Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscargsol

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 07:18 PM MDT
Cologania - Photo (c) Don Verser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Γένος Cologania, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

lidarlady

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

k_girl883

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2004 10:05 PM EDT
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

ahleena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 01:34 PM EDT
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

slate_mills

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 12:38 PM EDT
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

evilproofer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 12:59 PM EDT

Τόπος

Bronx County (Google, OSM)
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

diegosxlxzxr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 03:05 PM MDT
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

maureenclare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:26 PM CDT
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

edgardosanabriavalentn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:14 PM EDT

Τόπος

New York (Google, OSM)
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

threelark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 08:29 AM CDT
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

milena124

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:27 PM CEST
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

nutsaboutkitties

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 08:17 AM PDT
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

coopermike

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:54 AM EDT

Περιγραφή

Planted this 25 years ago, never since. But still not completely reverted to blue only.

Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

deborah170

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:54 PM EDT

Τόπος

Stockbridge (Google, OSM)

Περιγραφή

Stagecoach Rd

Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

kirk_gardner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 07:29 AM EDT
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

ecoronel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:16 PM UTC
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

amcelwee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:59 AM UTC
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

historyqueenofcheese

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:49 PM CDT

Τόπος

Montrose (Google, OSM)
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

shanr

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 09:11 AM EDT

Τόπος

Toronto (Google, OSM)
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

lakebarrett01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:50 AM EDT
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

dapperdespot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:46 AM EDT

Τόπος

South Burlington (Google, OSM)
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

pluto_cas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:00 PM CDT

Τόπος

Chicago (Google, OSM)
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

fossa1211

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 07:22 AM UTC
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή Ipomoea purpurea

Παρατηρητής

puzzl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:31 PM EDT
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emiliavasconez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 11:06 AM EDT

Περιγραφή

The plant was found growing in a park

Ipomoea tricolor - Photo (c) Zaira Jazmin Mendez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ipomoea tricolor, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salomedarias7b

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:04 PM -05

Τόπος

Bogotá, Colombia (Google, OSM)
Ipomoea tricolor - Photo (c) Zaira Jazmin Mendez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ipomoea tricolor, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanesa3000

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:51 PM EDT

Τόπος

Trujillo (Google, OSM)
Ipomoea tricolor - Photo (c) Zaira Jazmin Mendez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ipomoea tricolor, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ragedusmc

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:06 AM EDT

Τόπος

Brockton (Google, OSM)
Ipomoea tricolor - Photo (c) Zaira Jazmin Mendez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ipomoea tricolor, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtotero

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:01 PM HST

Τόπος

Sevilla, CO-VC, CO (Google, OSM)
Ipomoea tricolor - Photo (c) Zaira Jazmin Mendez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ipomoea tricolor, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα Γένος Ipomoea

Παρατηρητής

jordon25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 05:05 PM EDT
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) nycticorax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexiz: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 342477