Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertorojo

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 04:13 ΜΜ EDT
Σαρκοφαγίδες - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη alancano: Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Μύγα (Musca domestica)

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2019
Οικιακή Μύγα - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alancano: Οικιακή Μύγα (Musca domestica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estela38

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 06:39 ΜΜ HST
Σαρκοφαγίδες - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη alancano: Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naomilpez

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 02:00 ΜΜ UTC
Lucilia cuprina - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη alancano: Lucilia cuprina, Ένα μέλος του Λουσίλια (Γένος Lucilia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annytd

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 03:23 ΜΜ CDT
Condylostylus - Photo (c) Daniel Vélez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη alancano: Γένος Condylostylus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annytd

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 02:45 ΜΜ CDT
Disonycha glabrata - Photo (c) Joseph Connors, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joseph Connors
Η ταυτότητα του χρήστη alancano: Disonycha glabrata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annytd

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 11:00 ΠΜ CDT
Chlosyne erodyle - Photo (c) Erick Noe Tapia Banda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erick Noe Tapia Banda
Η ταυτότητα του χρήστη alancano: Chlosyne erodyle, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annytd

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 12:26 ΜΜ CDT
Συρφίδες - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη alancano: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annytd

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2020 12:18 ΠΜ CST
Cerambycidae - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη alancano: Οικογένεια Cerambycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 9