Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudydiaz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 03:36 ΜΜ PST

Περιγραφή

Chaparral. On exudate emited from broken branches of Rhus integrifolia.

Apothecia 0.5–0.9 mm tall. Stalk K-. Asci 34–37 x 3.2–3.3 µm; with channel at apex. Ascospores non-septate, ellipsoid, 5.2–6.4 x 2.3–3.3 µm (mean 5.7 x 2.9 µm).

Same collection as: https://www.inaturalist.org/observations/191417880

Chaenothecopsis perforata - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tomás Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Chaenothecopsis perforata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanethebrain

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 02:54 ΜΜ AKDT
Caliciopsis - Photo (c) James Kameron Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Kameron Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Γένος Caliciopsis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturoc

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 03:38 ΜΜ CDT
Dalea pogonathera - Photo (c) Richard Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Dalea pogonathera, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesus_mercury28

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:27 ΜΜ CST
Parmeliaceae - Photo (c) naturalisttrent, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalisttrent
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Οικογένεια Parmeliaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cacapmix

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:44 ΠΜ PST
Ramalina - Photo (c) Linda Phillips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Phillips
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Γένος Ramalina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 03:25 ΜΜ MST
Evernia divaricata - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Evernia divaricata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adgilesg_cetmar11

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 02:42 ΜΜ PST

Τόπος

Mexicali, B.C., MX (Google, OSM)
Verrucariaceae - Photo (c) Janet Guardiola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janet Guardiola
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Οικογένεια Verrucariaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaniaaixel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 10:17 ΜΜ CST
Lobariella - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jean-Paul Boerekamps
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Γένος Lobariella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 02:34 ΜΜ CST
Pertusariaceae - Photo (c) Daryl Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Οικογένεια Pertusariaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2013

Τόπος

Nuevo León, MX (Google, OSM)
Caloplaca - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Γένος Caloplaca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

jesus_mercury28

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:20 ΠΜ CST
Trentepohlia - Photo (c) Thomas Laxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Thomas Laxton
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Γένος Trentepohlia, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 08:46 ΠΜ CST
Stereocaulon - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Γένος Stereocaulon, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyhyde

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 05:10 ΜΜ PST
Stereocaulon - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Γένος Stereocaulon, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frvh1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 02:50 ΜΜ CET

Τόπος

Aalst, België (Google, OSM)
Lichenochora obscuroides - Photo (c) George Greiff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Greiff
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Lichenochora obscuroides, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnytoste

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 04:01 ΜΜ CST

Περιγραφή

Vulpicida host.

Abrothallus peyritschii - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Abrothallus peyritschii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah432

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 04:26 ΜΜ MDT
Irpiciporus mollis - Photo (c) Nancy Kolkebeck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nancy Kolkebeck
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Irpiciporus mollis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018 02:47 ΜΜ EST
Irpiciporus mollis - Photo (c) Nancy Kolkebeck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nancy Kolkebeck
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Irpiciporus mollis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 03:06 ΜΜ MST
Psoroma hypnorum - Photo (c) Ida B D Jacobsen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ida B D Jacobsen
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Psoroma hypnorum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan18815

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Sulzbacheromyces leucodontium - Photo (c) Juan Andres Sanchez Gaviria, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Andres Sanchez Gaviria
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Sulzbacheromyces leucodontium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marplant

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 07:02 ΜΜ CDT
Lecanora - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Γένος Lecanora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 09:46 ΜΜ MST

Τόπος

Yécora, Son., MX (Google, OSM)
Ramalina - Photo (c) Linda Phillips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Phillips
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Γένος Ramalina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 09:46 ΜΜ MST

Τόπος

Yécora, Son., MX (Google, OSM)
Lecanora - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Γένος Lecanora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benigno-gomez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 05:14 ΜΜ CST
Caloplaca - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Γένος Caloplaca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 10:28 ΜΜ MST

Τόπος

Yécora, Son., MX (Google, OSM)
Ramalina - Photo (c) Linda Phillips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Phillips
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Γένος Ramalina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 10:33 ΜΜ MST

Τόπος

Yécora, Son., MX (Google, OSM)
Hypotrachyna - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tomás Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Γένος Hypotrachyna, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liliana-reyes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:23 ΜΜ PST
Acarospora - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Γένος Acarospora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_betancourt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:52 ΜΜ CST
Graphidaceae - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Οικογένεια Graphidaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_betancourt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:52 ΜΜ CST
Buellia - Photo (c) Jacob Zippy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jacob Zippy
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Γένος Buellia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_betancourt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 10:08 ΠΜ CST
Ramboldia - Photo (c) Giff Beaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giff Beaton
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Γένος Ramboldia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozomatli_zenokron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:14 ΜΜ CST
Candelina submexicana - Photo (c) Alejandro Huereca Delgado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alejandro Huereca Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη ahuereca: Candelina submexicana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 18219