Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noeliajaldin

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Colomi, Bolivia (Google, OSM)
Amauropelta - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Γένος Amauropelta, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

noeliajaldin

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Colomi, Bolivia (Google, OSM)
Tibouchina - Photo (c) Laurent Quéno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Γένος Tibouchina, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugosantacruz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 06:34 PM AST
Aloysia citrodora - Photo (c) M a n u e l, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Aloysia citrodora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

noeliajaldin

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Colomi, Bolivia (Google, OSM)
Hydrocotyle - Photo (c) Jose Alicea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Γένος Hydrocotyle, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betuel1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 05:08 PM -04

Τόπος

La Paz, Bolivia (Google, OSM)
Coprosma repens - Photo (c) Sue Carnahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Coprosma repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentvosriberalta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 03:48 PM -04

Τόπος

Riberalta, Bolivia (Google, OSM)
Notylia - Photo (c) Alexis López Hernández, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Γένος Notylia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseaugusto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 02:59 PM -04

Τόπος

Vinto, Bolivia (Google, OSM)
Cleome - Photo (c) aarmstrong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Γένος Cleome, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barynia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 01:30 PM -04
Marrubium vulgare - Photo (c) Richard Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Marrubium vulgare, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briancesp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 06:20 PM -04

Τόπος

Aiquile, Bolivia (Google, OSM)
Synandrospadix vermitoxicus - Photo (c) Robert Bader, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Synandrospadix vermitoxicus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentvosriberalta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 03:50 PM -04

Τόπος

Riberalta, Bolivia (Google, OSM)
Notylia - Photo (c) Alexis López Hernández, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Γένος Notylia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentvosriberalta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 09:16 AM -04
Renealmia - Photo (c) alejandrabalcazar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Γένος Renealmia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

mateo_antonio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 10:45 AM -04
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateo_antonio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 10:41 AM -04
Podranea ricasoliana - Photo (c) Ivan Khh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Podranea ricasoliana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateo_antonio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 04:33 PM -04

Τόπος

Villazón, Bolivia (Google, OSM)
Plectranthus ciliatus - Photo (c) Lek Khauv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Plectranthus ciliatus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateo_antonio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 04:33 PM -04

Τόπος

Villazón, Bolivia (Google, OSM)
Aeonium arboreum - Photo (c) john_barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Aeonium arboreum, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamela549

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 09:12 AM -04
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamela549

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 09:16 AM -04
Chamaecostus subsessilis - Photo (c) Dave Skinner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Chamaecostus subsessilis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamela549

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 09:30 AM -04
Heliconia - Photo (c) Larry Myhre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Γένος Heliconia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentvosriberalta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 10:21 AM -04
Elateridae - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Οικογένεια Elateridae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamela549

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 10:40 AM -04
Philodendron camposportoanum - Photo (c) David Villalba Vargas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Philodendron camposportoanum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentvosriberalta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 10:47 AM -04
Chamaecostus subsessilis - Photo (c) Dave Skinner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Chamaecostus subsessilis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan557

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 10:55 AM -04

Περιγραφή

Butterfly

Pyrrhopyge - Photo (c) Roger Rittmaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Γένος Pyrrhopyge, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

pamela549

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 10:43 AM -04
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Eucharis ulei, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

pamela549

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 10:53 AM -04
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

pamela549

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 10:53 AM -04
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

pamela549

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 10:57 AM -04
Πτηνά - Photo (c) Kenny P., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamela549

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 11:00 AM -04
Aristolochia odoratissima - Photo (c) Scamperdale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Aristolochia odoratissima, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamela549

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 11:01 AM -04
Tilesia baccata - Photo (c) tarranmaharaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Tilesia baccata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennett_hennessey

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 06:14 PM EDT
Lessingianthus grandiflorus - Photo (c) Bennett Hennessey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Lessingianthus grandiflorus, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alwabybeto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 10:40 AM -04

Τόπος

La Paz, Bolivia (Google, OSM)
Senecio spinosus - Photo (c) Skjold Søndergaard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alfredo_f_fuentes: Senecio spinosus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 8122