Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafas-lara

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 04:00 ΜΜ MST
Rothschildia cinctus - Photo (c) Ricardo Arredondo T., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Arredondo T.
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Rothschildia cinctus, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonasrodher

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 12:17 ΜΜ MDT
Gaga kaulfussii - Photo (c) Jesús Moreno Navarro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesús Moreno Navarro
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Gaga kaulfussii, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonasrodher

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 09:56 ΠΜ MDT
Myriopteris aurea - Photo (c) R.E.Llanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by R.E.Llanos
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Myriopteris aurea, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 04:24 ΜΜ MST

Τόπος

Yécora, Son., MX (Google, OSM)
Woodsia cochisensis - Photo (c) Ethan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ethan
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Woodsia cochisensis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 04:56 ΜΜ MST
Myriopteris aurea - Photo (c) R.E.Llanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by R.E.Llanos
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Myriopteris aurea, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marplant

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2016 11:00 ΠΜ MDT
Jatropha cordata - Photo (c) Carmen Esquivel Mendívil, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carmen Esquivel Mendívil
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Jatropha cordata, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilce_icela1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 12:10 ΜΜ MST

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)
Jatropha cordata - Photo (c) Carmen Esquivel Mendívil, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carmen Esquivel Mendívil
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Jatropha cordata, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologandoconmiguel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:40 ΜΜ MST
Jatropha cordata - Photo (c) Carmen Esquivel Mendívil, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carmen Esquivel Mendívil
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Jatropha cordata, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologandoconmiguel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:42 ΜΜ MST

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)
Jatropha cordata - Photo (c) Carmen Esquivel Mendívil, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carmen Esquivel Mendívil
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Jatropha cordata, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marplant

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2014 01:06 ΜΜ CDT
Jatropha cordata - Photo (c) Carmen Esquivel Mendívil, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carmen Esquivel Mendívil
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Jatropha cordata, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marplant

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2014 02:27 ΜΜ CDT
Jatropha cordata - Photo (c) Carmen Esquivel Mendívil, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carmen Esquivel Mendívil
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Jatropha cordata, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athur0_c

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 02:52 ΜΜ MST
Jatropha cordata - Photo (c) Carmen Esquivel Mendívil, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carmen Esquivel Mendívil
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Jatropha cordata, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozcar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 10:43 ΠΜ MST
Jatropha cordata - Photo (c) Carmen Esquivel Mendívil, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carmen Esquivel Mendívil
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Jatropha cordata, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 04:24 ΜΜ MST

Τόπος

Yécora, Son., MX (Google, OSM)
Argyrochosma incana - Photo (c) Dale Lee Denham-Logsdon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dale Lee Denham-Logsdon
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Argyrochosma incana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbara_lb

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 05:31 ΜΜ MST
Mariosousa heterophylla - Photo (c) Bodo Nuñez Oberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bodo Nuñez Oberg
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Mariosousa heterophylla, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangermicah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 09:27 ΠΜ MST
Parkinsonia microphylla - Photo (c) Andrés Orduño, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrés Orduño
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Parkinsonia microphylla, Ένα μέλος του Παρκινσόνια (Γένος Parkinsonia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologandoconmiguel

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 06:01 ΜΜ MST
Pachycereus pecten-aboriginum - Photo (c) niche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Pachycereus pecten-aboriginum, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologandoconmiguel

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 06:01 ΜΜ MST
Pachycereus pecten-aboriginum - Photo (c) niche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Pachycereus pecten-aboriginum, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2015 03:28 ΜΜ MST
Trichilia hirta - Photo (c) Daniel Cahen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Daniel Cahen
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Trichilia hirta, Ένα μέλος του Μελιίδες (Οικογένεια Meliaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge103

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 09:52 ΠΜ MST
Psittacanthus sonorae - Photo (c) Oscar Gutierrez-Rochin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oscar Gutierrez-Rochin
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Psittacanthus sonorae, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge103

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Ferocactus herrerae - Photo (c) Juan Gill León, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Gill León
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Ferocactus herrerae, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge103

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 06:16 ΜΜ UTC
Ibervillea fusiformis - Photo (c) J. Fernando Pío León, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Fernando Pío León
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Ibervillea fusiformis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alegatocamarena

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 06:19 ΜΜ MST
Senna atomaria - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Senna atomaria, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjanetfranklin

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 07:58 ΠΜ MST

Τόπος

Álamos, SON, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Sangre ngado

Jatropha malacophylla - Photo (c) Adrian Bojorquez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adrian Bojorquez
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Jatropha malacophylla, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollee

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 11:05 ΠΜ MST

Τόπος

Álamos, Son., MX (Google, OSM)
Pachycereus pecten-aboriginum - Photo (c) niche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Pachycereus pecten-aboriginum, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollee

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 09:12 ΠΜ MST

Τόπος

Álamos, Son., MX (Google, OSM)
Ficus petiolaris - Photo (c) Jorge Rojas S., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jorge Rojas S.
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Ficus petiolaris, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 09:11 ΠΜ MST
Ficus petiolaris - Photo (c) Jorge Rojas S., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jorge Rojas S.
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Ficus petiolaris, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 10:40 ΠΜ MST
Αγριοκαπνός - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gustavo Fernando Durán
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2014 01:48 ΜΜ MST
Ipomoea bracteata - Photo (c) olivercruz1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Ipomoea bracteata, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2015 07:36 ΠΜ MST
Pisonia capitata - Photo (c) Alexis López Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis López Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη adrian_bojorquez: Pisonia capitata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2146