Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allan7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 10:23 ΠΜ CST
Spicauda procne - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Spicauda procne, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allan7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 10:25 ΠΜ CST
Cecropterus coyote - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Cecropterus coyote, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:59 ΜΜ CST
Danaus plexippus plexippus - Photo (c) Jose S. Garza Herrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jose S. Garza Herrera
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Danaus plexippus ssp. plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:42 ΠΜ CST
Danaus plexippus plexippus - Photo (c) Jose S. Garza Herrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jose S. Garza Herrera
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Danaus plexippus ssp. plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allan7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 10:51 ΠΜ CST
Hemiargus ceraunus gyas - Photo (c) Jon Church, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Church
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Hemiargus ceraunus ssp. gyas, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allan7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 10:55 ΠΜ CST
Euptoieta hegesia meridiania - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Türkmen
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Euptoieta hegesia ssp. meridiania, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allan7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 11:03 ΠΜ CST
Anartia jatrophae luteipicta - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Anartia jatrophae ssp. luteipicta, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allan7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 11:11 ΠΜ CST
Anartia jatrophae luteipicta - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Anartia jatrophae ssp. luteipicta, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mar_bizu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 10:23 ΠΜ CST
Calephelis - Photo (c) Danny Goodding, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danny Goodding
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Γένος Calephelis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 11:07 ΠΜ EST
Glutophrissa drusilla noroesta - Photo (c) Charlie Jackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Glutophrissa drusilla ssp. noroesta, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdalena148

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 09:20 ΠΜ CST
Danaus plexippus plexippus - Photo (c) Jose S. Garza Herrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jose S. Garza Herrera
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Danaus plexippus ssp. plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2014 12:06 ΜΜ MST
Chioides albofasciatus - Photo (c) Ronnie Pitman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Chioides albofasciatus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Dione juno

Παρατηρητής

jazelegui

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 09:51 ΠΜ CST
Dione juno huascuma - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Dione juno ssp. huascuma, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_baxter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 02:41 ΜΜ CST

Περιγραφή

Esta mariposa se alimentaba entre las flores de un arbusto de buganvilla que crecía junto a la calle Hortensias en la colonia Alta Vista de Puerto Vallarta en una tarde soleada.

Parides photinus - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Álvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Parides photinus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brisa_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 05:45 ΜΜ CST
Bungalotis - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Γένος Bungalotis, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2014 12:06 ΜΜ MST
Danaus gilippus thersippus - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Türkmen
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Danaus gilippus ssp. thersippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2014 09:36 ΠΜ MST
Strymon istapa istapa - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Strymon istapa ssp. istapa, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 11:14 ΜΜ MST
Melanis acroleuca acroleuca - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Melanis acroleuca ssp. acroleuca, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana2235

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 08:08 ΠΜ CST
Leptophobia aripa elodia - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Leptophobia aripa ssp. elodia, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_baxter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 02:22 ΜΜ CST

Περιγραφή

Este patrón se alimentaba de las flores de los arbustos de buganvilla que crecían junto al Serrano’s Grill en la calle Púlpito en la colonia Alta Vista de Puerto Vallarta.

Spicauda procne - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Spicauda procne, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniosato

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 02:06 ΜΜ CST
Smyrna blomfildia datis - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Álvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Smyrna blomfildia ssp. datis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milohongo76

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 08:31 ΠΜ CST
Chlosyne theona minimus - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Chlosyne theona ssp. minimus, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milohongo76

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 08:12 ΠΜ CST
Hamadryas februa ferentina - Photo (c) Homero Bennet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Homero Bennet
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Hamadryas februa ssp. ferentina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milohongo76

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 07:50 ΠΜ CST
Gesta invisus - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Gesta invisus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milohongo76

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 07:43 ΠΜ CST
Grais stigmaticus stigmaticus - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Grais stigmaticus ssp. stigmaticus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_baxter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 01:58 ΜΜ CST

Περιγραφή

A esta saltarina no pareció importarle la ligera lluvia que cayó brevemente la tarde del lunes en la colonia Alta Vista de Puerto Vallarta.

Thorybes dorantes dorantes - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gustavo Fernando Durán
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Thorybes dorantes ssp. dorantes, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_baxter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:43 ΜΜ CST

Περιγραφή

Esta saltarina se alimentaba de las flores de las plantas de Albacar (Crusea hispida) que crecían al costado de la calle Hortensias en el barrio Alta Vista de Puerto Vallarta en una tarde parcialmente nublada de la última semana de noviembre.

Autochton neis - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Autochton neis, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marisolsamanthas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 11:27 ΠΜ CST
Thisbe lycorias - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Thisbe lycorias, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suemcg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 03:24 ΜΜ CST

Ετικέτες

Heraclides thoas autocles - Photo (c) Jérémie Lapèze, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jérémie Lapèze
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Heraclides thoas ssp. autocles, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suemcg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 03:09 ΜΜ CST

Ετικέτες

Heliconius erato cruentus - Photo (c) Antonio Robles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Antonio Robles
Η ταυτότητα του χρήστη aleturkmen: Heliconius erato ssp. cruentus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 219711