Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcuscosentino

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 08:07 ΠΜ PDT
Poecile rufescens - Photo (c) Garth Harwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Garth Harwood
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Poecile rufescens, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcuscosentino

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 12:13 ΜΜ PDT
Haematopus bachmani - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Haematopus bachmani, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

marcuscosentino

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 11:58 ΠΜ PDT
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcuscosentino

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 08:34 ΠΜ PDT
Cathartes aura - Photo (c) Seig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seig
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcuscosentino

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 08:33 ΠΜ PDT
Dryocopus pileatus - Photo (c) Joshlaymon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Dryocopus pileatus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick-bugs-birds-botany

Ημερομηνία

Μάιος 2018
Pituophis catenifer deserticola - Photo (c) Matt Gruen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Gruen
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Pituophis catenifer ssp. deserticola, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukabevanda

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Coluber constrictor mormon - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Coluber constrictor ssp. mormon, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukabevanda

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Coluber constrictor mormon - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Coluber constrictor ssp. mormon, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrenkirby

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Crotalus oreganus oreganus - Photo (c) owenrtm77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by owenrtm77
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Crotalus oreganus ssp. oreganus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dphoesli

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Περιγραφή

Thanks!

Coluber constrictor mormon - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Coluber constrictor ssp. mormon, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasjgraham

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 11:51 ΠΜ PDT
Thamnophis sirtalis fitchi - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Thamnophis sirtalis ssp. fitchi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylor_justason

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 04:18 ΜΜ PDT
Thamnophis elegans vagrans - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Thamnophis elegans ssp. vagrans, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodiforster

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Pituophis catenifer deserticola - Photo (c) Matt Gruen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Gruen
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Pituophis catenifer ssp. deserticola, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony1186

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Pituophis catenifer deserticola - Photo (c) Matt Gruen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Gruen
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Pituophis catenifer ssp. deserticola, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliahousdenproulx

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 03:18 ΜΜ PDT
Thamnophis sirtalis fitchi - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Thamnophis sirtalis ssp. fitchi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narbuckle

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Pituophis catenifer deserticola - Photo (c) Matt Gruen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Gruen
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Pituophis catenifer ssp. deserticola, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalvinchan

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 09:24 ΠΜ EDT
Calopteryx maculata - Photo (c) Brian Gooding, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Gooding
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Calopteryx maculata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalvinchan

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 12:09 ΜΜ EDT
Rallus limicola - Photo (c) Yinan Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yinan Li
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Rallus limicola, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steph0180

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 12:09 ΜΜ EDT

Περιγραφή

DOR

Thamnophis sirtalis sirtalis - Photo (c) Jonathan Gagnon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan Gagnon
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Thamnophis sirtalis ssp. sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steph0180

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 08:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Does anyone know if someone needs to be contacted for turtles nesting near the paths in the park?

Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας - Photo (c) Alyssa Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alyssa Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας (Chelydra serpentina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterpedia

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 12:02 ΜΜ PDT
Chalcophora angulicollis - Photo (c) launi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by launi
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Chalcophora angulicollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcuscosentino

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 10:39 ΠΜ PDT
Piranga ludoviciana - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Piranga ludoviciana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcuscosentino

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 11:53 ΠΜ PDT
Passerina amoena - Photo (c) Mike Hannisian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Hannisian
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Passerina amoena, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcuscosentino

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:06 ΜΜ PDT
Sialia currucoides - Photo (c) christrent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Sialia currucoides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sim_good

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 11:32 ΠΜ PDT

Τόπος

Kelowna (Google, OSM)
Thamnophis elegans vagrans - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Thamnophis elegans ssp. vagrans, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_wri

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Coluber constrictor mormon - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Coluber constrictor ssp. mormon, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophiaj1666

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Pituophis catenifer deserticola - Photo (c) Matt Gruen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Gruen
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Pituophis catenifer ssp. deserticola, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelpittet

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 02:40 ΜΜ PDT
Thamnophis elegans vagrans - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Thamnophis elegans ssp. vagrans, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukabevanda

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 04:18 ΜΜ PDT
Thamnophis elegans vagrans - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Thamnophis elegans ssp. vagrans, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalvinchan

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 02:47 ΜΜ EDT
Thamnophis sirtalis sirtalis - Photo (c) Jonathan Gagnon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan Gagnon
Η ταυτότητα του χρήστη alexheffernan: Thamnophis sirtalis ssp. sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 556