence brightening the deep shade and dark colors of the moist forest floor. The white petals can fade to pink or even red as they age. Single flowers bloom on a short peduncle, rather than being sessile as in other trilliums, and are framed by three sepals and three broad leaves resulting in a pleasingly balanced composition. The pedicel (flower stalk) is diagnostic. Trillium ovatum has one but T. albidum does not. It grows slowly, spreading from rhizomes and does best in moist acidic soils with high organic matter and dappled sun to full shade. Banana slugs love it. Peak bloom time: Feb-April.

https://oregonflora.org/taxa/index.php?taxon=8936

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 328-329.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=47239

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/melanthiaceae/

Ετικέτες

Trillium ovatum - Photo (c) Brent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Trillium ovatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 10:51 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Violets growing in a shaded redwood forest near the creek on 6-mile Trail, Land of Medicine Buddha.

Western Heart's Ease (Viola ocellata) A.k.a. Two-eyed Violet. Native, perennial plant that grows in moist or vernally moist areas, rocky or grassy banks, thickets, pine or redwood forests, often on serpentine soils.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=48259

What is Serpentine Soil? https://en.wikipedia.org/wiki/Serpentine_soil

I-Nat Project: Serpentine endemics and related plants

I-Nat Project: Serpentine Plants of the Western United States (jhorthos on I-Nat) and 60-page slideshow (with great photos) by James H. Thomas "Recognizing Serpentine Rocks and Plants"
https://docs.google.com/presentation/d/1Ct7veutb0Gj-_nAQ8wRfhbKynVKXHtR5o4ouZC1q0gQ/edit#slide=id.p

Viola ocellata - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Viola ocellata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 10:09 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On 6-mile Trail, Land of medicine Buddha. Redwood Sorrel (Oxalis oregana) Native, perennial plant commonly found carpeting redwood forest floors. 3-lobed, heart- shaped leaflets. 5-petaled flowers vary from pure white to pale pink. Peak bloom time: Feb-Aug.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 244.

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 226-227.

eJepson's :
https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=35641

Oxalis oregana - Photo (c) Ed Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ed Miller
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Oxalis oregana, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Τμήμα Oxalis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 01:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Miles and miles of beautiful Coast Redwoods on 6-mile Trail at Land of Medicine Buddha. (adjacent to Forest of the Nicene Marks state park in Soquel.

Sequoia sempervirens - Photo (c) kmvogelsang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kmvogelsang
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Sequoia sempervirens, Ένα μέλος του Σεκόια (Γένος Sequoia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 12:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Peak Rushrose (Crocanthemum scoparium) Native, perennial, low-mounding plant in the Rock-rose (Cistaceae) family that grows in dry, sandy, rocky and serpentine soils. Stems are slender, rush-like, and 10--45 cm (up to 18 inches) long. Leaves are small and narrow with 0--2 mm long petioles. Buds are red-tinged. Flowers are bright yellow, about 1 cm across, with 10--18 stamens. The 5 petals are obovate (widest above the middle). Peak bloom time: March-August.

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 135-136.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=95270

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p. 96.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 340.

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/cistaceae/

Calflora (CA native plants with species distribution maps, plant communities) lists 2 species in CA https://www.calflora.org/app/taxon?crn=13178

Fort Ord A Love Story, Dorothy E. Denning, 2024 (includes 1,000+ color photos) p. 254.

Leaf Shape and Arrangement diagrams: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Leaf_morphology.svg

Native American Ethnobotany: Native plants used as food, medicine, dyes, tools, fibers and more by indigenous people of North America: http://naeb.brit.org/ (search by scientific name) (species not listed)

5-minute video of Fort Ord Flora and Fauna, produced by David Styer: https://fortordcleanup.com/archives/2020/natural-treasures-of-fort-ord-90-amazing-photographs/

Ετικέτες

Crocanthemum scoparium - Photo (c) Jill Matsuyama, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Crocanthemum scoparium, Ένα μέλος του Κιστοειδή (Οικογένεια Cistaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:10 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Chaparral Pea (Pickeringia montana) Endemic in California. It is a native, large, spiny, evergreen shrub in the Legumes (Fabaceae) family that grows on dry slopes and ridges in chaparral and mixed evergreen forests. It has dense, intricate branches. Leaves are simple or palmately compound, with 2–3 small elliptic to ovate leaflets. Flowers are solitary and bright pink-magenta with a yellowish-brown triangle at the base of the banner. Peak bloom time: April-May. Calflora lists 2 subspecies.

