Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

chiehliangchen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 03:46 PM CST

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)
Γελαδάρης - Photo (c) Bill Carrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lava_chen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 10:15 AM CST
Pomatorhinus musicus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Pomatorhinus musicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lava_chen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 10:25 AM CST
Erythrogenys erythrocnemis - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Erythrogenys erythrocnemis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονοψάλτης (Prunella collaris)

Παρατηρητής

david8817

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Χιονοψάλτης - Photo (c) Paco Gómez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Χιονοψάλτης (Prunella collaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

naturalist24655

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 08:51 AM CST

Περιγραφή

大冠鷲

Πτηνά - Photo (c) Kenny P., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenyiling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 04:26 PM UTC

Περιγραφή

卵及巢

Zosterops simplex - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Zosterops simplex, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

naturalist67946

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:19 PM CST
Ζωή - Photo (c) Natalie McNear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudoshuigeeee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 12:55 PM CST

Τόπος

台灣嘉義縣 (Google, OSM)
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Roger Debenham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

mengchi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 11:35 AM CST

Τόπος

台灣嘉義縣 (Google, OSM)
Μαυροκέφαλη Πάπια - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist001

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 04:42 PM CST
Ardeidae - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Οικογένεια Ardeidae, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

giwas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 07:28 AM CST

Τόπος

台灣新竹縣 (Google, OSM)
Πτηνά - Photo (c) Kenny P., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)

Παρατηρητής

yhtan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 03:55 PM CST

Τόπος

台灣 (Google, OSM)
Σκολοπακίδες - Photo (c) Marilyn Castillo Muñoz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

mengchi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 08:32 AM CST

Τόπος

台灣台南市 (Google, OSM)
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Andy Gooden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssnp099

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Calidris ruficollis - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Calidris ruficollis, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lava_chen

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 01:00 PM CST
Myiomela leucura - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Myiomela leucura, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)

Παρατηρητής

liujimfood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 04:14 PM CST
Χαβαρόνι - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

maxhsieh

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 04:03 PM CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Alan Vernon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinaberryhuang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 11:20 AM CST

Τόπος

台灣屏東縣 (Google, OSM)
Egretta sacra - Photo (c) gus320, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Egretta sacra, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wangleeping

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Acridotheres cristatellus formosanus - Photo (c) tern911, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Acridotheres cristatellus ssp. formosanus, Ένα μέλος του Μάινα (Γένος Acridotheres)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wangleeping

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Acridotheres cristatellus formosanus - Photo (c) tern911, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Acridotheres cristatellus ssp. formosanus, Ένα μέλος του Μάινα (Γένος Acridotheres)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wangleeping

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 08:00 AM CST

Τόπος

台灣新北市 (Google, OSM)
Prinia flaviventris - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Prinia flaviventris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinaberryhuang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2017 10:37 AM CST

Τόπος

台灣嘉義縣 (Google, OSM)
Fulica atra atra - Photo (c) dhobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Donald Hobern
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Fulica atra ssp. atra, Ένα μέλος του Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2018 09:22 AM CST

Ετικέτες

Gracupica nigricollis - Photo (c) Darren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Gracupica nigricollis, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leaf0605

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2020 10:51 AM HST
Streptopelia chinensis - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Streptopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenson1002

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2019 03:38 AM AWST
Psilopogon nuchalis - Photo (c) Mengti Yang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Psilopogon nuchalis, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenson1002

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2019 03:38 AM AWST
Gorsachius melanolophus - Photo (c) Bird Explorers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Gorsachius melanolophus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liujimfood

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 08:52 AM CDT
Spilornis cheela hoya - Photo (c) 古國順, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Spilornis cheela ssp. hoya, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liujimfood

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2015 10:02 AM CST
Muscicapa griseisticta - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Muscicapa griseisticta, Ένα μέλος του Μυγοχάφτης (Γένος Muscicapa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinaberryhuang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2015 12:30 PM CST

Τόπος

台灣嘉義縣 (Google, OSM)
Ixobrychus sinensis - Photo (c) George蕨士, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Ixobrychus sinensis, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liujimfood

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2015 08:44 AM CST
Heterophasia auricularis - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη allenlyu: Heterophasia auricularis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13048