Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingmojave

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 02:55 ΜΜ PST
Eriogonum - Photo (c) E. Merkt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by E. Merkt
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Γένος Eriogonum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κισσός (Hedera helix)

Παρατηρητής

debbie_e_h

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 11:11 ΠΜ EST
Κοινός Κισσός - Photo (c) sveatoussaint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Κοινός Κισσός (Hedera helix)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megraptor

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 04:52 ΜΜ EDT
Symplocarpus foetidus - Photo (c) Clare Dellwo Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clare Dellwo Cole
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Symplocarpus foetidus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

johnboback

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 01:51 ΜΜ EST
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhincz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 02:02 ΜΜ EST
Kalmia latifolia - Photo (c) Malcolm Manners, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Kalmia latifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ilex opaca

Παρατηρητής

goodhostplants

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 12:41 ΜΜ EST
Ilex opaca - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Ilex opaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pefa17

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 04:26 ΜΜ EST
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermitcait

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 12:23 ΜΜ EST
Symplocarpus foetidus - Photo (c) Clare Dellwo Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clare Dellwo Cole
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Symplocarpus foetidus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecopalermo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 08:43 ΜΜ -05

Περιγραφή

Plantas

Ετικέτες

Miltoniopsis phalaenopsis - Photo (c) Armando Gomez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Armando Gomez
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Miltoniopsis phalaenopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecopalermo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 08:43 ΜΜ -05

Περιγραφή

Plantas

Ετικέτες

Miltoniopsis phalaenopsis - Photo (c) Armando Gomez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Armando Gomez
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Miltoniopsis phalaenopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

columbine79

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 01:40 ΜΜ EST
Aplectrum hyemale - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Aplectrum hyemale, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lnwoods

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018
Cypripedium acaule - Photo (c) liz west, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Cypripedium acaule, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lnwoods

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2018
Cypripedium acaule - Photo (c) liz west, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Cypripedium acaule, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhsh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 02:47 ΜΜ EST
Tipularia discolor - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Tipularia discolor, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Cypripedium reginae - Photo (c) Chelsea Gottfried, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chelsea Gottfried
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Cypripedium reginae, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjskiwi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 10:53 ΠΜ NZDT
Pterostylis - Photo (c) Michael Keogh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Michael Keogh
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Γένος Pterostylis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:10 ΜΜ EST
Cercis canadensis - Photo (c) dbarronoss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Cercis canadensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:18 ΜΜ EST
Asarum canadense - Photo (c) Josie Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josie Miller
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Asarum canadense, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:18 ΜΜ EST
Asarum canadense - Photo (c) Josie Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josie Miller
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Asarum canadense, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdenice

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Cornus sericea - Photo (c) adrianakolev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Cornus sericea, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ilex opaca

Παρατηρητής

jdenice

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 08:44 ΠΜ EDT
Ilex opaca - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Ilex opaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)

Παρατηρητής

lvbugs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 05:46 ΜΜ EDT
Φτέρη - Photo (c) Lena Dietz Chiasson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Dietz Chiasson
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimrosshill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 01:05 ΜΜ EDT
Cornus florida - Photo (c) Erin and Lance Willett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Cornus florida, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsey876

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 10:21 ΠΜ EDT
Tipularia discolor - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Tipularia discolor, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsey876

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 10:46 ΠΜ EDT
Epifagus virginiana - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Epifagus virginiana, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrose09

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 12:35 ΜΜ EDT
Monotropa uniflora - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Monotropa uniflora, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 05:44 ΜΜ EDT
Mitchella repens - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Mitchella repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 05:02 ΜΜ EDT
Goodyera pubescens - Photo (c) Nicholas Wei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicholas Wei
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Goodyera pubescens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 05:43 ΜΜ EDT
Polygaloides paucifolia - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Polygaloides paucifolia, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 06:02 ΜΜ EDT
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) thewindcriesmary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allison_athena_autry: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1545