Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liliana59068

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 04:25 ΜΜ CEST
Onopordum acanthium - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Onopordum acanthium, Ένα μέλος του Ονόπορδο (Γένος Onopordum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valchie

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 10:43 ΠΜ CEST
Dianthus pavonius - Photo (c) Hectonichus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Dianthus pavonius, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2008 03:58 ΜΜ CEST

Τόπος

Sondrio, Italien (Google, OSM)
Chrysopogon gryllus - Photo (c) ceicher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Chrysopogon gryllus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ossidiana

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 09:35 ΠΜ CEST
Chrysopogon gryllus - Photo (c) ceicher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Chrysopogon gryllus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ossidiana

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 10:47 ΠΜ CEST
Chrysopogon gryllus - Photo (c) ceicher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Chrysopogon gryllus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ossidiana

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 02:31 ΜΜ CEST
Chrysopogon gryllus - Photo (c) ceicher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Chrysopogon gryllus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriele_lagrasta

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 11:44 ΠΜ CEST
Chrysopogon gryllus - Photo (c) ceicher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Chrysopogon gryllus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriele_lagrasta

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 11:52 ΠΜ CEST
Chrysopogon gryllus - Photo (c) ceicher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Chrysopogon gryllus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriele_lagrasta

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 05:34 ΜΜ CEST
Chrysopogon gryllus - Photo (c) ceicher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Chrysopogon gryllus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puntolino

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 04:06 ΜΜ CEST
Chrysopogon gryllus - Photo (c) ceicher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Chrysopogon gryllus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirko_tomasi

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 03:34 ΜΜ CEST
Chrysopogon gryllus - Photo (c) ceicher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Chrysopogon gryllus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriele_lagrasta

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 11:47 ΠΜ CET
Veronica sublobata - Photo (c) Muriel Bendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Muriel Bendel
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Veronica sublobata, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 03:19 ΜΜ CEST
Festuca scabriculmis - Photo (c) Giovanni Perico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giovanni Perico
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Festuca scabriculmis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theworldofpaolo

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 11:28 ΠΜ CEST
Petasites pyrenaicus - Photo (c) Andy Phillips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Petasites pyrenaicus, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elialipreri

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 03:01 ΜΜ CEST
Pentanema hirtum - Photo (c) Degtyarev Nikolai Ivanovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Degtyarev Nikolai Ivanovich
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Pentanema hirtum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ossidiana

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 12:35 ΜΜ CEST
Holcus lanatus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ossidiana

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 08:59 ΠΜ CEST
Holcus lanatus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriele_lagrasta

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:35 ΜΜ CEST
Holcus lanatus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpi

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 09:19 ΠΜ CEST
Holcus lanatus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giacomorossetti

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 01:43 ΜΜ CEST
Holcus lanatus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriele_lagrasta

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 03:14 ΜΜ CEST
Holcus lanatus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriele_lagrasta

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 06:04 ΜΜ CEST
Poa pratensis - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Poa pratensis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrgls

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 04:05 ΜΜ CEST

Τόπος

Milano MI, Italia (Google, OSM)
Holcus lanatus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gian53

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:22 ΠΜ CEST
Holcus lanatus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

banghao_cai

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 01:43 ΜΜ CEST
Holcus lanatus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fla-17

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 01:17 ΜΜ CEST
Holcus lanatus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrgls

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 11:53 ΠΜ CEST
Holcus lanatus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 08:01 ΠΜ CEST
Holcus lanatus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giancarlo_bazzoni

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:23 ΜΜ CEST
Holcus lanatus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palmira_cantoni

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 10:13 ΠΜ CEST
Holcus lanatus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη alessandro_gementi: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 88655