Calflora (includes species distribution map in CA): https://www.calflora.org/app/taxon?crn=6496

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=38189

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 168-169.

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p.117.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 58.

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/fabaceae-misc/

Ετικέτες

Pickeringia montana - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Pickeringia montana, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 12:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Yerba Buena (Clinopodium douglasii) Yerba Buena translates to Good Herb in Spanish. Native, perennial, mat-forming plant that grows in shaded woods. Oval, fragrant leaves smell “minty.” Leaves can be used to make tea. Small, white, tubular flowers. Peak bloom time: April-July.

Monterey Pine Forest: Coastal California's Living Legacy, 2nd. ed, Monterey Pine Forest Watch, 2018, p. 118.

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p. 136.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=80483

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, p.190-191.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 232.

Monterey County Wildflowers– a photographic guide https://montereywildflowers.com/lamiaceae-misc/

Ετικέτες

Clinopodium douglasii - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Clinopodium douglasii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 01:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

California has 49 recorded species of Dudleya, many of which are endemic to the state, and some of which are endemic to a only a single county. (I-Nat. California Dudleya Mapping Project)

Genus: Dudleya is characterized by fleshy and glabrous leaves which occur in basal rosettes, and in colors generally ranging from green to gray. The inflorescence are on vertical or inclined stems up to a meter high, but usually much shorter. Stems are topped by a cyme with alternate leaf-like bracts. Both the petals and sepals of the small flowers are 5 in number and fused below. 5 pistils, also fused below, have 10 stamens arranged around them.


Coast Dudleya (Dudleya caespitosa) Native, perennial, common Dudleya in the Stonecrop (Crassulaceae) family that grows on coastal rock and sandy soil. A.k.a. Sea Lettuce. There are usually several basal rosettes of leaves, up to 20 cm long. They are succulent, oblong to lanceolate or roundish, generally with acute tips. Stem are long with greater increased distance between internodes (compared to Bluff Lettuce, Dudleya farinosa). Flowers are a cluster of bright yellow flowers, the petals united for < 1/3 of their length, on curving red peduncles.Peak bloom time: June-August.

D.Styer lists 2 Dudleya species in Fort Ord: D. caespitosa and D. lanceolata.
Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p. 99.

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 140, 143.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=23643

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 341.

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/crassulaceae-dudleya/

Ετικέτες

Dudleya caespitosa - Photo (c) 
(c) Ken-ichi Ueda, some rights reserved (CC BY), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Dudleya caespitosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 02:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Occasionally this species of Castilleja is yellow.

Monterey Indian Paintbrush (Castilleja latifolia). Native/endemic on the Central California coast. It is strictly limited to coastal dunes and sandy bluffs, mostly in the general vicinity of Monterey. A.k.a. Seaside Painted Cup. Inflorescence color can be reddish-orange, orange, and occasionally yellow. Entire plant is pubescent--covered with short, soft hairs, but not woolly. Leaves are fleshy, oblong to rounded, less than 2cm, and blunt at tip. Bracts widely wedge-shaped to widely obovate.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell,p. 155.

