Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 06:06 ΜΜ -03
Philesia magellanica - Photo (c) danielaperezorellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Philesia magellanica, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 01:43 ΜΜ -03

Τόπος

Palena, CL-LL, CL (Google, OSM)
Metrosideros stipularis - Photo (c) Diego Alarcón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Alarcón
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Metrosideros stipularis, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 06:07 ΜΜ -03
Philesia magellanica - Photo (c) danielaperezorellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Philesia magellanica, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 06:05 ΜΜ -03
Berberis ilicifolia - Photo (c) María Regina Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by María Regina Silva
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Berberis ilicifolia, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 06:03 ΜΜ -03
Codonorchis lessonii - Photo (c) Miguel Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Miguel Vieira
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Codonorchis lessonii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 05:36 ΜΜ -03
Embothrium coccineum - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Embothrium coccineum, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 02:42 ΜΜ -03

Τόπος

Palena, CL-LL, CL (Google, OSM)
Nothofagus dombeyi - Photo (c) Ignacio Díaz-Hormazábal, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ignacio Díaz-Hormazábal
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Nothofagus dombeyi, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 12:10 ΜΜ -03

Τόπος

Palena, CL-LL, CL (Google, OSM)
Dysopsis glechomoides - Photo (c) Claire Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claire Brown
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Dysopsis glechomoides, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 01:45 ΜΜ -03
Philesia magellanica - Photo (c) danielaperezorellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Philesia magellanica, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 11:44 ΠΜ -03

Περιγραφή

Seto del lider

Coprosma repens - Photo (c) Pieter Stolwijk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pieter Stolwijk
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Coprosma repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 11:44 ΠΜ -03

Περιγραφή

Seto del lider

Coprosma repens - Photo (c) Pieter Stolwijk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pieter Stolwijk
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Coprosma repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 11:44 ΠΜ -03

Περιγραφή

Seto del lider

Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 03:08 ΜΜ -03

Τόπος

Chiloé, CL-LL, CL (Google, OSM)
Nolana paradoxa - Photo (c) danielaperezorellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Nolana paradoxa, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 04:03 ΜΜ -03

Τόπος

Palena, CL-LL, CL (Google, OSM)
Laureliopsis philippiana - Photo (c) Leonardo Mondaca Lara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonardo Mondaca Lara
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Laureliopsis philippiana, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 06:58 ΜΜ -03

Τόπος

Palena, CL-LL, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Aquí subir mariposa

Drimys winteri - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Drimys winteri, Ένα μέλος του Κανελλώδη (Τάξη Canellales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 02:14 ΜΜ -03
Fitzroya cupressoides - Photo (c) Patricio Novoa Quezada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Fitzroya cupressoides, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 02:25 ΜΜ -03
Metrosideros stipularis - Photo (c) Diego Alarcón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Alarcón
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Metrosideros stipularis, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 02:21 ΜΜ -03
Luzuriaga polyphylla - Photo (c) Leonardo Tempesta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonardo Tempesta
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Luzuriaga polyphylla, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 02:16 ΜΜ -03
Blechnum chilense - Photo (c) Pat Deacon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Blechnum chilense, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 02:42 ΜΜ -03
Weinmannia trichosperma - Photo (c) danielaperezorellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Weinmannia trichosperma, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 02:41 ΜΜ -03
Podocarpus nubigenus - Photo (c) danielaperezorellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Podocarpus nubigenus, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 02:59 ΜΜ -03
Luma apiculata - Photo (c) Daniela C. Pérez Orellana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Luma apiculata, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 03:20 ΜΜ -03
Desfontainia fulgens - Photo (c) Catalina Valeria, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Catalina Valeria
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Desfontainia fulgens, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 03:40 ΜΜ -03
Luzuriaga polyphylla - Photo (c) Leonardo Tempesta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonardo Tempesta
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Luzuriaga polyphylla, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 03:52 ΜΜ -03
Saxegothaea conspicua - Photo (c) danielaperezorellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Saxegothaea conspicua, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 03:56 ΜΜ -03
Azara lanceolata - Photo (c) Alice Roy-Bolduc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alice Roy-Bolduc
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Azara lanceolata, Ένα μέλος του Ιτεοειδή (Οικογένεια Salicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biovipah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2019 11:31 ΠΜ -03
Holcus lanatus - Photo (c) Belinda Lo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulaceae

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 07:53 ΜΜ -04

Περιγραφή

Espiga truncada, posiblemente C. multifaria

Carex multifaria - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nolan Exe
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Carex multifaria, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leticia_scarlets

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 10:41 ΠΜ -03
Chusquea - Photo (c) Mateo Hernandez Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mateo Hernandez Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Γένος Chusquea, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor_andres1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 10:27 ΠΜ -03
Mitraria coccinea - Photo (c) rdsage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rdsage
Η ταυτότητα του χρήστη aira_chilensis: Mitraria coccinea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2250