Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockdove8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 12:09 ΜΜ PST
Aechmophorus occidentalis - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Aechmophorus occidentalis, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelptaylor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Haliotis fulgens - Photo (c) Brenna Green, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brenna Green
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Haliotis fulgens, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceewesterly

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 02:50 ΜΜ PDT
Aporus - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Γένος Aporus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myaldo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:21 ΜΜ PST
Taliepus nuttallii - Photo (c) Jeff Goddard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Taliepus nuttallii, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth75822

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:02 ΜΜ PST
Pachygrapsus crassipes - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Pachygrapsus crassipes, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άκαρι (Υφομοταξία Acari)

Παρατηρητής

alphieantonio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 02:33 ΜΜ PST
Άκαρι - Photo (c) Benjamin Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myaldo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:44 ΜΜ PST
Codium fragile - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Codium fragile, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_swanson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:54 ΜΜ PST
Phragmatopoma californica - Photo (c) kqedquest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Phragmatopoma californica, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myaldo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:54 ΜΜ PST
Megathura crenulata - Photo (c) Amber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Megathura crenulata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth75822

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:54 ΜΜ PST
Megathura crenulata - Photo (c) Amber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Megathura crenulata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth75822

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:40 ΜΜ PST
Megathura crenulata - Photo (c) Amber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Megathura crenulata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth75822

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Haliotis fulgens - Photo (c) Brenna Green, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brenna Green
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Haliotis fulgens, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth75822

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:58 ΜΜ PST
Anthopleura sola - Photo (c) Ed Bierman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Anthopleura sola, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_weller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:22 ΜΜ PST
Octopus bimaculoides - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Octopus bimaculoides, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tidepooltales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023

Τόπος

San Diego, CA, USA (Google, OSM)
Stenoplax conspicua - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Stenoplax conspicua, Ένα μέλος του Χιτωνοειδή (Υπεροικογένεια Chitonoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darfio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:21 ΜΜ PST
Alia carinata - Photo (c) Zach Berghorst, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Berghorst
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Alia carinata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upthemountain

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:00 ΜΜ PST
Pinus coulteri - Photo (c) Kenneth Bader, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Bader
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Pinus coulteri, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronddhh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:51 ΜΜ PST
Opuntia basilaris - Photo (c) Michelle Cloud-Hughes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michelle Cloud-Hughes
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Opuntia basilaris, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huxhux

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:22 ΜΜ PST
Fissurella volcano - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Fissurella volcano, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

findmeoutside

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 09:36 ΠΜ PST
Estigmene acrea - Photo (c) Kent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kent Miller
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Estigmene acrea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coobrien

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 03:05 ΜΜ PST
Mytilus californianus - Photo (c) CAS Citizen Science, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by CAS Citizen Science
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Mytilus californianus, Ένα μέλος του Μύδια (Γένος Mytilus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsacer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:15 ΜΜ PST
Ariolimax - Photo (c) Such A Groke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Γένος Ariolimax, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 03:46 ΜΜ PST
Pteropurpura festiva - Photo (c) Tim Quinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tim Quinn
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Pteropurpura festiva, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paprika11

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 01:56 ΜΜ PDT
Clinocardium nuttallii - Photo (c) Jeff Ward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jeff Ward
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Clinocardium nuttallii, Ένα μέλος του Κυδώνια (Οικογένεια Cardiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

melissa_s_brown2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023
Καφέ Πελεκάνος - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efmer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:15 ΠΜ PST
Olneya tesota - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Olneya tesota, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haileytracks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:34 ΜΜ PST
Megastraea undosa - Photo (c) Juan Meza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Meza
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Megastraea undosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efmer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:25 ΠΜ PST
Aphyllon cooperi - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Aphyllon cooperi, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

threefourfourfive

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 03:38 ΜΜ PST
Anthopleura sola - Photo (c) Ed Bierman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Anthopleura sola, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Doriopsilla albopunctata - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη alantorretto: Doriopsilla albopunctata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6119