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 221-223.

https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=18228

Castilleja photos, grouped by species, by Mark Egger:
https://www.flickr.com/photos/mark_egger_castilleja/collections/72157617709816218/

92 excellent Monterey Indian Paintbrush photos by Mark Egger:
https://www.flickr.com/photos/mark_egger_castilleja/sets/72157624358881361/

Ετικέτες

Castilleja latifolia - Photo (c) Jeremiah Degenhardt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeremiah Degenhardt
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Castilleja latifolia, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 09:49 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Venus Thistle (Cirsium occidentale var. venustum) Endemic to California. A.k.a. Red Thistle. It is a native, perennial tall plant in the Asteraceae family. Stems are erect and 5--30 dm (up to 10ft) tall. Middle phyllary tips 5--20+ mm, generally 2--3 mm wide, ascending to rigidly spreading or reflexed. Corolla is 23--35 mm, generally bright red-pink to red. Peak bloom time: May-July. It is one of 7 subspecies listed on Calflora.

Jepson eFlora ssp. venustum https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=56557

Calflora https://www.calflora.org/app/taxon?crn=2144

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cobwebby Thistle (Cirsium occidentale). NATIVE thistle with densely cobwebby heads in the Asteraceae family that grows up to 30 dm (10 ft) tall. A.k.a. Western Thistle. Stem is generally 1, erect, branched distally, and +- tomentose. Leaves are +- densely gray- or +- white-tomentose, especially abaxially (underside). Leaves are deeply lobed with undulating margins lined with prickles and spines. Globe-shaped flower heads are covered with and wrapped in dense, cobwebby hairs. Corolla is 18--35 mm, white to lavender, purple, or red in color. Peak bloom time: June-July. There are 7 subspecies listed on Calflora.
Indigenous people prepared the stems as food. 3 traditional uses described here: http://naeb.brit.org/uses/search/?string=Cirsium+occidentale

Calflora (includes species distribution map in CA): https://www.calflora.org/app/taxon?crn=2139

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=2209

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 60-61.

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p.37.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 27.

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/asteraceae-thistle-cirsium/

Thistles (non-native) https://www.inaturalist.org/journal/cwarneke/61995-thistles-with-white-in-their-leaves

Native American Ethnobotany: Traditional Native Plant Uses (U.S. plants for medicines, fibers, tools): http://naeb.brit.org/

Leaf Terminology: Simple Diagrams/Definitions: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Leaf_morphology.svg

Plant Identification Terminology: An Illustrated Glossary, 2nd ed., by James G. Harris and M. Harris, 2022.

Ετικέτες

Cirsium occidentale venustum - Photo (c) Jennifer Chandler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Chandler
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Cirsium occidentale var. venustum, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 01:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Two-color Rabbit Tobacco (Pseudognaphalium biolettii) COMPARED to California Cudweed (Pseudognaphalium californicum)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Two-color Rabbit Tobacco (Pseudognaphalium biolettii) A.k.a. Bioletti's Cudweed. Native perennial plant in the Cudweeds, Everlastings, and Pussytoes (Gnaphaliinae) subtribe that grows 20–120 cm (up to 47 inches) tall. It grows in many dry habitats including: rocky slopes, roadsides, sandy plains with Larrea (Creosote bush scrub), coastal strand, and chaparral. Leaf base clasps around stem. Stems are white/tomentose. Similar to California Cudweed (Pseudognaphalium californicum), but the upper stem parts are persistently tomentose, and the leaves are clasping but NOT decurrent. Leaf margin may be rolled under. Upper side of the leaves are bright green and may be tomentose, and the underside is generally white-tomentose. The phyllaries are in 4–5 series, shiny and white (sometimes pink). The leaves are scented with a spicy aroma.

Link to confirmed, favorite observation of it showing clasping leaves and white stems: https://www.inaturalist.org/observations/199176546

Calflora (with species distribution map in CA) https://www.calflora.org/app/taxon?crn=11955

Flora of North America http://beta.floranorthamerica.org/Pseudognaphalium_biolettii

Anza-Borrego Desert Wildflowers (and more)https://borregowildflowers.org/?type=search&searchtype=S&family=&name=Pseudognaphalium%20biolettii

