Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriannanelson

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 01:02 ΜΜ CDT
Silphium integrifolium - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Silphium integrifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl158

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 02:51 ΜΜ UTC
Helianthus maximiliani - Photo (c) smwhite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smwhite
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Helianthus maximiliani, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl158

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 02:55 ΜΜ UTC
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl158

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 02:57 ΜΜ UTC
Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Populus deltoides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

carl158

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 03:12 ΜΜ UTC

Τόπος

Salina, KS, US (Google, OSM)
Quercus bicolor - Photo (c) Jean-Pol GRANDMONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Quercus bicolor, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

carl158

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 03:12 ΜΜ UTC

Τόπος

Salina, KS, US (Google, OSM)
Quercus muehlenbergii - Photo (c) Susan Crawford Tracy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Crawford Tracy
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Quercus muehlenbergii, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl158

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 03:18 ΜΜ UTC

Τόπος

Salina, KS, US (Google, OSM)
Cercis canadensis - Photo (c) dbarronoss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Cercis canadensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl158

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 03:52 ΜΜ UTC

Τόπος

Salina, KS, US (Google, OSM)
Sorghastrum nutans - Photo (c) Erica Fraley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erica Fraley
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Sorghastrum nutans, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl158

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 03:39 ΜΜ UTC

Τόπος

Salina, KS, US (Google, OSM)
Rhus glabra - Photo (c) Ron Marusak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Marusak
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Rhus glabra, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl158

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 02:50 ΜΜ UTC
Desmanthus illinoensis - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Desmanthus illinoensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl158

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 04:23 ΜΜ UTC

Τόπος

Salina, KS, US (Google, OSM)
Phytolacca americana - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbroadhead

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 09:58 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Silphium perfoliatum - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Silphium perfoliatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrelbrown

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 06:07 ΜΜ CDT
Silphium integrifolium - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Silphium integrifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrelbrown

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 07:42 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Observed last season in bloom, established species

Silphium integrifolium - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Silphium integrifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrelbrown

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 03:41 ΜΜ CDT
Silphium integrifolium - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Silphium integrifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmhalvel

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 09:15 ΠΜ UTC
Silphium integrifolium - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Silphium integrifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff_hickle

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 02:58 ΜΜ UTC
Silphium integrifolium - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Silphium integrifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hreman

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 10:32 ΠΜ EDT
Ταράξακος - Photo (c) Masha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Masha
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrelbrown

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 04:43 ΜΜ CDT
Silphium integrifolium - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Silphium integrifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex1231

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 02:51 ΜΜ UTC
Silphium integrifolium - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη alexandragriffin: Silphium integrifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 20