Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbelliveau

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Halifax, CA-NS, CA (Google, OSM)
Κουνούπια - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a10marty

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 07:03 PM ADT

Τόπος

401 Piggott Ave (Google, OSM)
Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) DaPuglet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grnleaf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 02:48 PM PDT
Rudbeckia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Γένος Rudbeckia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

robertonb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 03:33 PM ADT
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandamorine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 12:02 PM ADT
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)

Παρατηρητής

jingyi_xu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 06:08 PM ADT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) Tommy Farquhar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)

Παρατηρητής

bobermay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2017 02:17 PM EDT
Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Pablo Balduvino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robichandre

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 04:52 PM ADT
Rumex crispus - Photo (c) Nikolay Panasenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Rumex crispus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindyjamie

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 04:12 PM ADT
Impatiens glandulifera - Photo (c) john_barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Impatiens glandulifera, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πουπουλόπαπια (Somateria mollissima)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 10:45 AM PDT

Ετικέτες

Κοινή Πουπουλόπαπια - Photo (c) David Merrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Κοινή Πουπουλόπαπια (Somateria mollissima)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 11:16 AM PDT

Περιγραφή

Irving Nature Park, NB

Ετικέτες

Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) Tommy Farquhar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 11:15 AM PDT

Περιγραφή

Irving Nature Park, Saint John

Ετικέτες

Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμυρήθρα (Salicornia europaea)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 11:11 AM PDT

Περιγραφή

Irving Nature Park, Saint John

Αρμυρήθρα - Photo (c) Bas Kers (NL), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Αρμυρήθρα (Salicornia europaea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 11:25 AM PDT
Solidago sempervirens - Photo (c) barnabyblack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Solidago sempervirens, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 11:29 AM PDT
Ilex mucronata - Photo (c) campkinkora, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Ilex mucronata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mojavebluenoser

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 12:47 PM ADT

Περιγραφή

?

Culicinae - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Υποοικογένεια Culicinae, Ένα μέλος του Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mojavebluenoser

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 12:07 PM ADT
Ribes uva-crispa - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Ribes uva-crispa, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mojavebluenoser

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 12:16 PM ADT
Xanthoria parietina - Photo (c) Drow_male, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junkjack

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 07:41 AM ADT
Vaccinium angustifolium - Photo (c) cassi saari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Vaccinium angustifolium, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonryder-burbidge

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 06:29 PM ADT
Betula alleghaniensis - Photo (c) Nathaniel Sharp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Betula alleghaniensis, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marciabel

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 03:29 PM ADT
Orgyia leucostigma - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Orgyia leucostigma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark885

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 07:13 PM ADT
Orgyia leucostigma - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Orgyia leucostigma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerbhampton

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 05:26 PM EDT
Clintonia borealis - Photo (c) manual crank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Clintonia borealis, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerbhampton

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 05:26 PM EDT
Solidago canadensis - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Solidago canadensis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerbhampton

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 05:26 PM EDT
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Pavel Popov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Chamaenerion angustifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)

Παρατηρητής

chickadee77

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 12:14 PM ADT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) Tommy Farquhar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alesia2

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 05:48 PM ADT
Orgyia leucostigma - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Orgyia leucostigma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonryder-burbidge

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 06:17 PM ADT
Centaurea nigra - Photo (c) Cody Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Centaurea nigra, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawn254

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 01:11 PM ADT
Lupinus polyphyllus - Photo (c) katroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Lupinus polyphyllus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonryder-burbidge

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 06:25 PM ADT
Quercus rubra - Photo (c) Maggie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aeboyles: Quercus rubra, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 63