Jepson eFlora with botanical illustration: https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=81666
"Perennial herb, sharply scented. Stem: 2--12 dm; sometimes +- woody near base, proximally becoming +- glabrous, distally persistently tomentose, at least near heads, not glandular; internodes generally > 5 mm, 1.5--5(8) cm. Leaf: not crowded, 4--10(15) mm wide, oblong to (ob)lanceolate, base clasping, not decurrent, flat or margin slightly curled under, often wavy, adaxial face +- bright green, tomentose or not, densely stalked-glandular, abaxially generally white-tomentose. Inflorescence: +- flat-topped; involucre 5--5.5(6) mm, top-shaped to bell-shaped when pressed; phyllaries in 4--5 series, ovate to oblong-ovate or oblong, opaque, shiny, white or sometimes +- pink, often longitudinally wrinkled or grooved, glabrous. Pistillate Flower: 41--73. Disk Flower: 5--13."
Jepson eFlora with botanical illustration: https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=81666

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/asteraceae-cudweeds/

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 187.

Jepson Key to Pseudognaphalium: https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_keys.php?key=69123
Jepson Taxon Page for Pseudognaphalium: https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=69123

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPARED TO

California Cudweed (Pseudognaphalium californicum) A.k.a. Everlasting. Dried flowers make long-lasting, scented bouquets that smell like vanilla. Native, fragrant, annual or perennial, +- tomentose plant in the Cudweeds, Everlastings, and Pussytoes (Gnaphaliinae) Subtribe. It grows 2--13 dm (up to 51 inches) tall in sandy canyons, dry hills, and coastal chaparral. The leaves are decurrent (the leaf base extends down the stem) and the stems are olive green. Peak bloom time: April-July.

Calflora: https://www.calflora.org/app/taxon?crn=11956

Monterey County Wildflowers: https://montereywildflowers.com/asteraceae-cudweeds/
"The stems are green and may be tomentose. The flowers look white from a distance, but these are the phyllaries, which are in 7–10 series and may be white to pink. The disk flowers are small and yellow, barely peeping out from the surrounding phyllaries. There are no ray flowers. The heads remain closed until long after fertilization, finally opening when the fruits are ready, which are a tangle of white thread-like pappuses. After the fruits drop, what remains is an open disk of phyllaries, stained brown. This plant can easily be mistaken for Pearly Everlasting (Anaphalis margaritacea). However, this blooms earlier in the year, and is easily distinguished by its leaves, which are green on both sides. The leaves are decurrent (the leaf base extends down the stem), and the leaf margin may be rolled under. The leaves are very aromatic, with a curry-like odor."
Monterey County Wildflowers: https://montereywildflowers.com/asteraceae-cudweeds/

Jepson eFlora (with botanical illustration): https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=80569
"Annual to perennial herb, scented. Stem: 2--13 dm, stalked-glandular, sometimes +- tomentose; internode generally 10--20 mm. Leaf: generally not crowded, 4--10 cm, 5--10(20) mm wide, reduced distally on stem or not, oblanceolate to lanceolate, base +- clasping or not, decurrent 0--15 mm, flat, or margin slightly curled under, sometimes wavy, faces generally green, stalked-glandular, sticky, sometimes +- tomentose. Inflorescence: +- flat-topped or rounded; involucre 5.5--7 mm, bell-shaped to round when pressed; phyllaries in 7--10 series, widely ovate to oblong-obovate, shiny or dull, white to pink, opaque, glabrous. Pistillate Flower: 105--140. Disk Flower: 7--12. Fruit: ridged, smooth. Ecology: Sandy canyons, dry hills, coastal chaparral; Elevation: 60--800 m. Bioregional Distribution: CA-FP (exc GV); Distribution Outside California: Oregon, Baja California. Flowering Time: Apr--Jul Note: Leaf bases (+-) clasping and decurrent, or decurrent and non-clasping. Synonyms: Gnaphalium californicum"

Jepson Key to Pseudognaphalium: https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_keys.php?key=69123
Jepson Taxon Page for Pseudognaphalium: https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=69123

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

General Plant References:

Jepson eFlora (CA native and naturalized plants with botanical illustrations, some videos) https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/

Calflora (CA native plants with species distribution maps, plant communities) https://www.calflora.org/search.html

