Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kstutis6

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 07:12 PM +03
Dialineura anilis - Photo (c) Heidi Saajola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Dialineura anilis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

algisquartz

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 04:09 PM EEST

Τόπος

69485, Lietuva (Google, OSM)
Dialineura anilis - Photo (c) Heidi Saajola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Dialineura anilis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teppomutanen

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 08:10 AM EEST
Dialineura anilis - Photo (c) Heidi Saajola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Dialineura anilis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romainclem

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Germany (Google, OSM)
Dialineura anilis - Photo (c) Heidi Saajola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Dialineura anilis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selojora

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 05:17 PM +03
Dialineura anilis - Photo (c) Heidi Saajola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Dialineura anilis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 06:27 PM CEST
Dialineura anilis - Photo (c) Heidi Saajola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Dialineura anilis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xespok

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 07:16 PM CEST

Περιγραφή

The second record right after the first. THis allowed closer shots.

Thereva aurata - Photo (c) Aleksander Golemaj, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Thereva aurata, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_wildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 06:35 PM UTC
Aculepeira armida - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Aculepeira armida, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranavarro

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 09:31 PM CEST
Aculepeira armida - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Aculepeira armida, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmen_mz

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 01:03 PM UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Thanatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Γένος Thanatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Καβούρι Thomisus onustus

Παρατηρητής

george_wildlife

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 01:45 PM UTC
Αράχνη Καβούρι - Photo (c) Lucarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Αράχνη Καβούρι (Thomisus onustus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Ναπολέων Synema globosum

Παρατηρητής

saranavarro

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 12:50 PM CEST
Αράχνη Ναπολέων - Photo (c) Gilberto Sánchez Jardón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Αράχνη Ναπολέων (Synema globosum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranavarro

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:46 PM CEST
Micrommata ligurina - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Micrommata ligurina, Ένα μέλος του Μικρομμάτα (Γένος Micrommata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayte1

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 07:46 PM UTC
Uloborus walckenaerius - Photo (c) Анатолий Озерной /Anatoliy Ozernoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Uloborus walckenaerius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranavarro

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:22 PM CEST
Oxyopes heterophthalmus - Photo (c) Thomas Silberfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Oxyopes heterophthalmus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranavarro

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:08 PM CEST
Cyrba algerina - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Cyrba algerina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranavarro

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 03:15 PM CEST
Gibbaranea bituberculata - Photo (c) Philippe  Garcelon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Gibbaranea bituberculata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranavarro

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 04:15 PM CEST
Agalenatea redii - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Agalenatea redii, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranavarro

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:20 PM CEST
Eresus - Photo (c) Fritz Geller-Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Γένος Eresus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranavarro

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 07:22 PM CEST

Τόπος

Ambroz 2 (Google, OSM)
Agalenatea redii - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Agalenatea redii, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardoramirez-anapri

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:21 PM CEST

Περιγραφή

Invitación de mis amigos Sara y Miguel Angel , una estupendisima tarde identificando todo tipo de insectos con David. Biomaraton Madrid City Nature Challenge - ANAPRI

Ετικέτες

Oxyopes heterophthalmus - Photo (c) Thomas Silberfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Oxyopes heterophthalmus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_wildlife

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 03:13 PM UTC
Xysticus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranavarro

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:18 PM CEST

Περιγραφή

Encontrada en charca temporal | found in temporary pond

Pelecopsis - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Γένος Pelecopsis, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:33 PM CEST

Ετικέτες

Menemerus - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Γένος Menemerus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardoramirez-anapri

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:23 PM CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Περιγραφή

Invitación de mis amigos Sara y Miguel Angel , una estupendisima tarde identificando todo tipo de insectos con David. Biomaraton Madrid City Nature Challenge - ANAPRI

Ετικέτες

Agalenatea redii - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Agalenatea redii, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alicia_page_quicios

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 01:51 PM CEST

Περιγραφή

Alimentandose de un Libelloides

Oxyopes heterophthalmus - Photo (c) Thomas Silberfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Oxyopes heterophthalmus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Πασχαλίτσα Eresus kollari

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:20 PM CEST

Ετικέτες

Eresus - Photo (c) Fritz Geller-Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Γένος Eresus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chantalduj

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:14 PM CEST
Pisaura mirabilis - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Pisaura mirabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_wildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 05:09 PM UTC
Mangora acalypha - Photo (c) salvatore_infanti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Mangora acalypha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Καβούρι Thomisus onustus

Παρατηρητής

george_wildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 04:52 PM UTC
Αράχνη Καβούρι - Photo (c) Lucarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alberto_narro: Αράχνη Καβούρι (Thomisus onustus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2249