Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annapedersen

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 02:22 ΜΜ -0930
Lissachatina fulica - Photo (c) PK Yeung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by PK Yeung
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Lissachatina fulica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristian68427

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 05:10 ΜΜ -10
Melampus - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Γένος Melampus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelomi

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 07:20 ΠΜ +13

Τόπος

Gaga'emauga, Samoa (Google, OSM)

Περιγραφή

One observed in coral shallows snorkelling off Le Lagoto resort.

Holothuria atra - Photo (c) Amaury Durbano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaury Durbano
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Holothuria atra, Ένα μέλος του Ολοθούρια (Γένος Holothuria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 08:06 ΜΜ IST
Argiope anasuja - Photo (c) Maavin Faure, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maavin Faure
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope anasuja, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

gorentla

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 05:15 ΜΜ IST
Argiope anasuja - Photo (c) Maavin Faure, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maavin Faure
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope anasuja, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalistkuo

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 07:29 ΠΜ UTC
Argiope ocula - Photo (c) Chuck Ford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope ocula, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ec337280

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 03:30 ΜΜ AWST
Argiope ocula - Photo (c) Chuck Ford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope ocula, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist15992

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2019 03:51 ΜΜ AWST
Argiope chloreides - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope chloreides, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandy0624

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 11:36 ΠΜ AWST
Argiope ocula - Photo (c) Chuck Ford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope ocula, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chijhufox

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 11:47 ΠΜ CST

Τόπος

茂林區, TW (Google, OSM)
Argiope chloreides - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope chloreides, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist3340

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 11:32 ΠΜ AWST
Argiope chloreides - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope chloreides, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 10:24 ΜΜ CST
Argiope chloreides - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope chloreides, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

pathologistlk

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 01:06 ΜΜ AWST

Τόπος

Shanhua, TW (Google, OSM)
Argiope chloreides - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope chloreides, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenyao2

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 08:50 ΠΜ +11

Τόπος

台灣台東縣 (Google, OSM)
Argiope chloreides - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope chloreides, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 05:59 ΜΜ CST

Τόπος

Yulin, TW-TA, TW (Google, OSM)
Argiope chloreides - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope chloreides, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist11149

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 01:21 ΜΜ CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)
Argiope ocula - Photo (c) Chuck Ford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope ocula, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 04:35 ΜΜ CST
Argiope chloreides - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope chloreides, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoyowang

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 03:02 ΜΜ CST
Argiope ocula - Photo (c) Chuck Ford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope ocula, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louiscaldow12

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 11:01 ΜΜ AEDT
Tetragnathidae - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Οικογένεια Tetragnathidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinylongwing

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 04:29 ΜΜ ChST
Mauritia arabica - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Mauritia arabica, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinylongwing

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 04:33 ΜΜ ChST
Lyncina vitellus - Photo (c) wonderers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Lyncina vitellus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinylongwing

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 04:32 ΜΜ ChST
Melampus luteus - Photo (c) luca tringali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by luca tringali
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Melampus luteus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdemilie_kohldon

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 10:27 ΠΜ ChST
Argyrodes argentatus - Photo (c) Naufal Urfi Dhiya'ulhaq, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Naufal Urfi Dhiya'ulhaq
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argyrodes argentatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_verdier

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 10:22 ΠΜ WITA
Argiope catenulata - Photo (c) Supratim Deb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Supratim Deb
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope catenulata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinylongwing

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 07:10 ΠΜ ChST
Olios - Photo (c) Kenneth Lorenzen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Lorenzen
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Γένος Olios, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahetzptmn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Satsuma succincta - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Satsuma succincta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

punkyrockchick

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024
Hortophora - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Γένος Hortophora, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferm1286

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 06:32 ΠΜ PDT
Araneinae - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Υποοικογένεια Araneinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

storres211

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 11:03 ΠΜ PDT
Argiope trifasciata - Photo (c) Ferran Pestaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope trifasciata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex1092

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 10:22 ΠΜ AWST
Argiope ocula - Photo (c) Chuck Ford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexkerr: Argiope ocula, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2323