Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Φαλαρόποδας (Phalaropus tricolor)

Παρατηρητής

cheins1

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Τρίχρωμος Φαλαρόποδας - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Τρίχρωμος Φαλαρόποδας (Phalaropus tricolor)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheins1

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 09:41 ΠΜ CDT
Μικρός Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Μικρός Κιτρινοσκέλης (Tringa flavipes)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 07:58 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Been waiting for this all summer to see what it was!

Phlox paniculata - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Phlox paniculata, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 10:03 ΠΜ UTC
Carduus nutans - Photo (c) Izabella Farr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Izabella Farr
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Carduus nutans, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019 04:48 ΜΜ UTC
Μεγαχείλη - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 04:56 ΜΜ UTC
Eschscholzia californica - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 10:42 ΠΜ UTC
Tipula abdominalis - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Tipula abdominalis, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 10:42 ΠΜ UTC
Τιπουλίδες - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 08:43 ΜΜ UTC
Silene latifolia - Photo (c) quandary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Silene latifolia, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 10:42 ΠΜ UTC
Tipula abdominalis - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Tipula abdominalis, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 10:11 ΠΜ UTC
Paeonia officinalis - Photo (c) Xavier Béjar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Paeonia officinalis, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 04:25 ΜΜ UTC
Rosa chinensis - Photo (c) xtbg-eec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by xtbg-eec
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Rosa chinensis, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018 05:11 ΜΜ CDT
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by musicmanz
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 11:15 ΜΜ CDT
Eupatorium - Photo (c) Cynthia Su, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cynthia Su
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Γένος Eupatorium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 04:56 ΜΜ UTC
Eschscholzia californica - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 10:42 ΠΜ UTC
Tipula trivittata - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Tipula trivittata, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 10:42 ΠΜ UTC
Tipula abdominalis - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Tipula abdominalis, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 10:42 ΠΜ UTC
Τιπουλίδες - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 12:10 ΜΜ UTC
Spathiphyllum wallisii - Photo (c) 歐陽秀華, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 歐陽秀華
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Spathiphyllum wallisii, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 12:10 ΜΜ UTC
Spathiphyllum - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Γένος Spathiphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαπωνική Σπειραία (Spiraea japonica)

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 04:59 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Invasive species to the us. Very detrimental to native plants

Σπειραία - Photo (c) nico orint, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by nico orint
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Σπειραία (Γένος Spiraea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουσκούδι (Silene vulgaris)

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 05:52 ΜΜ UTC
Σιληνή - Photo (c) manual crank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2019 10:16 ΜΜ UTC
Viola canadensis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Viola canadensis, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 08:43 ΜΜ UTC
Parthenium integrifolium - Photo (c) jtuttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jtuttle
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Parthenium integrifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο (Γένος Geranium)

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2018 10:47 ΠΜ CDT
Geranium maculatum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Geranium maculatum, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 06:37 ΜΜ MST
Enallagma praevarum - Photo (c) Bill Carrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bill Carrell
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Enallagma praevarum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο (Γένος Geranium)

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2018 10:47 ΠΜ CDT
Γεράνιο - Photo (c) Apollonio Tottoli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

amy145

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2016 09:52 ΠΜ CDT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) whitemudwayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 11:01 ΠΜ UTC
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesikamitchell

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 02:25 ΜΜ UTC
Ornithogalum umbellatum - Photo (c) Samanta Conte, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Samanta Conte
Η ταυτότητα του χρήστη ailisathe: Ornithogalum umbellatum, Ένα μέλος του Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 33