Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zach597

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 05:00 ΠΜ AEST
Concinnia sokosoma - Photo (c) collin clements, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by collin clements
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Concinnia sokosoma, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cirolana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 10:45 ΠΜ AEST
Carlia jarnoldae - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Carlia jarnoldae, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggingout365

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 09:55 ΜΜ AEST
Diporiphora australis - Photo (c) sbarton16, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sbarton16
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Diporiphora australis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggingout365

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 07:35 ΜΜ AEST
Carlia decora - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Carlia decora, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

levibrownwild

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 02:44 ΜΜ AEST
Carlia rubigo - Photo (c) Rob Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rob Foster
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Carlia rubigo, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenzobertola

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 06:27 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found crossing a very busy intersection in front of Castletown. Put back in the nearest water body

Chelodina canni - Photo (c) sarah macdonald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sarah macdonald
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Chelodina canni, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_and_beasties

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 12:57 ΜΜ AEST
Lampropholis mirabilis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Lampropholis mirabilis, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_and_beasties

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 04:50 ΜΜ AEST
Carlia rubigo - Photo (c) Rob Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rob Foster
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Carlia rubigo, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cate68

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 11:50 ΠΜ AEST
Carlia - Photo (c) James Ojascastro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Ojascastro
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Γένος Carlia, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cirolana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 07:54 ΠΜ AEST

Τόπος

Eastern Striped (Google, OSM)
Carlia decora - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Carlia decora, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cirolana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 11:07 ΠΜ AEST
Ctenotus taeniolatus - Photo (c) damienesquerre2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Ctenotus taeniolatus, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lana1875

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 04:33 ΜΜ AEST
Carlia rubigo - Photo (c) Rob Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rob Foster
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Carlia rubigo, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danicalockett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Cercartetus caudatus - Photo (c) David White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David White
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Cercartetus caudatus, Ένα μέλος του Μαρσιποφόρα (Ανθυποτάξη Marsupialia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danicalockett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure if a feathertail or pygmy possum.

Cercartetus caudatus - Photo (c) David White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David White
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Cercartetus caudatus, Ένα μέλος του Μαρσιποφόρα (Ανθυποτάξη Marsupialia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nichole1234

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 01:24 ΜΜ AEST
Pseudochirops archeri - Photo (c) HUANG QIN, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by HUANG QIN
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Pseudochirops archeri, Ένα μέλος του Μαρσιποφόρα (Ανθυποτάξη Marsupialia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alicemareeba

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 09:15 ΠΜ AEST
Dasyurus hallucatus - Photo (c) Adam Brice, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Brice
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Dasyurus hallucatus, Ένα μέλος του Μαρσιποφόρα (Ανθυποτάξη Marsupialia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)

Παρατηρητής

johngorey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 06:55 ΠΜ AEST
Πλατύποδας - Photo (c) Dash Huang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgwhite

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 02:19 ΜΜ AEST
Syconycteris australis - Photo (c) Entol Afnan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Entol Afnan
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Syconycteris australis, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoologistmitch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 11:37 ΜΜ AEST
Trichosurus johnstonii - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Trichosurus johnstonii, Ένα μέλος του Μαρσιποφόρα (Ανθυποτάξη Marsupialia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

christinemauger_bha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 01:25 ΠΜ AEST
Κοάλα - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Κοάλα (Phascolarctos cinereus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mscaus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 05:04 ΜΜ AEST
Varanus panoptes panoptes - Photo (c) Ethan Craft, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ethan Craft
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Varanus panoptes ssp. panoptes, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessh-m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 04:39 ΜΜ AEST
Gnathanodon speciosus - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Gnathanodon speciosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκυλόψαρο (Scyliorhinus canicula)

Παρατηρητής

halvard_midtun

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 12:06 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Caught in Trawl during scientific cruise with Norwegian Institute of Marine Research (IMR)

Σκυλόψαρο - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Σκυλόψαρο (Scyliorhinus canicula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cirolana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 05:50 ΜΜ AEST
Carlia decora - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Carlia decora, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soggyboots

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 10:54 ΠΜ AEST
Carlia rostralis - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Carlia rostralis, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherry75

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 10:32 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Paluma, north queensland

Xanthotis macleayanus - Photo (c) Kevin Rolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Xanthotis macleayanus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenzobertola

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 11:56 ΠΜ AEST

Περιγραφή

<10 cm hatchling

Demansia torquata - Photo (c) Noah Kirkland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Noah Kirkland
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Demansia torquata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fubberpish

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024
Lophognathus horneri - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Lophognathus horneri, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romainsouchaud

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 09:53 ΠΜ AEST
Carlia decora - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Carlia decora, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fubberpish

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024
Ctenotus robustus - Photo (c) coenobita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by coenobita
Η ταυτότητα του χρήστη aleckarcz: Ctenotus robustus, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1995