Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echo-lawrence

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2016 10:46 ΠΜ CEST

Τόπος

Kavango, Namibia (Google, OSM)
Senegalia fleckii - Photo (c) Dewald du Plessis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dewald du Plessis
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Senegalia fleckii, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2017

Τόπος

Waterberg D2512 (Google, OSM)

Περιγραφή

Senegalia cinerea (was Acacia fleckii)


Differs from S. erubescens by:
-gland on petiole
- flowers come together with leaves
- small prickles on back of rachis
- shorter petiole, many small leaflets
Senegalia fleckii - Photo (c) Dewald du Plessis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dewald du Plessis
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Senegalia fleckii, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuli

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2014

Περιγραφή

Senegalia cinerea (changed from A. fleckii)+ visitors & residents


multi-stemmed shrub along side of gravel road through sandy area, may be regrowth; abundant white tasseled inflorescences attracting a range of insects.

Ετικέτες

Senegalia fleckii - Photo (c) Dewald du Plessis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dewald du Plessis
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Senegalia fleckii, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2012

Περιγραφή

Blooming Senegalia


Senegalia fleckii - Photo (c) Dewald du Plessis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dewald du Plessis
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Senegalia fleckii, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2012

Περιγραφή

Blade thorn


A many-stemmed shrub resembling Acacia erubescens.
Senegalia fleckii - Photo (c) Dewald du Plessis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dewald du Plessis
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Senegalia fleckii, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 10:55 ΠΜ CAT
Pechuel-loeschea leubnitziae - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Pechuel-loeschea leubnitziae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 11:18 ΠΜ CAT
Camponotus fulvopilosus - Photo (c) Detlef H. Schnabel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Detlef H. Schnabel
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Camponotus fulvopilosus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 11:18 ΠΜ CAT
Hererolandia pearsonii - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Hererolandia pearsonii, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 12:26 ΜΜ CAT
Parkinsonia africana - Photo (c) Ruth Ripley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ruth Ripley
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Parkinsonia africana, Ένα μέλος του Παρκινσόνια (Γένος Parkinsonia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 10:07 ΜΜ CAT

Τόπος

Kunene, Namibia (Google, OSM)
Parabuthus villosus - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Parabuthus villosus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 04:35 ΜΜ CAT
Meroles cuneirostris - Photo (c) David Gwynne-Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Gwynne-Evans
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Meroles cuneirostris, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 04:36 ΜΜ CAT
Meroles cuneirostris - Photo (c) David Gwynne-Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Gwynne-Evans
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Meroles cuneirostris, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 03:24 ΜΜ CAT

Τόπος

Sesriem, Namibia (Google, OSM)
Polihierax semitorquatus - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Polihierax semitorquatus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 03:19 ΜΜ CAT

Τόπος

Sesriem, Namibia (Google, OSM)
Philetairus socius - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Philetairus socius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koenbetjes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:31 ΜΜ CAT
Heniocha apollonia - Photo (c) wheelerboy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wheelerboy
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Heniocha apollonia, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andy1156

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:13 ΜΜ CAT
Heniocha marnois - Photo (c) Courtney Hundermark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Courtney Hundermark
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Heniocha marnois, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amy92326

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 10:03 ΜΜ CAT
Heniocha marnois - Photo (c) Courtney Hundermark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Courtney Hundermark
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Heniocha marnois, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corotauria

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 11:27 ΠΜ CAT

Τόπος

!Karas, Namibië (Google, OSM)
Hycleus versutus - Photo (c) rjq, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rjq
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Hycleus versutus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corotauria

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 11:26 ΠΜ CAT

Τόπος

!Karas, Namibië (Google, OSM)
Julodis humeralis - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Julodis humeralis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 08:30 ΠΜ CAT

Τόπος

Sesriem, Namibia (Google, OSM)
Sporopipes squamifrons - Photo (c) Bird Explorers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bird Explorers
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Sporopipes squamifrons, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 08:29 ΠΜ CAT

Τόπος

Sesriem, Namibia (Google, OSM)
Sporopipes squamifrons - Photo (c) Bird Explorers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bird Explorers
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Sporopipes squamifrons, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 07:59 ΠΜ CAT

Περιγραφή

dark morph

Myrmecocichla monticola - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Myrmecocichla monticola, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 06:57 ΠΜ CAT
Heterotetrax rueppelii - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Markus  Lilje
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Heterotetrax rueppelii, Ένα μέλος του Ωτιδίδες (Οικογένεια Otididae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vdecauwer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 01:20 ΜΜ CAT
Selago dinteri - Photo (c) Shaun Swanepoel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Shaun Swanepoel
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Selago dinteri, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vdecauwer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 01:20 ΜΜ CAT
Verbena - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Γένος Verbena, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vdecauwer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 01:20 ΜΜ CAT
Verbena litoralis - Photo (c) Andrés Ramírez-Barrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrés Ramírez-Barrera
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Verbena litoralis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vdecauwer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 01:19 ΜΜ CAT
Vahlia capensis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Botswanabugs
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Vahlia capensis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantamigo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:40 ΠΜ CAT

Τόπος

Oshikoto, Namibia (Google, OSM)
Vachellia nebrownii - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Vachellia nebrownii, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2015

Τόπος

Medike (Google, OSM)

Περιγραφή

darkling


Medike Mountain Sanctuary, SCBC, Soutpansberg, Vhembe Biosphere Reserve
Distretus - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Γένος Distretus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milan_62

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 08:13 ΠΜ CAT
Onymacris rugatipennis albotessellata - Photo (c) Thomas Schoch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexdreyer: Onymacris rugatipennis ssp. albotessellata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 55353