Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 09:03 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Growing on Banksia bark in a moist chamber.

Comatricha elegans - Photo (c) Sarah Lloyd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sarah Lloyd
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Comatricha elegans, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 10:50 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Growing on Banksia marginata bark in a moist chamber.

Arcyria obvelata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Arcyria obvelata, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 12:13 ΜΜ MST
Arcyria obvelata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Arcyria obvelata, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βήχιο (Tussilago farfara)

Παρατηρητής

valera5

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 12:06 ΜΜ EET
Βήχιο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Βήχιο (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 11:52 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Growing in moist chamber on the bark of a living Banksia.

Echinostelium minutum - Photo (c) Xavier Muñoz-Báguena, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Xavier Muñoz-Báguena
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Echinostelium minutum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίλλα Η Δίφυλλη (Scilla bifolia)

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 04:21 ΜΜ EET
Σκίλλα Η Δίφυλλη - Photo (c) Bernd Haynold, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Σκίλλα Η Δίφυλλη (Scilla bifolia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίλλα Η Δίφυλλη (Scilla bifolia)

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 04:36 ΜΜ EET
Σκίλλα Η Δίφυλλη - Photo (c) Bernd Haynold, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Σκίλλα Η Δίφυλλη (Scilla bifolia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίλλα Η Δίφυλλη (Scilla bifolia)

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 04:39 ΜΜ EET
Σκίλλα Η Δίφυλλη - Photo (c) Bernd Haynold, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Σκίλλα Η Δίφυλλη (Scilla bifolia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 03:32 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Found on twigs and leaves that had accumulated on big tree log.

Didymium clavus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Didymium clavus, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 01:39 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

On Banksia integrifolia bark in a moist chamber.

Ceratiomyxa fruticulosa - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Ceratiomyxa fruticulosa, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 01:51 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Growing in a moist chamber on pine bark from a live tree.

Echinostelium fragile - Photo (c) peterzuidland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by peterzuidland
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Echinostelium fragile, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 01:47 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Growing in a moist chamber on pine bark from a live tree.

Echinostelium corynophorum - Photo (c) peterzuidland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by peterzuidland
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Echinostelium corynophorum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 05:21 ΜΜ EET
Ευρωπαϊκός Ασπάλακας - Photo (c) Wildlife Wanderer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Ευρωπαϊκός Ασπάλακας (Talpa europaea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyson_ehlers

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 03:17 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Nivicolous; sporocarps 1.5-1.8 mm, clustered on twig of subalpine shrub.
Stalk: 0.2-0.8 mm.
Sporotheca: 1.0-1.3 mm diam.
Peridium: iridescent blues and golds, studded with needle-like white crystals.
Capillitial threads becoming clear toward periphery, with many large dark brown nodules.
Spores: (9.2)9.3-10.1(10.2)µ; pale brown with contrasting large dark brown warts.

Lamproderma pulveratum - Photo (c) Alain Michaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alain Michaud
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Lamproderma pulveratum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

katrin_simon

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 01:53 ΜΜ CET
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βήχιο (Tussilago farfara)

Παρατηρητής

katrin_simon

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:38 ΜΜ CET
Βήχιο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Βήχιο (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

myxograzina

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023
Πευκοδρυοκολάπτης - Photo (c) Elio Giacone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elio Giacone
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kharkovbut

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 01:34 ΜΜ EET
Gonepteryx rhamni - Photo (c) Vlastimil Lata, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vlastimil Lata
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Gonepteryx rhamni, Ένα μέλος του Γωνηπτέριξ (Γένος Gonepteryx)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη (Γένος Veronica)

Παρατηρητής

kharkovbut

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 03:44 ΜΜ EET
Βερονίκη - Photo (c) cpfeuillet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cpfeuillet
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kharkovbut

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:46 ΜΜ EET
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βήχιο (Tussilago farfara)

Παρατηρητής

kharkovbut

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:29 ΜΜ EET
Βήχιο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Βήχιο (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kharkovbut

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:01 ΜΜ EET
Hepatica nobilis - Photo (c) Phil Benstead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Benstead
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Hepatica nobilis, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petamcdonald

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 08:51 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Found on the side of fallen stringy bark tree.

Paradiacheopsis acanthodes - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peta McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Paradiacheopsis acanthodes, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyson_ehlers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 02:45 ΜΜ PDT
Craterium leucocephalum - Photo (c) Thomas Laxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Thomas Laxton
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Craterium leucocephalum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kvandevere

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 01:48 ΜΜ PDT
Nymphalis antiopa - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Nymphalis antiopa, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

myxograzina

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 02:00 ΜΜ EET
Ζαρκάδι - Photo (c) Thorsten Wolpers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thorsten Wolpers
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 01:01 ΜΜ EET
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτοκαρυά (Corylus avellana)

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 01:44 ΜΜ EET
Λεπτοκαρυά - Photo (c) Steve Van de Voorde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Van de Voorde
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Λεπτοκαρυά (Corylus avellana)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiof

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023
Gonepteryx rhamni - Photo (c) Vlastimil Lata, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vlastimil Lata
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Gonepteryx rhamni, Ένα μέλος του Γωνηπτέριξ (Γένος Gonepteryx)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symphyta

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2016 03:36 ΜΜ CEST
Argynnis aglaja - Photo (c) Jean Guérin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Argynnis aglaja, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 2801