Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοδεντροβάτης (Certhia familiaris)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 11:34 ΠΜ MSK
Βουνοδεντροβάτης - Photo (c) Михаил Кузьмин, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Михаил Кузьмин
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Βουνοδεντροβάτης (Certhia familiaris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 11:35 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Vladimir Ovchinnikov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vladimir Ovchinnikov
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 11:31 ΠΜ MSK
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) Павел, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Павел
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 11:39 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 11:42 ΠΜ MSK
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 12:01 ΜΜ MSK
Κοινός Πύρρουλας - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 02:26 ΜΜ MSK
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 02:26 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Илья Сухов
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 12:35 ΜΜ MSK
Κοινός Σταυρομύτης - Photo (c) Sergey Pisarevskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 11:58 ΠΜ MSK
Καλόγερος - Photo (c) Oscar Valencoso - Salomé Planas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 11:10 ΠΜ MSK
Νανόμπουφος - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Νανόμπουφος (Asio otus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 11:03 ΠΜ MSK
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 10:59 ΠΜ MSK
Κοινό Λούγαρο - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 01:46 ΜΜ MSK
Κοινό Λούγαρο - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 01:32 ΜΜ MSK
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) Andreas Trepte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 01:25 ΜΜ MSK
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 12:33 ΜΜ MSK
Βουνοπαπαδίτσα - Photo (c) Andrew Bazdyrev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Bazdyrev
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 12:30 ΜΜ MSK
Χρυσοβασιλίσκος - Photo (c) Cliff Watkinson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 12:31 ΜΜ MSK
Καλόγερος - Photo (c) Oscar Valencoso - Salomé Planas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοδεντροβάτης (Certhia familiaris)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 12:29 ΜΜ MSK
Βουνοδεντροβάτης - Photo (c) Михаил Кузьмин, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Михаил Кузьмин
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Βουνοδεντροβάτης (Certhia familiaris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 05:31 ΜΜ MSK
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Pierre Noel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pierre Noel
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sobeymorales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 10:21 ΠΜ CST
Icterus spurius - Photo (c) Dan Pancamo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Icterus spurius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)

Παρατηρητής

rma3_corvids

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 01:29 ΜΜ GMT
Χαβαρόνι - Photo (c) Hasan Karagülmez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb-k9pitou

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 1996 12:16 ΜΜ EST

Περιγραφή

C’est pour l’oiseau qui est devant l’autre.
It’s for the bird which is in the first plane.

Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

purm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 01:37 ΜΜ GMT
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

vladimir175

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 11:49 ΠΜ MSK
Φλώρος - Photo (c) Martin Kunz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Φλώρος (Chloris chloris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

corvus_corax1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 04:08 ΜΜ +04
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

irinar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 11:11 ΠΜ MSK
Σπίνος - Photo (c) Jonny Andrews, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonny Andrews
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 09:16 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Илья Сухов
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

lex_deineko

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 12:10 ΜΜ MSK

Τόπος

Kursk, RU-KS, RU (Google, OSM)
Κάργια - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη alex-14: Κάργια (Corvus monedula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 31