Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyson_ehlers

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 02:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Nivicolous, on underside of decorticated conifer wood along with Comatricha fusiformis. Sporocarps: sessile, 1.0-1.7 mm diam, coppery, shining. Peridium: single, membranous, thin. Capillitium: loose, threads long, smooth, straight or flexuose, sparsely branching, 1.0-2.5 um. Spores: 8.0-9.0 um, pinkish-pale ochraceous in mass, minutely spinulose.

Dianema nivale - Photo (c) Alison Pollack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Pollack
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Dianema nivale, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxograzina

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024
Scopula immorata - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Scopula immorata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxograzina

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024
Ematurga atomaria - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Ematurga atomaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxograzina

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024
Siona lineata - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Siona lineata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxograzina

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024
Araschnia levana - Photo (c) Cécile Bassaglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Araschnia levana, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

myxograzina

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyson_ehlers

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 12:29 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On bark and wood of old Abies log. Stalk filled with round cells; elaters long and tapered; spores 10-12 um, minutely spinulose/reticulate.

Hemitrichia decipiens - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Hemitrichia decipiens, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyson_ehlers

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 02:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On twigs near melting snow. Columella: white. Capillitium: pale brown-hyaline, 1-2 um. Spores: 10.3-12.9(16.0), dark brown, spinulose, with swelling on one side giving an "eyeball" appearance.

Diderma europaeum - Photo (c) Ryan Durand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Durand
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Diderma europaeum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 02:22 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Grown on a bryophyte covered small branch from a coastal bush.
Inner peridial membrane evenly covered in warts, spores have a pale area.
Confirmed on Slime Mold ID FB group

Licea denudescens - Photo (c) peterzuidland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by peterzuidland
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Licea denudescens, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

myxograzina

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024
Σφήκα Η Ευρωπαϊκή - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_thornhill

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 04:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On white pine needles. Two separate collections this day.

Physarum virescens - Photo (c) Alison Pollack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Pollack
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Physarum virescens, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weekend

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 01:27 ΜΜ CEST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 05:52 ΜΜ EEST
Convallaria majalis - Photo (c) prellinchen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Convallaria majalis, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)

Παρατηρητής

liubov_ilminska

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 07:20 ΜΜ EEST
Μυκητόζωα - Photo (c) Alexis Tinker-Tsavalas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxograzina

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2008 03:45 ΜΜ EDT
Diachea obovata - Photo (c) kim fleming, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kim fleming
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Diachea obovata, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 10:20 ΠΜ PST

Ετικέτες

Diachea obovata - Photo (c) kim fleming, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kim fleming
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Diachea obovata, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2011 12:06 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Diachea obovata - Photo (c) kim fleming, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kim fleming
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Diachea obovata, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

foxanature

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuri_bengus

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 01:08 ΜΜ EEST
Cicindela campestris - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Cicindela campestris, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)

Παρατηρητής

p_andrey

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 03:14 ΜΜ EEST
Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Arcyria cinerea - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Arcyria cinerea, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfa

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Diachea leucopodia - Photo (c) Alison Pollack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Pollack
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Diachea leucopodia, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyson_ehlers

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 01:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On decayed Populus trichocarpa wood. Elaters: spiny, 7-9 µm diam. Spores: finely reticulate, averaging 8-10 µm.

Trichia scabra - Photo (c) Ryan Durand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Durand
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Trichia scabra, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfelife

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 12:18 ΠΜ CEST

Τόπος

Pujaut, France (Google, OSM)
Melitaea cinxia - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Melitaea cinxia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfelife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 03:06 ΠΜ CST
Dryas iulia - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Dryas iulia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)

Παρατηρητής

dariia_borovyk

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 04:14 ΜΜ CEST
Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

dariia_borovyk

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2013 02:25 ΜΜ EEST
Μαχάων - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

dariia_borovyk

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 05:19 ΜΜ EEST
Μαχάων - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

dariia_borovyk

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2013 02:19 ΜΜ EEST
Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος - Photo (c) Alberto Colatore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto Colatore
Η ταυτότητα του χρήστη alainmyxos: Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3580