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell ,2015 (2300+ species)

Monterey County Wildflowers (photographic guide of wildflowers, shrubs and trees) https://montereywildflowers.com/index/

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016 (950+ species with photos)

Flora of Fort Ord: Monterey County, California , David Styer, 2019 (includes peak bloom times)

Leaf Terminology: Simple Diagrams/Definitions: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Leaf_morphology.svg

Native American Ethnobotany: Traditional Native Plant Uses (U.S. plants for medicines, fibers, tools): http://naeb.brit.org/

Flora of North America http://beta.floranorthamerica.org/Main_Page (search by scientific name)

5-minute video of Fort Ord Flora and Fauna, produced by David Styer: https://fortordcleanup.com/archives/2020/natural-treasures-of-fort-ord-90-amazing-photographs/

Fort Ord A Love Story, Dorothy E. Denning, 2024 (1,000+ color photos)

Ετικέτες

Pseudognaphalium californicum - Photo (c) Melissa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Melissa
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Pseudognaphalium californicum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 10:15 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Common Madia (Madia elegans) Native, glandular-hairy plant in the Tarweeds (Madia) genus that is highly variable in appearance. It grows 0.6–2.5m (3 - 98 inches) tall in grassy, open, or disturbed sites, and in coarse or clay soils, including serpentine. It is extremely variable, having between 5 and 21 ray flowers. The ray flowers tend to be pure yellow earlier in the year, but develop a maroon base later in the season. Involucre is spheric to bell-shaped and glandular-hairy. Peak bloom time: April-November.
Indigenous people used the seeds as a food sources. Seeds were parched and pounded into a flour. 7 traditional used described here:
Native American Ethnobotany: A database of plants used as drugs, foods, dyes, fibers, and more by Native People of North America. http://naeb.brit.org/uses/search/?string=Madia+elegans and http://naeb.brit.org/

Per Jepson eFlora: "Habit: Plant 6--250 cm. Stem: proximally soft- to coarse-hairy, distally glandular-hairy, glands +- yellow, purple, or black, lateral branches occasionally exceeding main stem. Leaf: 3--20 cm, 2--20 mm wide, lanceolate to linear. Inflorescence: heads showy, in open, flat-topped clusters; involucre 4.5--12 mm, +- spheric to bell-shaped, +- coarse- or soft-hairy, generally also glandular-hairy, glands +- yellow, purple, or black; phyllary tips erect or reflexed, flat; paleae mostly fused 1/2+. Ray Flower: (2)5--22; corolla bright yellow, often maroon at base, ray 4--20 mm. Disk Flower: 25--80+, staminate; corolla 2.5--5 mm, hairy; anthers yellow to +- brown or +- dark purple. Fruit: ray fruit compressed or +- 3-angled, slightly rounded abaxially, angled 15--45° adaxially, black or brown, occasionally mottled, dull or glossy, +- beakless; disk fruit 0. Ecology: Grassy, open, or disturbed sites, in coarse or clayey soils, including serpentine; Elevation: < 3400 m."

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=4044

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 82-83.

"Plant Height: 0.6–2.5 m. Habitat: Grassy, open or disturbed areas. This is a beautiful, common flower of mid- to late-summer. The plant has a pungent odor and, like other tarweeds, is sticky to the touch. It is extremely variable, having between 5 and 21 ray flowers. The ray flowers tend to be pure yellow earlier in the year, but develop a maroon base later in the season. The flowers are at their best in the morning, often withering or closing during the afternoon."
Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/asteraceae-sunflower2/

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 306.

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019 (species not listed)

Leaf Shape and Arrangement diagrams: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Leaf_morphology.svg

5-minute video of Fort Ord Flora and Fauna, produced by David Styer: https://fortordcleanup.com/archives/2020/natural-treasures-of-fort-ord-90-amazing-photographs/

Madia elegans - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Madia elegans, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 11:25 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Growing at top of Hitchcock Loop trail near bench, at Kahn Ranch. Attracts many species of pollinators, esp. Skippers today.

