Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 10:15 ΜΜ HST
Hamadryas iphthime - Photo (c) Jan Meerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Meerman
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Hamadryas iphthime, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 12:26 ΜΜ CDT
Hamadryas guatemalena - Photo (c) Eric van den Berghe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric van den Berghe
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Hamadryas guatemalena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 10:35 ΠΜ CDT
Urbanus esmeraldus - Photo (c) Ignacio A. Rodríguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ignacio A. Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Urbanus esmeraldus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 04:05 ΜΜ HST
Chlosyne melanarge - Photo (c) Erick Noe Tapia Banda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erick Noe Tapia Banda
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Chlosyne melanarge, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 03:58 ΜΜ HST
Mechanitis polymnia - Photo (c) Norton Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norton Santos
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Mechanitis polymnia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 01:47 ΜΜ HST
Chlosyne janais - Photo (c) Silvano LG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Silvano LG
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Chlosyne janais, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 05:17 ΜΜ CDT
Dione moneta poeyii - Photo (c) Ignacio A. Rodríguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ignacio A. Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Dione moneta ssp. poeyii, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:29 ΜΜ HST
Calycopis isobeon - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Calycopis isobeon, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 12:45 ΜΜ HST
Astraptes fulgerator - Photo (c) John Rosford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Rosford
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Astraptes fulgerator, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 12:48 ΜΜ CDT
Lasaia sula - Photo (c) Dave Wendelken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Wendelken
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Lasaia sula, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 11:29 ΠΜ CDT
Dismorphia amphione - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Türkmen
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Dismorphia amphione, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 11:50 ΠΜ CDT
Burnsius orcus - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Burnsius orcus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 12:49 ΜΜ HST
Tegosa anieta - Photo (c) Hinko Talsma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hinko Talsma
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Tegosa anieta, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 12:56 ΜΜ HST
Chlosyne melanarge - Photo (c) Erick Noe Tapia Banda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erick Noe Tapia Banda
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Chlosyne melanarge, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 02:19 ΜΜ HST
Tegosa guatemalena - Photo (c) Ivani Martínez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivani Martínez
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Tegosa guatemalena, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 12:56 ΠΜ HST
Tegosa guatemalena - Photo (c) Ivani Martínez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivani Martínez
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Tegosa guatemalena, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 01:02 ΜΜ HST
Burnsius oileus - Photo (c) Jorge Vargas Ramírez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge Vargas Ramírez
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Burnsius oileus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 09:32 ΠΜ HST
Heliconius hortense - Photo (c) Carlos Palomera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Heliconius hortense, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 03:33 ΜΜ HST
Chlosyne melanarge - Photo (c) Erick Noe Tapia Banda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erick Noe Tapia Banda
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Chlosyne melanarge, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 04:52 ΜΜ HST
Melinaea lilis imitata - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Melinaea lilis ssp. imitata, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 01:48 ΜΜ CDT
Dynamine dyonis - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Dynamine dyonis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelicaamaral99

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 07:53 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Encontrada al pie de la playa

Carissa macrocarpa - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Carissa macrocarpa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kely_28

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 05:30 ΜΜ UTC

Τόπος

San Simón el Alto (Google, OSM)
Dione - Photo (c) Miguel San Martín, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miguel San Martín
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Γένος Dione, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elvira_del_campo

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 02:03 ΜΜ CDT
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)

Παρατηρητής

alfredo914

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 12:51 ΜΜ CDT
Ιβίσκος - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

juanca_201

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 05:11 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Es mi profesor

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allannois3

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2019 09:29 ΠΜ CST

Περιγραφή

Yoghurt

Artocarpus heterophyllus - Photo (c) palanisamy paramasivan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by palanisamy paramasivan
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_gtz: Artocarpus heterophyllus, Ένα μέλος του Μορεοειδή (Οικογένεια Moraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 27