Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelyntomology

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 01:21 ΠΜ EDT
Tabanus americanus - Photo (c) John and Kendra Abbott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John and Kendra Abbott
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Tabanus americanus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faddaf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:24 ΜΜ +03

Περιγραφή

Near a human-made lake

Delia - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Γένος Delia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliwild1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Condylostylus - Photo (c) Daniel Vélez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Γένος Condylostylus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mabuva2021

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 02:41 ΜΜ EST
Fanniidae - Photo (c) tony_d, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tony_d
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Οικογένεια Fanniidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zealouswizard

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 04:55 ΜΜ EDT
Fucellia - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Γένος Fucellia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 11:57 ΠΜ EST
Thespis parva - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Thespis parva, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zane8

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2018 03:48 ΜΜ CDT
Anacimas dodgei - Photo (c) Zane Delaware, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zane Delaware
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Anacimas dodgei, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenkneidel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023

Περιγραφή

2 individuals (photos 1-5 body 3.3 mm and 6-9 body 3.9 mm)

Clausicella setigera - Photo (c) Kim Moore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim Moore
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Clausicella setigera, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecildomyiidae

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 04:14 ΜΜ EST
Muscina - Photo (c) TristramBrelstaff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Γένος Muscina, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdz

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2020 08:24 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Found when it bit my arm.

Hamatabanus floridensis - Photo (c) Arturo Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Arturo Santos
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Hamatabanus floridensis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

kyle_eaton_photography

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 04:10 ΜΜ PST

Περιγραφή

I found this large black pupa on the concrete part of the riverbed. I don't know how it got there. It was a bit muddy. Photos 2-4 show the spiracles. It was hard to the touch.

I collected it, but it never emerged.

Photos 4-8 and 11 were brightened in Photoshop.

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron567

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 01:47 ΜΜ CDT
Leskiini - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Léo-Guy de Repentigny
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Φυλή Leskiini, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisangell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)
Muscina - Photo (c) TristramBrelstaff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Γένος Muscina, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junebug-j

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:56 ΜΜ CST
Toxomerus marginatus - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Toxomerus marginatus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)

Παρατηρητής

akshitha_k

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 09:49 ΠΜ IST
Ακρίδες - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 11:03 ΠΜ PDT
Eutrichota - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by solomon hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Γένος Eutrichota, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seismicshrimp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 11:44 ΠΜ EDT
Coenosia tigrina - Photo (c) Christian Back, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Back
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Coenosia tigrina, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maynasta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 03:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Jericho, VT, USA (Google, OSM)
Stomoxys calcitrans - Photo (c) Michael H. King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Stomoxys calcitrans, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Μύγα (Musca domestica)

Παρατηρητής

robbieedun

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Οικιακή Μύγα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Richard Fuller
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Οικιακή Μύγα (Musca domestica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023
Calyptratae - Photo (c) Nature Lover, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nature Lover
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Υποενότητα ζώων Calyptratae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murex13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 01:14 ΜΜ EDT
Coenosia tigrina - Photo (c) Christian Back, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Back
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Coenosia tigrina, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murex13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 01:30 ΜΜ EDT
Coenosia tigrina - Photo (c) Christian Back, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Back
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Coenosia tigrina, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean579

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 01:22 ΜΜ PDT

Ετικέτες

HQ
Mesembrina latreillii - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jimmy Dee
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Mesembrina latreillii, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Μύγα (Musca domestica)

Παρατηρητής

pttrsn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 01:17 ΜΜ EDT
Οικιακή Μύγα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Richard Fuller
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Οικιακή Μύγα (Musca domestica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dugald

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Halifax, CA-NS, CA (Google, OSM)
Coenosia tigrina - Photo (c) Christian Back, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Back
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Coenosia tigrina, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)

Παρατηρητής

polylepis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 05:53 ΜΜ CDT
Σαρκοφαγίδες - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lythronax246

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Coenosia tigrina - Photo (c) Christian Back, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Back
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Coenosia tigrina, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cofa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 01:00 ΜΜ EDT
Stomoxys calcitrans - Photo (c) Michael H. King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Stomoxys calcitrans, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninastavlund

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 10:43 ΠΜ EDT
Hydrophoria lancifer - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Hydrophoria lancifer, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbieedun

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 04:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Plymouth, MA, USA (Google, OSM)
Stomoxys calcitrans - Photo (c) Michael H. King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aispinsects: Stomoxys calcitrans, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 53040