Acmispon glaber (previously named Lotus scoparius) Native, perennial subshrub in the Pea family. A.k.a. Common Deerweed, or Deervetch. It is found in many habitats. Stems are generally erect to ascending (more prostrate in dunes). Leaflets 3-6, generally 3 on upper part of stem. Inflorescence is umbrels with 2-7 sessile yellow-orange flowers. Peak bloom time: March-August.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=91709

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 156-157.

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p. 109.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 344.

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/fabaceae-acmispon/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Acmispon is a genus of plants in the Pea (Fabaceae) family. Clovers and Lupines are also in this family. Flowers are 5-petaled consisting of a wide upper banner petal, two wing petals, and two lower petals that are fused to form a boat-shaped keel. The seed pod is a long, flattened pod that splits lengthwise along both top and bottom to disperse the seeds inside.

Jepson eFlora description of Acmispon A.k.a. Deervetch or Deerweed
https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=67950
Jepson eFlora Key to Acmispon https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_keys.php?key=67950

Acmispon glaber - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Acmispon glaber, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 10:04 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Pink Everlasting (Pseudognaphalium ramosissimum) Fragrant, native plant in the Cudweed (Gnaphalieae)Tribe. It has an open and many-branched growth habit which is unlike other members of this genus (Rabbit-Tobaccos). Tall, up to 150cm (4.9ft). Stems are +- tomentose, stalked-glandular. Leaves are narrow, green above and below, not woolly. Inflorescence grows in panicle-like clusters. Phyllaries are pink, occasionally white, and the flowers are yellow. Peak bloom time: July-August.

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p. 55.

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 64-65.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=80579

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 189.

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/asteraceae-cudweeds/

Ετικέτες

Pseudognaphalium ramosissimum - Photo (c) Alan Siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Siegel
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Pseudognaphalium ramosissimum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Το Αρουραίο (Trifolium arvense)

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 10:21 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This clover feels super soft, almost furry.

Rabbitfoot Clover (Trifolium arvense) Introduced/naturalized clover without involucre, that grows in disturbed soils. It has ciliated stems and leaves. It is similar-looking to Narrow-leaved Clover (Trifolium angustifolium), but inflorescence is smaller, 1–3 cm, ovate to short-cylindric, and very soft to the touch. Stems are erect to ascending. Soft inflorescence appears pale pink to white with thin, red lines. Peak bloom time: June.

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p.118.

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 174-175.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=47041

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 66.

Monterey County Wildflowers– a photographic guide https://montereywildflowers.com/fabaceae-clover-xinv/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trifolium (Clover) are in the Fabaceae (Pea) family. Trifolium has 3 leaflets per leaf and dense heads of small flowers. Clover are divided into 2 groups: those WITHOUT involucre and those WITH involucre (bracts at the base of the head which are fused to form a cup, bowl or wheel under the flower head.
"The pea family has 5-petaled flowers, consisting of a wide upper banner petal, two wing petals, plus two lower petals which are fused to form a boat-shaped keel. Many produce heads or spikes, consisting of multiple individual flowers (examples are lupines and clovers). The seed pod is generally a “legume, ” which is a long, flattish pod, swollen by the seeds, and splitting lengthwise along both the top and bottom."
Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/fabaceae-clover-xinv/

David Styer regarding Trifolium: Fort Ord (National Monument), "which is roughly the size of San Francisco, has 33 species of wild Trifolium, 17 of which are native, and 5 of which are California endemics! . . ."
Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, pp. 117-125.

