Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chasepenz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 11:35 ΠΜ CDT
Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ian Manning
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanmant

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018

Τόπος

blue granite lake (Google, OSM)
Potentilla drummondii - Photo (c) 2012 Gary A. Monroe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla drummondii, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhorthos

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 02:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On serpentine soil in Siskiyou Mountains. Elaborate and distinctive structure at base of leaves in photo 4.

Horkelia howellii - Photo (c) Saelon Renkes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saelon Renkes
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Horkelia howellii, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redrhubarb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 06:25 ΜΜ UTC
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sandy Wolkenberg
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Clematis terniflora, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 02:26 ΜΜ PDT
Potentilla gracilis - Photo (c) Jon David Nelson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon David Nelson
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla gracilis, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenfant

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 10:59 ΠΜ PDT
Potentilla versicolor - Photo (c) Adam Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla versicolor, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 03:49 ΜΜ PDT
Potentilla breweri - Photo (c) siadawn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla breweri, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 03:46 ΜΜ PDT
Potentilla breweri - Photo (c) siadawn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla breweri, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 11:39 ΠΜ PDT
Potentilla drummondii - Photo (c) 2012 Gary A. Monroe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla drummondii, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny_feick

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 03:54 ΜΜ MDT
Potentilla drummondii - Photo (c) 2012 Gary A. Monroe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla drummondii, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 04:56 ΜΜ PDT

Περιγραφή

FNA's description of P. versicolor says it should only have 3-6 leaflets on each side. Maybe that's not quite right?

Potentilla versicolor - Photo (c) Adam Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla versicolor, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 09:56 ΠΜ PDT

Περιγραφή

P. versicolor or P. breweri?

Potentilla versicolor - Photo (c) Adam Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla versicolor, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 04:17 ΜΜ PDT
Potentilla drummondii - Photo (c) 2012 Gary A. Monroe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla drummondii, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 02:46 ΜΜ PDT
Potentilla drummondii - Photo (c) 2012 Gary A. Monroe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla drummondii, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkrampl

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 08:27 ΠΜ MDT
Potentilla gracilis flabelliformis - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla gracilis var. flabelliformis, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 03:47 ΜΜ PDT
Potentilla gracilis - Photo (c) Jon David Nelson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon David Nelson
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla gracilis, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelesims

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 12:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Sample 1

This potentilla was mixed in clumps with another species, P. flabellifolia.
I did not record which bees were collected from which species.

Potentilla breweri - Photo (c) siadawn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla breweri, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peightontrieloff

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 03:08 ΜΜ CDT
Athyrium - Photo (c) Zack Harris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zack Harris
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Τμήμα Athyrium, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 12:36 ΜΜ CDT
Castanea dentata - Photo (c) Bob MacInnes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Castanea dentata, Ένα μέλος του Καστανιά (Γένος Castanea)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylor_justason

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 03:13 ΜΜ PDT
Potentilla - Photo (c) jroderick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Γένος Potentilla, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangernik707

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 04:56 ΜΜ PDT
Potentilla drummondii - Photo (c) 2012 Gary A. Monroe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla drummondii, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjnothhazen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 03:22 ΜΜ CDT

Τόπος

Fitchburg, WI, USA (Google, OSM)
Leonurus cardiaca - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Leonurus cardiaca, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 06:52 ΜΜ PDT
Potentilla breweri - Photo (c) siadawn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla breweri, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhorthos

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 01:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On serpentine soil in Siskiyou Mountains.

Horkelia howellii - Photo (c) Saelon Renkes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saelon Renkes
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Horkelia howellii, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creaturecalledkate

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 03:41 ΜΜ PDT
Potentilla versicolor - Photo (c) Adam Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla versicolor, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rnrenaud

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 04:36 ΜΜ MDT
Potentilla drummondii - Photo (c) 2012 Gary A. Monroe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla drummondii, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:57 ΠΜ PDT
Potentilla versicolor - Photo (c) Adam Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla versicolor, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 09:22 ΠΜ PDT
Potentilla - Photo (c) jroderick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Γένος Potentilla, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 11:19 ΠΜ PDT
Potentilla drummondii - Photo (c) 2012 Gary A. Monroe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla drummondii, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sensitive_plant

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 01:58 ΜΜ PDT
Potentilla drummondii - Photo (c) 2012 Gary A. Monroe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexadinicola: Potentilla drummondii, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 605