Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kolesnikovnik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 12:39 ΜΜ MSK
Pholiota - Photo (c) Jessie Kyler Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jessie Kyler Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Γένος Pholiota, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekaterinap

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:29 ΜΜ MSK
Bidens cernua - Photo (c) Tom Brandt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Bidens cernua, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larisa-plusnina

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2007 02:37 ΜΜ UTC
Carlina - Photo (c) +vega, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Γένος Carlina, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

larisa-plusnina

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2013 11:24 ΠΜ MSK
Haliaeetus - Photo (c) Carolyn Stewart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carolyn Stewart
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Γένος Haliaeetus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός (Γένος Lotus)

Παρατηρητής

larisa-plusnina

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2014 01:40 ΜΜ +04
Λωτός - Photo (c) Julia Housden Proulx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julia Housden Proulx
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Λωτός (Γένος Lotus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larisa-plusnina

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2014 01:32 ΜΜ +04
Epilobium hirsutum - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Epilobium hirsutum, Ένα μέλος του Επιλόβιο (Γένος Epilobium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Urtica dioica)

Παρατηρητής

larisa-plusnina

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2014 01:21 ΜΜ +04
Τσουκνίδα - Photo (c) Pavel Komkov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pavel Komkov
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Τσουκνίδα (Γένος Urtica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμπανούλα (Γένος Campanula)

Παρατηρητής

larisa-plusnina

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2014 01:22 ΜΜ +04
Καμπανούλα - Photo (c) helecho, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by helecho
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

larisa-plusnina

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2014 01:29 ΜΜ +04
Αστεροειδή - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larisa-plusnina

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2014 02:30 ΜΜ +04
Cardueae - Photo (c) Pyak Andrei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pyak Andrei
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Φυλή Cardueae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larisa-plusnina

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2009 11:18 ΠΜ MSD
Araschnia - Photo (c) scarabaeus_58, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Γένος Araschnia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeyshibaev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 10:16 ΠΜ MSK
Fistulina hepatica - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Fistulina hepatica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marishka2861

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:25 ΜΜ MSK
Cortinarius triumphans - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Cortinarius triumphans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kolesnikovnik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:48 ΜΜ MSK
Σάλβια - Photo (c) Nico Rossi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico Rossi
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

kolesnikovnik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 03:50 ΜΜ MSK
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natvolga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 03:57 ΜΜ MSK
Campanula patula - Photo (c) Juha Haataja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Campanula patula, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natvolga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 04:38 ΜΜ MSK
Καμπανούλα Η Ροδακινόφυλλη - Photo (c) purperlibel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by purperlibel
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Καμπανούλα Η Ροδακινόφυλλη (Campanula persicifolia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natur58

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 03:28 ΜΜ MSK
Carlina biebersteinii - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Carlina biebersteinii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο (Γένος Lythrum)

Παρατηρητής

natur58

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 02:50 ΜΜ MSK
Λύθρο - Photo (c) Alice Herden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Herden
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Λύθρο (Γένος Lythrum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natur58

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 02:53 ΜΜ MSK
Bidens tripartita - Photo (c) Tony Frates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Bidens tripartita, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο (Γένος Lythrum)

Παρατηρητής

natur58

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 02:43 ΜΜ MSK
Λύθρο - Photo (c) Alice Herden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Herden
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Λύθρο (Γένος Lythrum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinasavenko

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 02:34 ΜΜ MSK
Actaea - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Γένος Actaea, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

irinasavenko

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 06:53 ΜΜ MSK
Cirsium serrulatum - Photo (c) ludmila-17, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ludmila-17
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Cirsium serrulatum, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sovlanrus

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 03:31 ΜΜ MSK
Campanula glomerata - Photo (c) Andrey Efremov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Efremov
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Campanula glomerata, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμπανούλα (Γένος Campanula)

Παρατηρητής

sovlanrus

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 03:15 ΜΜ MSK
Καμπανούλα - Photo (c) helecho, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by helecho
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμπανούλα (Γένος Campanula)

Παρατηρητής

sovlanrus

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 03:16 ΜΜ MSK
Καμπανούλα - Photo (c) helecho, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by helecho
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sovlanrus

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 04:19 ΜΜ MSK
Vaccinium vitis-idaea - Photo (c) Sam Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Vaccinium vitis-idaea, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 4, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sovlanrus

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 03:30 ΜΜ MSK
Verbascum nigrum - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Verbascum nigrum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sovlanrus

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 09:19 ΠΜ MSK
Solidago virgaurea - Photo (c) ed_shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Solidago virgaurea, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 4, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο (Γένος Lythrum)

Παρατηρητής

sovlanrus

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 01:58 ΜΜ MSK
Λύθρο - Photo (c) Alice Herden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Herden
Η ταυτότητα του χρήστη alexandrkos: Λύθρο (Γένος Lythrum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 4, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3195