Irene's "working notes" for Trifolium in CCo, using Jepson eFlora Filter Keys:
Trifolium (Clovers) is divided into 2 groups: those WITH involucre (bowl-shaped cup holding the flowers),
and those WITHOUT involucre.
In CCo (Central Coast of CA) Jepson filter key search lists the following 12 Trifolium species WITH Involucre:
Jepson eFlora https://keybase.rbg.vic.gov.au/keys/show/4182?filter_id=55b17b2b4727a

Trifolium barbigerum
Trifolium depauperatum var. truncatum
Trifolium hydrophilum
Trifolium microdon
Trifolium obtusiflorum
Trifolium polyodon
Trifolium trichocalyx
Trifolium variegatum var. geminiflorum
Trifolium variegatum var. major
Trifolium variegatum var. variegatum
Trifolium willdenovii
Trifolium wormskioldii

20 WITHOUT Involucre in CCo:
Trifolium albopurpureum
Trifolium amoenum
Trifolium angustifolium
Trifolium arvense
Trifolium bifidum var. bifidum
Trifolium bifidum var. decipiens
Trifolium campestre
Trifolium cernuum
Trifolium ciliolatum
Trifolium dubium
Trifolium glomeratum
Trifolium gracilentum
Trifolium hirtum
Trifolium incarnatum
Trifolium macraei
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium resupinatum
Trifolium striatum
Trifolium vesiculosum

Ετικέτες

Τριφύλλι Το Αρουραίο - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Τριφύλλι Το Αρουραίο (Trifolium arvense)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 12:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Wedge Leaf Horkelia (Horkelia cuneata) Native/endemic, sparsely hairy, perennial plant in the Rose (Rosaceae) family that grows in grassland and woods near coast. Leaves are pinnate with 5–12 leaflets per side. Leaflets have rounded teeth. Flowers are similar to other horkelias, except that the creamy white petals are usually narrower, so more of the sepals are visible between the petals. The petals have a narrow base and are equal to, or exceed the sepals in length. Peak bloom time: April-July.

"This taxon is so common on Fort Ord that it is hard to believe it is a CA endemic"
Flora of Fort Ord, D. Styer, 2019, p. 188.

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 284-285.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=28408

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 265.

Monterey County Wildflowers, Trees & Ferns https://montereywildflowers.com/rosaceae-cinquefoil/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOT

California Horkelia (Horkelia californica) Native, perennial, long-hairy, uncommon on Fort Ord (compared to the prolific Horkelia cuneata). Sepals are significantly red tinged. 5 white petals are more rounded and shorter with a wide base (unlike H. cuneata where base of petal is narrower than terminal end). Peak bloom time: April-June. There are two subspecies: var. californica and var. frondosa.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=28403

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 284-285.

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p. 188.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 264-265.

From Jepson eFlora Key to Horkelia:

  1. "Leaflets generally few-lobed ± 1/2 to base, 10–40 mm; sepal red-mottled inside; hypanthium bractlets generally toothed; hypanthium inner wall ± hairy; filament generally 1.5–3 mm; style generally 3–4 mm; NCo, CCo ..... var. californica"
    https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_keys.php?key=11238

Ετικέτες

Horkelia californica - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Horkelia californica, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

This Clarkia was being windblown, to the left :-)

Lewis' Clarkia (Clarkia lewisii) Native/endemic, annual, erect plant in the Evening Primrose (Onagraceae) family that grows < 5 dm (less than 20inches) tall in coastal scrub, woodland, and maritime chaparral habitat. It is found only in Monterey and San Benito Counties. Nodding buds are characteristic. Outer anthers are lavender and longer than white, speckled inner anthers. Long, white stigma is exerted beyond anthers and has a "+" at the tip. Sepals stay fused in 4's. Ring of hairs visible at rim, when looking down into flower (whereas in Clarkia cylindrica, ring of hairs is below the rim). Petals can be lavender or pink. Base of petals sometimes have tiny, dark pink speckles. The entire base of the petals is occasionally deep crimson, similar to Ruby Chalice Clarkia (Clarkia rubicunda), but the plant can be distinguished by its nodding buds, and the two different forms of its anthers. Peak bloom time: May-July. Conservation Status: Vulnerable (N3) in United States (NatureServe).

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 214-215.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=19585

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p. 152.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, 2016, p. 100.

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/onagraceae-clarkia/

Ετικέτες

Clarkia lewisii - Photo (c) samanthaspurlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by samanthaspurlin
Η ταυτότητα του χρήστη allynlea: Clarkia lewisii, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 26